Meng Zhong Zuo Han Ren 梦中做憨人 Sorrowful Regret Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Hui Mei 张惠妹 A-Mei

Meng Zhong Zuo Han Ren 梦中做憨人 Sorrowful Regret Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Hui Mei 张惠妹 A-MeiMeng Zhong Zuo Han Ren 梦中做憨人 Sorrowful Regret Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Hui Mei 张惠妹 A-Mei

Chinese Song Name: Meng Zhong Zuo Han Ren 梦中做憨人
English Tranlation Name: Sorrowful Regret
Chinese Singer: Zhang Hui Mei 张惠妹 A-Mei
Chinese Composer:Xu Feng Yi 徐凤仪
Chinese Lyrics:Chen Jia Hui 陈佳慧

Meng Zhong Zuo Han Ren 梦中做憨人 Sorrowful Regret Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Hui Mei 张惠妹 A-Mei

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics: 

mǎn tiān de chéng yīng 
满  天   的 塍    婴   
fēi guò mèng zhōng chéng àn qián 
飞  过  梦   中    塍    岸 墘   
mèng xǔ duàn chū liàn zī wèi 
梦   许 段   初  恋   滋 味  
niú láng gé zhī nǚ měi yì nián 
牛  郎   佮 织  女 每  一 年   
xiāng féng yóu yǒu shí 
相    逢   犹  有  时  
rǔ gé wǒ zhù dìng fēn lí 
汝 佮 我 注  定   分  离 
qīng sè hǎi àn   bái sè de shā 
青   色 海  岸   白  色 的 沙  
liǎng shuāng qiāo yìn wú shēng   diàn diàn xíng xiāng yǐ 
两    双     骹   印  无 声      扂   扂   行   相    倚 
fēng liě chàng gē   yún lái zuò bàn 
风   咧  唱    歌   云  来  做  伴  
rǔ wǒ nǎ huì wú qiān shǒu de yǒng qì 
汝 我 哪 会  无 牵   手   的 勇   气 
xiǎng rǔ xǔ yí àn 
想    汝 许 一 暗 
xiāng sī máng máng jì mò qì wèi zhòng 
相    思 茫   茫   寂 寞 气 味  重    
gù xiāng yuè zhào mèi zhe xī wàng ā  
故 乡    月  照   袂  着  希 望   啊 
gū dān yí gè nóng 
孤 单  一 个 侬   
yú shuǐ lěng lěng huā ruǐ shī qīng fāng 
雨 水   冷   冷   花  蕊  失  清   芳   
xiǎng yù lái wǎn huí yǐ jīng màn 
想    欲 来  挽  回  已 经   慢  
mǎn tiān de chéng yīng 
满  天   的 塍    婴   
fēi guò mèng zhōng chéng àn qián 
飞  过  梦   中    塍    岸 墘   
mèng xǔ duàn chū liàn zī wèi 
梦   许 段   初  恋   滋 味  
niú láng gé zhī nǚ měi yì nián 
牛  郎   佮 织  女 每  一 年   
xiāng féng yóu yǒu shí 
相    逢   犹  有  时  
rǔ gé wǒ zhù dìng fēn lí 
汝 佮 我 注  定   分  离 
qīng sè hǎi àn   bái sè de shā 
青   色 海  岸   白  色 的 沙  
liǎng shuāng qiāo yìn wú shēng   diàn diàn xíng xiāng yǐ 
两    双     骹   印  无 声      扂   扂   行   相    倚 
fēng liě chàng gē   yún lái zuò bàn 
风   咧  唱    歌   云  来  做  伴  
rǔ wǒ nǎ huì wú qiān shǒu de yǒng qì 
汝 我 哪 会  无 牵   手   的 勇   气 
xiǎng rǔ xǔ yí àn 
想    汝 许 一 暗 
xiāng sī máng máng jì mò qì wèi zhòng 
相    思 茫   茫   寂 寞 气 味  重    
gù xiāng yuè zhào mèi zhe xī wàng ā  
故 乡    月  照   袂  着  希 望   啊 
gū dān yí gè nóng 
孤 单  一 个 侬   
yú shuǐ lěng lěng huā ruǐ shī qīng fāng 
雨 水   冷   冷   花  蕊  失  清   芳   
xiǎng yù lái wǎn huí yǐ jīng màn 
想    欲 来  挽  回  已 经   慢  
xiǎng rǔ xǔ yí àn 
想    汝 许 一 暗 
mèng lái chéng kōng mù gū yǐ jīng hóng 
梦   来  成    空   目 箍 已 经   红   
ruǎn yóu shì wú fǎ dù mèi jì lā 
阮   犹  是  无 法 度 袂  记 啦 
chǔn wǒ yí gè nóng 
賰   我 一 个 侬   
xǔ tiáo qíng gē ruǎn yóu chàng mèi shà 
许 条   情   歌 阮   犹  唱    袂  煞  
tiān dǐng xīng yóu xiào ruǎn shì gàng nóng 
天   顶   星   犹  笑   阮   是  戆   侬   
shào nián jiā qīng chūn lái tǎo zhài 
少   年   家  青   春   来  讨  债   
huì xū ma yǐ jīng bái 
喙  须 嘛 已 经   白  
wú zhù yì yuán fèn zhe cuò guò 
无 注  意 缘   份  着  错  过  
gǎn jiǎng rǔ wú zhī 
敢  讲    汝 毋 知  
yí shì nóng wú liǎng huí 
一 世  侬   无 两    回  
chóng lái de jī huì 
重    来  的 机 会  
xiǎng rǔ xǔ yí àn 
想    汝 许 一 暗 
xiāng sī máng máng jì mò qì wèi zhòng 
相    思 茫   茫   寂 寞 气 味  重    
gù xiāng yuè zhào mèi zhe xī wàng ā  
故 乡    月  照   袂  着  希 望   啊 
gū dān yí gè nóng 
孤 单  一 个 侬   
yú shuǐ lěng lěng huā ruǐ shī qīng fāng 
雨 水   冷   冷   花  蕊  失  清   芳   
xiǎng yù lái wǎn huí yǐ jīng màn 
想    欲 来  挽  回  已 经   慢  
xiǎng rǔ xǔ yí àn 
想    汝 许 一 暗 
mèng lái chéng kōng mù gū yǐ jīng hóng 
梦   来  成    空   目 箍 已 经   红   
ruǎn yóu shì wú fǎ dù mèi jì lā 
阮   犹  是  无 法 度 袂  记 啦 
chǔn wǒ yí gè nóng 
賰   我 一 个 侬   
xǔ tiáo qíng gē ruǎn yóu chàng mèi shà 
许 条   情   歌 阮   犹  唱    袂  煞  
tiān dǐng xīng yóu xiào ruǎn shì gàng nóng 
天   顶   星   犹  笑   阮   是  戆   侬   
yuè niáng ā  
月  娘    啊 
péi bàn ruǎn   zuò mián mèng 
陪  伴  阮     做  眠   梦   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.