Wednesday, February 21, 2024
HomePopNa Lan 纳兰 Na Lan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu...

Na Lan 纳兰 Na Lan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader

Chinese Song Name: Na Lan 纳兰
English Tranlation Name: Na Lan
Chinese Singer: Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader
Chinese Composer: Diao li bo
Chinese Lyrics: Diao li bo

Na Lan 纳兰 Na Lan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rén ruò chū jiàn 
人  若  初  见   
lèi yǔ bú yuàn 
泪  雨 不 怨   
gù rén xīn què qiǎn quǎn zhǐ yuān 
故 人  心  却  缱   绻   纸  鸢   
xiǎo fēng tái xiǎn mǎn tíng yuàn 
晓   风   苔  藓   满  庭   院   
duō qíng yīng xiào lián 
多  情   应   笑   怜   
shuāng mǎn tiān dú yì rén qīng xián 
霜     满  天   独 一 人  清   闲   
yí cùn sī niàn 
一 寸  思 念   
wàn juàn qīng jiǎn 
万  卷   青   简   
bèi dēng huā jiān yì bié shí nián 
背  灯   花  间   一 别  十  年   
yuè yuán yuè quē yì dāng nián 
月  圆   月  缺  忆 当   年   
yī rén sì hé nián 
伊 人  似 何 年   
yì wǎng qíng shēn xū dàng zuò xiāo qiǎn 
一 往   情   深   须 当   作  消   遣   
nà lán liú yán yǒu qiān piān 
纳 兰  流  言  有  千   篇   
xīn bú miè zhāng dēng huái miǎn 
心  不 灭  张    灯   怀   缅   
shān yì chéng xuě yí gēng zěn jiàn gù yuán 
山   一 程    雪  一 更   怎  见   故 园   
xiào duì fán huá chén shì jiān 
笑   对  繁  华  尘   世  间   
yí shì niàn fēng huá lián piān 
一 世  念   风   华  连   翩   
fèng chéng hé biān cuì liǔ rú yān mò liàn 
凤   城    河 边   翠  柳  如 烟  莫 恋   
yí nuò hóng yán 
一 诺  红   颜  
xiāng gé jí xuě 
香    阁 急 雪  
xīn zì chéng huī piāo líng méi jiān 
心  字 成    灰  飘   零   眉  间   
běn yù qǐ shēn lí hóng chén 
本  欲 起 身   离 红   尘   
nòng yǐng luò rén jiān 
弄   影   落  人  间   
cháng xiàng huà tú huàn zhēn zhēn qīng yè 
长    向    画  图 唤   真   真   清   夜 
nà lán liú yán yǒu qiān piān 
纳 兰  流  言  有  千   篇   
xīn bú miè zhāng dēng huái miǎn 
心  不 灭  张    灯   怀   缅   
shān yì chéng xuě yí gēng zěn jiàn gù yuán 
山   一 程    雪  一 更   怎  见   故 园   
xiào duì fán huá chén shì jiān 
笑   对  繁  华  尘   世  间   
yí shì niàn fēng huá lián piān 
一 世  念   风   华  连   翩   
fèng chéng hé biān cuì liǔ rú yān mò liàn 
凤   城    河 边   翠  柳  如 烟  莫 恋   
nà lán liú yán yǒu qiān piān 
纳 兰  流  言  有  千   篇   
xīn bú miè zhāng dēng huái miǎn 
心  不 灭  张    灯   怀   缅   
shān yì chéng xuě yí gēng zěn jiàn gù yuán 
山   一 程    雪  一 更   怎  见   故 园   
xiào duì fán huá chén shì jiān 
笑   对  繁  华  尘   世  间   
yí shì niàn fēng huá lián piān 
一 世  念   风   华  连   翩   
fèng chéng hé biān cuì liǔ rú yān mò liàn 
凤   城    河 边   翠  柳  如 烟  莫 恋   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags