Tuesday, June 18, 2024
HomePopMeng Xu Wu 梦虚无 Dream Nothingness Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng...

Meng Xu Wu 梦虚无 Dream Nothingness Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Jing Hua 冯敬华

Chinese Song Name:Meng Xu Wu 梦虚无
English Translation Name: Dream Nothingness 
Chinese Singer: Feng Jing Hua 冯敬华
Chinese Composer:Yi Bo 一博 Zhang Chi 张池
Chinese Lyrics:Feng Jing Hua 冯敬华

Meng Xu Wu 梦虚无 Dream Nothingness Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Jing Hua 冯敬华

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiù huān tán huā bān de yí chà càn làn fēn fāng 
旧  欢   昙  花  般  的 一 刹  灿  烂  芬  芳   
céng yì yě zǒu jìn mèng hún zhōng yāng 
曾   亦 也 走  进  梦   魂  中    央   
zài fēn shǒu shùn jiān tàn xī kōng huái pàn wàng 
在  分  手   瞬   间   叹  息 空   怀   盼  望   
zài nián yuè jì yì lǐ gǎn shāng 
在  年   月  记 忆 里 感  伤    
céng jīng bú xiè guī quàn shuō qíng yuán yì biàn yàng 
曾   经   不 屑  规  劝   说   情   缘   易 变   样   
zài zuì shēng mèng sǐ jiān luàn chī xiǎng 
在  醉  生    梦   死 间   乱   痴  想    
pāo dī tòng chǔ xiàn zài bù xiāng yǐ bàng 
抛  低 痛   楚  现   再  不 相    倚 傍   
hún mèng nà shēn chù zhù nǐ ān kāng 
魂  梦   那 深   处  祝  你 安 康   
rú mèng xiàng xū sì wú fú chén qíng hǎi diē dàng 
如 梦   像    虚 似 无 浮 沉   情   海  跌  荡   
shèng wǒ kōng shàng céng lóu dú tiào wàng 
剩    我 空   上    层   楼  独 眺   望   
jù sàn hé fēn wú cháng ài sì qīng fēng bō làng 
聚 散  合 分  无 常    爱 似 轻   风   播 浪   
nán miǎn jǐ xǔ qíng shāng piāo líng làng dàng 
难  免   几 许 情   觞    飘   零   浪   荡   
céng jīng bú xiè guī quàn shuō qíng yuán yì biàn yàng 
曾   经   不 屑  规  劝   说   情   缘   易 变   样   
zài zuì shēng mèng sǐ jiān luàn chī xiǎng 
在  醉  生    梦   死 间   乱   痴  想    
pāo dī tòng chǔ xiàn zài bù xiāng yǐ bàng 
抛  低 痛   楚  现   再  不 相    倚 傍   
hún mèng nà shēn chù zhù nǐ ān kāng 
魂  梦   那 深   处  祝  你 安 康   
rú mèng xiàng xū sì wú fú chén qíng hǎi diē dàng 
如 梦   像    虚 似 无 浮 沉   情   海  跌  荡   
shèng wǒ kōng shàng céng lóu dú tiào wàng 
剩    我 空   上    层   楼  独 眺   望   
jù sàn hé fēn wú cháng ài sì qīng fēng bō làng 
聚 散  合 分  无 常    爱 似 轻   风   播 浪   
nán miǎn jǐ xǔ qíng shāng piāo líng làng dàng 
难  免   几 许 情   觞    飘   零   浪   荡   
huáng liáng mèng xū wú mò yuàn jiē xīn sì shuāng 
黄    梁    梦   虚 无 莫 怨   嗟  心  似 霜     
yán dōng guò hòu mǎn shān huā xiāng 
严  冬   过  后  满  山   花  香    
lì biàn shì zhóng zhǒng chuāng shāng yǐ zhēn xīn yùn niàng 
历 遍   是  种    种    创     伤    以 真   心  酝  酿    
dìng huì zhǎo dào ài xīn bú zài xīn shāng 
定   会  找   到  爱 心  不 再  心  伤    
dìng huì zhǎo dào ài xīn bú zài xīn shāng 
定   会  找   到  爱 心  不 再  心  伤    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags