Wednesday, February 28, 2024
HomePopMing Yue 明月 The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xuan Shang...

Ming Yue 明月 The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xuan Shang 玄觞

Chinese Song Name: Ming Yue 明月
English Tranlation Name:  The Moon
Chinese Singer: Xuan Shang 玄觞
Chinese Composer: Xuan Shang 玄觞
Chinese Lyrics: Da He 大荷

Ming Yue 明月 The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xuan Shang 玄觞

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics: 
yì qǔ yuè guāng qín xián shàng 
一 曲 月  光    琴  弦   上    
yí gù zhú yǐng qīng quán páng 
一 顾 竹  影   清   泉   旁   
yǐn yǐn sī liang   róng huà le bīng shuāng 
殷  殷  思 量      融   化  了 冰   霜     
yì zhǎn liú guāng zuì fēn fāng 
一 盏   流  光    醉  芬  芳   
yì shēn bái yī yún fēi yáng 
一 身   白  衣 云  飞  扬   
yíng yíng huā xiāng   míng mèi le hóng zhuāng 
盈   盈   花  香      明   媚  了 红   妆     
céng nián shào qīng kuáng   liú làng guò yuǎn fāng 
曾   年   少   轻   狂      流  浪   过  远   方   
shì yán wèi yāng   bái shǒu bù xiāng wàng 
誓  言  未  央     白  首   不 相    忘   
kě kān suì yuè cōng máng   yān huā yì liáng 
可 堪  岁  月  匆   忙     烟  花  易 凉    
qīng sī chéng shuāng 
青   丝 成    霜     
yí jiàn míng yuè hé chù wú qíng rén mái zàng 
一 剑   明   月  何 处  无 情   人  埋  葬   
yí yè xī chuāng chóu nán cháng 
一 夜 西 窗     仇   难  尝    
yì qiāng xuè rǎn sù yī shang 
一 腔    血  染  素 衣 裳    
kǔ kǔ páng huáng   ēn yuàn niàng chéng shāng 
苦 苦 彷   徨      恩 怨   酿    成    殇    
yì hú zhuó jiǔ qíng mái zàng 
一 壶 浊   酒  情   埋  葬   
yí zhì qiān jīn xiào chī kuáng 
一 掷  千   金  笑   痴  狂    
yáo yáo yuǎn wàng   tiān yá shì gù xiāng 
遥  遥  远   望     天   涯 是  故 乡    
céng nián shào qīng kuáng   liú làng guò yuǎn fāng 
曾   年   少   轻   狂      流  浪   过  远   方   
shì yán wèi yāng   bái shǒu bù xiāng wàng 
誓  言  未  央     白  首   不 相    忘   
kě kān suì yuè cōng máng   yān huā yì liáng 
可 堪  岁  月  匆   忙     烟  花  易 凉    
qīng sī chéng shuāng 
青   丝 成    霜     
yí jiàn míng yuè hé chù wú qíng rén mái zàng 
一 剑   明   月  何 处  无 情   人  埋  葬   
céng nián shào qīng kuáng   liú làng guò yuǎn fāng 
曾   年   少   轻   狂      流  浪   过  远   方   
shì yán wèi yāng   bái shǒu bù xiāng wàng 
誓  言  未  央     白  首   不 相    忘   
céng zòng mǎ chuǎng dàng   xiāo sǎ zǒu yì chǎng 
曾   纵   马 闯     荡     潇   洒 走  一 场    
yě céng zhí shǒu xiàng wàng   nuǎn méi jiān xīn fáng 
也 曾   执  手   相    望     暖   眉  间   心  房   
kě kān tiān dì cāng sāng   qíng chóu nán liàng 
可 堪  天   地 沧   桑     情   仇   难  量    
hóng chén chéng shāng 
红   尘   成    殇    
yí jiàn míng yuè hé chù wú qíng rén mái zàng 
一 剑   明   月  何 处  无 情   人  埋  葬   
yí jiàn míng yuè mèng zhōng yǒu qíng rén chéng shuāng 
一 剑   明   月  梦   中    有  情   人  成    双     

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags