Mi Shi Ren Jian 迷失人间 Lost In The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yun 小云、Zhou Lin Feng 周林枫

Mi Shi Ren Jian 迷失人间 Lost In The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yun 小云、Zhou Lin Feng 周林枫

Chinese Song Name:Mi Shi Ren Jian 迷失人间 
English Translation Name:Lost In The World 
Chinese Singer: Xiao Yun 小云、Zhou Lin Feng 周林枫
Chinese Composer:Qiao Yang 乔洋
Chinese Lyrics:Qiao Yang 乔洋

Mi Shi Ren Jian 迷失人间 Lost In The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yun 小云、Zhou Lin Feng 周林枫

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mí shī rén jiān bù guī lù   xīn gāi xiàng hé chù 
迷 失  人  间   不 归  路   心  该  向    何 处  
huí shǒu qián chén wǎng shì duō gū dú 
回  首   前   尘   往   事  多  孤 独 
màn màn cháng yè jiǔ yì hú   xiāng sī dào má mù 
漫  漫  长    夜 酒  一 壶   相    思 到  麻 木 
mèng qiān bǎi dù   fú huá jiē xū wú 
梦   千   百  度   浮 华  皆  虚 无 
tiān shēng fǎn gǔ qiú kuān shù 
天   生    反  骨 求  宽   恕  
nián shào duō zì fù 
年   少   多  自 负 
yì bié jiāng hú 
一 别  江    湖 
xiào kàn rén jiān kǔ 
笑   看  人  间   苦 
zòng rán yǒu xīn bǐ tiān gāo 
纵   然  有  心  比 天   高  
suì yuè zhōng chén fú 
岁  月  中    沉   浮 
xīn zài nà hóng chén 
心  在  那 红   尘   
fó qián zěn kǔ dù 
佛 前   怎  苦 渡 
mí shī rén jiān bù guī lù   xīn gāi xiàng hé chù 
迷 失  人  间   不 归  路   心  该  向    何 处  
huí shǒu qián chén wǎng shì duō gū dú 
回  首   前   尘   往   事  多  孤 独 
màn màn cháng yè jiǔ yì hú   xiāng sī dào má mù 
漫  漫  长    夜 酒  一 壶   相    思 到  麻 木 
mèng qiān bǎi dù   fú huá jiē xū wú 
梦   千   百  度   浮 华  皆  虚 无 
zài huí jiā xiāng yǐ kū mù 
再  回  家  乡    已 枯 木 
cuò guò cái xǐng wù 
错  过  才  醒   悟 
sī xù wàn qiān 
思 绪 万  千   
hóng yán yǒu guī shǔ 
红   颜  有  归  属  
dī tóu kàn nà shí bǎn lù 
低 头  看  那 石  板  路 
gù rén liú bú zhù 
故 人  留  不 住  
tà shàng lǚ tú 
踏 上    旅 途 
diū le lái shí lù 
丢  了 来  时  路 
mí shī rén jiān bù guī lù   xīn gāi xiàng hé chù 
迷 失  人  间   不 归  路   心  该  向    何 处  
huí shǒu qián chén wǎng shì duō gū dú 
回  首   前   尘   往   事  多  孤 独 
màn màn cháng yè jiǔ yì hú   xiāng sī dào má mù 
漫  漫  长    夜 酒  一 壶   相    思 到  麻 木 
mèng qiān bǎi dù   fú huá jiē xū wú 
梦   千   百  度   浮 华  皆  虚 无 
mí shī rén jiān bù guī lù   xīn gāi xiàng hé chù 
迷 失  人  间   不 归  路   心  该  向    何 处  
huí shǒu qián chén wǎng shì duō gū dú 
回  首   前   尘   往   事  多  孤 独 
màn màn cháng yè jiǔ yì hú   xiāng sī dào má mù 
漫  漫  长    夜 酒  一 壶   相    思 到  麻 木 
mèng qiān bǎi dù   fú huá jiē xū wú 
梦   千   百  度   浮 华  皆  虚 无 
tiān shēng fǎn gǔ qiú kuān shù 
天   生    反  骨 求  宽   恕  
nián shào duō zì fù 
年   少   多  自 负 
yì bié jiāng hú 
一 别  江    湖 
xiào kàn rén jiān kǔ 
笑   看  人  间   苦 
zòng rán yǒu xīn bǐ tiān gāo 
纵   然  有  心  比 天   高  
suì yuè zhōng chén fú 
岁  月  中    沉   浮 
xīn zài nà hóng chén 
心  在  那 红   尘   
fó qián zěn kǔ dù 
佛 前   怎  苦 渡 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.