Sunday, December 3, 2023
HomePopMeng Yin Shui Yun Jian 梦隐水云间 Dream Hidden Between Water And Clouds...

Meng Yin Shui Yun Jian 梦隐水云间 Dream Hidden Between Water And Clouds Lyrics 歌詞 With Pinyin By Song Yue 宋玥

Chinese Song Name:Meng Yin Shui Yun Jian 梦隐水云间 
English Translation Name:Dream Hidden Between Water And Clouds 
Chinese Singer: Song Yue 宋玥
Chinese Composer:Mo Qing 莫卿
Chinese Lyrics:Chen Zhao Hong 陈兆红

Meng Yin Shui Yun Jian 梦隐水云间 Dream Hidden Between Water And Clouds Lyrics 歌詞 With Pinyin By Song Yue 宋玥

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wàn lǐ zhòng yún yǐn guī yàn 
万  里 重    云  引  归  雁  
shān yě zhī zhōng yǒu qīng quán 
山   野 之  中    有  清   泉   
wéi lú zhǔ jiǔ sōng yān jǐ fēn nuǎn 
围  炉 煮  酒  松   烟  几 分  暖   
kuài zāi yōu zāi rú shén xiān 
快   哉  悠  哉  如 神   仙   
jiāng shān rú huà qíng wú xiàn 
江    山   如 画  情   无 限   
rén jiān xián kè fù shī piān 
人  间   闲   客 赋 诗  篇   
dòu jiǔ hé xū fán huá yóu rén xuān 
斗  酒  何 需 繁  华  游  人  喧   
dàn duì zhī jǐ yì huān yán 
但  对  知  己 亦 欢   颜  
dú diào hán jiāng xuě mèng yǐn shuǐ yún jiān 
独 钓   寒  江    雪  梦   隐  水   云  间   
bàn hú qīng jiǔ dú lǎn fēng yuè xián 
半  壶 清   酒  独 揽  风   月  闲   
niān lái táo huā rù huà huàn jiǔ qián 
拈   来  桃  花  入 画  换   酒  钱   
zuì yǔ míng yuè huā jiān mián 
醉  与 明   月  花  间   眠   
bù zhēng fú shì míng mèng yǐn shuǐ yún jiān 
不 争    浮 世  名   梦   隐  水   云  间   
xiào kàn hóng chén huí shǒu jiāng hú yuǎn 
笑   看  红   尘   回  首   江    湖 远   
liǎng xiù qīng fēng fú qù chén shì yān 
两    袖  清   风   拂 去 尘   世  烟  
gòng yǔ shān shuǐ fǔ qín xián 
共   与 山   水   抚 琴  弦   
jiāng shān rú huà qíng wú xiàn 
江    山   如 画  情   无 限   
rén jiān xián kè fù shī piān 
人  间   闲   客 赋 诗  篇   
dòu jiǔ hé xū fán huá yóu rén xuān 
斗  酒  何 需 繁  华  游  人  喧   
dàn duì zhī jǐ yì huān yán 
但  对  知  己 亦 欢   颜  
dú diào hán jiāng xuě mèng yǐn shuǐ yún jiān 
独 钓   寒  江    雪  梦   隐  水   云  间   
bàn hú qīng jiǔ dú lǎn fēng yuè xián 
半  壶 清   酒  独 揽  风   月  闲   
niān lái táo huā rù huà huàn jiǔ qián 
拈   来  桃  花  入 画  换   酒  钱   
zuì yǔ míng yuè huā jiān mián 
醉  与 明   月  花  间   眠   
bù zhēng fú shì míng mèng yǐn shuǐ yún jiān 
不 争    浮 世  名   梦   隐  水   云  间   
xiào kàn hóng chén huí shǒu jiāng hú yuǎn 
笑   看  红   尘   回  首   江    湖 远   
liǎng xiù qīng fēng fú qù chén shì yān 
两    袖  清   风   拂 去 尘   世  烟  
gòng yǔ shān shuǐ fǔ qín xián 
共   与 山   水   抚 琴  弦   
dú diào hán jiāng xuě mèng yǐn shuǐ yún jiān 
独 钓   寒  江    雪  梦   隐  水   云  间   
bàn hú qīng jiǔ dú lǎn fēng yuè xián 
半  壶 清   酒  独 揽  风   月  闲   
niān lái táo huā rù huà huàn jiǔ qián 
拈   来  桃  花  入 画  换   酒  钱   
zuì yǔ míng yuè huā jiān mián 
醉  与 明   月  花  间   眠   
bù zhēng fú shì míng mèng yǐn shuǐ yún jiān 
不 争    浮 世  名   梦   隐  水   云  间   
xiào kàn hóng chén huí shǒu jiāng hú yuǎn 
笑   看  红   尘   回  首   江    湖 远   
liǎng xiù qīng fēng fú qù chén shì yān 
两    袖  清   风   拂 去 尘   世  烟  
gòng yǔ shān shuǐ fǔ qín xián 
共   与 山   水   抚 琴  弦   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags