Thursday, April 25, 2024
HomePopMing Yue Xiu Fu Wo Feng Liu 明月休负我风流 Tomorrow Will Be My...

Ming Yue Xiu Fu Wo Feng Liu 明月休负我风流 Tomorrow Will Be My Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Xia 司夏

Chinese Song Name: Ming Yue Xiu Fu Wo Feng Liu 明月休负我风流
English Tranlation Name: Tomorrow Will Be My Love
Chinese Singer: Si Xia 司夏
Chinese Composer: Xiao Meng Lin 潇梦临
Chinese Lyrics: Huai Shu 怀枢

Ming Yue Xiu Fu Wo Feng Liu 明月休负我风流 Tomorrow Will Be My Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Xia 司夏

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhēn yì hú cháng ān yuè sè xià jiǔ 
斟   一 壶 长    安 月  色 下  酒  
yú wèi jiāng qīng fēng jiāo tòu 
余 味  将    青   锋   浇   透  
yǐn yì kǒu shèng shì bǎi dài qiān qiū 
饮  一 口  盛    世  百  代  千   秋  
zuì hòu bù zhī suì yuè chóu 
醉  后  不 知  岁  月  稠   
xiào tí cháng jiàn   zhǐ hé shān   tǔ yí gè wàn suì wú yōu 
笑   提 长    剑     指  河 山     吐 一 个 万  岁  无 忧  
wàng chǔ tiān jìn tóu   yín hàn tiáo tiáo   yì qì nán xiū 
望   楚  天   尽  头    银  汉  迢   迢     意 气 难  休  
dào yí jù wú bèi qǐ shì péng hāo 
道  一 句 吾 辈  岂 是  蓬   蒿  
wàn zhàng hóng chén zì qù liú 
万  丈    红   尘   自 去 留  
shuǎi yí xiù hào rán míng yuè qīng fēng 
甩    一 袖  浩  然  明   月  清   风   
huà zuò shī cí sān bǎi shǒu 
化  作  诗  词 三  百  首   
yì shēng kuáng gē   yǎng tiān xiào   chàng yí jù hàn táng chūn qiū 
一 声    狂    歌   仰   天   啸     唱    一 句 汉  唐   春   秋  
zòng qiān gǔ míng liú   bú wèn qīng shǐ   shàn fǒu è  fǒu 
纵   千   古 名   留    不 问  青   史    善   否  恶 否  
shì rén yú wǒ   wú xū shuō   wú xū dǒng   wú xū shǒu 
世  人  于 我   无 需 说     无 需 懂     无 需 守   
ruò yǒu yì lún míng yuè   qià zhào nián shào shí hou 
若  有  一 轮  明   月    恰  照   年   少   时  候  
shì rén wèn wǒ   hé wèi shī   hé wèi mèng   hé wèi jiǔ 
世  人  问  我   何 谓  诗    何 谓  梦     何 谓  酒  
guǎn tā fán fū sú zǐ   jīn zhāo bú zuì bù xiū 
管   他 凡  夫 俗 子   今  朝   不 醉  不 休  
hé rén yǔ wǒ   yì zhāng qín   yì bǎ jiàn   yì hú jiǔ 
何 人  与 我   一 张    琴    一 把 剑     一 壶 酒  
lùn shī wèn dào qí jiān   qià féng bái yún chū xiù 
论  诗  问  道  其 间     恰  逢   白  云  出  岫  
hé rén dǒng wǒ   guò péng lái   jīng yáo tái   tán yún mèng 
何 人  懂   我   过  蓬   莱    经   瑶  台    谈  云  梦   
gài yǐ shān shuǐ jié yǒu   mèng lǐ huì kè yíng zhōu 
概  以 山   水   结  友    梦   里 会  客 瀛   洲   
zhēn yì hú wàn gǔ míng yuè rù bēi 
斟   一 壶 万  古 明   月  入 杯  
yú wèi jiāng qīng shān lín tòu 
余 味  将    青   衫   淋  透  
yǐn yì kǒu dà táng cháng hé jiāng liú 
饮  一 口  大 唐   长    河 江    流  
jūn zǐ dāng jiāng zhuàng zhì chóu 
君  子 当   将    壮     志  酬   
yǔ yuè bǐ jiān   líng kōng kàn   hǎo yí gè jiāng shān bù xiǔ 
与 月  比 肩     凌   空   看    好  一 个 江    山   不 朽  
xū zhī cǐ shèng shì   yǒu wǒ tài bái   cái zuì fēng liú 
须 知  此 盛    世    有  我 太  白    才  最  风   流  
shì rén yú wǒ   yǒu hé xiǎng   yǒu hé mù   yǒu hé qiú 
世  人  于 我   有  何 想      有  何 慕   有  何 求  
bú guò tán zhǐ xū yú   biàn shì lǎo mài gāo lóu 
不 过  弹  指  须 臾   便   是  老  迈  高  楼  
shì rén wèn wǒ   wèi hé ào   wèi hé kuáng   wèi hé jiāo 
世  人  问  我   为  何 傲   为  何 狂      为  何 骄   
wǒ dào bù rú guī qù   sàn fā xián nòng piān zhōu 
我 道  不 如 归  去   散  发 闲   弄   扁   舟   
hé rén yǔ wǒ   bú wèn qíng   bú wèn yōu   bú wèn chóu 
何 人  与 我   不 问  情     不 问  忧    不 问  愁   
zòng shì chōu dāo duàn shuǐ   yān bō bú jù cháng liú 
纵   是  抽   刀  断   水     烟  波 不 惧 长    流  
hé rén dǒng wǒ   shǎng jīn líng   dēng shǔ dào   bǐ tài dǒu 
何 人  懂   我   赏    金  陵     登   蜀  道    比 泰  斗  
zěn zhī zhuǎn shēn hòu   fēng liú fù wǒ   wǒ fù fēng liú 
怎  知  转    身   后    风   流  负 我   我 负 风   流  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags