Mo Li 莫离 Don’t Leave Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ju Jing Yi 鞠婧祎 Ju Jingyi

Mo Li 莫离 Don't Leave Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ju Jing Yi 鞠婧祎 Ju Jingyi

Chinese Song Name:Mo Li 莫离
English Translation Name:Don't Leave
Chinese Singer: Ju Jing Yi 鞠婧祎 Ju Jingyi 
Chinese Composer:Hu Zhen 胡臻
Chinese Lyrics:Shen Mu 沈慕 Zheng Jia Jia 郑佳佳

Mo Li 莫离 Don't Leave Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ju Jing Yi 鞠婧祎 Ju Jingyi 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chū jiàn huái cāi jì 
初  见   怀   猜  忌 
shì tàn liǎng kē shào nián xīn 
试  探  两    颗 少   年   心  
suī lù tú duō chuǎn 
虽  路 途 多  舛    
bí cǐ zài cè zhǐ jiào tiān dì jìng 
彼 此 在  侧 只  觉   天   地 静   
duì yǐn liǎng hú chá 
对  饮  两    壶 茶  
hēi bái zhī zhēng nán dìng xià 
黑  白  之  争    难  定   下  
cháng rì qīng xián fǔ qín tīng cǐ qǔ 
长    日 清   闲   抚 琴  听   此 曲 
shuí jiā rén rú huà 
谁   佳  人  如 画  
hé bì dú shǎng chuāng qián huā 
何 必 独 赏    窗     前   花  
yí rán zì dé yòu yí xià 
怡 然  自 得 又  一 夏  
pàn cóng jīn zhǎng xiàng shǒu 
盼  从   今  长    相    守   
gòng shǎng yì lián fēng yǎ 
共   赏    一 帘   风   雅 
nà rì yān yǔ méng lóng 
那 日 烟  雨 朦   胧   
cǎi xiù qín pěng yù zhōng 
彩  袖  勤  捧   玉 钟    
xián lái zhuó jiǔ duì yì yǔ jūn tóng 
闲   来  酌   酒  对  弈 与 君  同   
shuí liào chuāng wài fēng dòng 
谁   料   窗     外  风   动   
rǎo wǒ yì juàn qīng mèng 
扰  我 一 卷   清   梦   
jīn xiāo gū yǐng zhào jīng hóng 
今  宵   孤 影   照   惊   鸿   
huā yǐng yā chuāng jǐ zhòng 
花  影   压 窗     几 重    
yè suí yún yáng bì kōng 
叶 随  云  扬   碧 空   
huí láng yí cùn zhōng chóng féng 
回  廊   一 寸  终    重    逢   
zhí shǒu lèi yǎn méng lóng 
执  手   泪  眼  朦   胧   
yuè xià tīng jūn sī yǔ 
月  下  听   君  私 语 
cóng cǐ bú bì fēn lí 
从   此 不 必 分  离 
chū jiàn huái cāi jì 
初  见   怀   猜  忌 
shì tàn liǎng kē shào nián xīn 
试  探  两    颗 少   年   心  
suī lù tú duō chuǎn 
虽  路 途 多  舛    
bí cǐ zài cè zhǐ jiào tiān dì jìng 
彼 此 在  侧 只  觉   天   地 静   
duì yǐn liǎng hú chá 
对  饮  两    壶 茶  
hēi bái zhī zhēng nán dìng xià 
黑  白  之  争    难  定   下  
cháng rì qīng xián fǔ qín tīng cǐ qǔ 
长    日 清   闲   抚 琴  听   此 曲 
shuí jiā rén rú huà 
谁   佳  人  如 画  
hé bì dú shǎng chuāng qián huā 
何 必 独 赏    窗     前   花  
yí rán zì dé yòu yí xià 
怡 然  自 得 又  一 夏  
pàn cóng jīn zhǎng xiàng shǒu 
盼  从   今  长    相    守   
gòng shǎng yì lián fēng yǎ 
共   赏    一 帘   风   雅 
nà rì yān yǔ méng lóng 
那 日 烟  雨 朦   胧   
cǎi xiù qín pěng yù zhōng 
彩  袖  勤  捧   玉 钟    
xián lái zhuó jiǔ duì yì yǔ jūn tóng 
闲   来  酌   酒  对  弈 与 君  同   
shuí liào chuāng wài fēng dòng 
谁   料   窗     外  风   动   
rǎo wǒ yì juàn qīng mèng 
扰  我 一 卷   清   梦   
jīn xiāo gū yǐng zhào jīng hóng 
今  宵   孤 影   照   惊   鸿   
huā yǐng yā chuāng jǐ zhòng 
花  影   压 窗     几 重    
yè suí yún yáng bì kōng 
叶 随  云  扬   碧 空   
huí láng yí cùn zhōng chóng féng 
回  廊   一 寸  终    重    逢   
zhí shǒu lèi yǎn méng lóng 
执  手   泪  眼  朦   胧   
yuè xià tīng jūn sī yǔ 
月  下  听   君  私 语 
cóng cǐ bú bì fēn lí 
从   此 不 必 分  离 
nán yǐ wàng huái shì suó yǒu de yù jiàn 
难  以 忘   怀   是  所  有  的 遇 见   
yǐ wéi bù jīng yì yuán lái zǎo zhù dìng 
以 为  不 经   意 原   来  早  注  定   
duō xī wàng 
多  希 望   
duō pàn wàng shí jiān zǒu màn yì diǎn 
多  盼  望   时  间   走  慢  一 点   
yōng bào jiǔ xiē 
拥   抱  久  些  
jūn qí bái mǎ chuí gōng 
君  骑 白  马 垂   弓   
wǒ zhī mèng yě xiāng tóng 
我 知  梦   也 相    同   
yǎn chuán róu qíng mì yì sù qíng zhōng 
眼  传    柔  情   蜜 意 诉 情   衷    
zūn qián zhú wài fēng dòng 
樽  前   烛  外  风   动   
yòu yì zuó rì xiāng yōng 
又  忆 昨  日 相    拥   
zhí zǐ zhī shǒu bù cén kōng 
执  子 之  手   不 曾  空   
huā yǐng yā chuāng jǐ zhòng 
花  影   压 窗     几 重    
yè suí yún yáng bì kōng 
叶 随  云  扬   碧 空   
mò yù zān huā luò shuǐ zhōng 
墨 玉 簪  花  落  水   中    
gòng kàn lián chí yóu yú 
共   看  莲   池  游  鱼 
hǎo sì nǐ wǒ tóng xīn 
好  似 你 我 同   心  
yuān yāng jiāo jǐng xiāng yī 
鸳   鸯   交   颈   相    依 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.