Meng Jiang Nan 梦江南 Dream In The South Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tong Li 童丽 Tong Li

Meng Jiang Nan 梦江南 Dream In The South Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tong Li 童丽 Tong Li

Chinese Song Name:Meng Jiang Nan 梦江南
English Translation Name:Dream In The South 
Chinese Singer: Tong Li 童丽 Tong Li
Chinese Composer:l=LI hai Ying 李海鹰
Chinese Lyrics:Chen Xiao Qi 陈小奇

Meng Jiang Nan 梦江南 Dream In The South Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tong Li 童丽 Tong Li

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cǎo qīng qīng shuǐ lán lán 
草  青   青   水   蓝  蓝  
ā  bái yún shēn chù shì gù xiāng 
啊 白  云  深   处  是  故 乡    
gù xiāng zài jiāng nán 
故 乡    在  江    南  
yǔ máng máng qiáo wān wān 
雨 茫   茫   桥   弯  弯  
ā  bái fān piàn piàn shì mèng xiāng 
啊 白  帆  片   片   是  梦   乡    
mèng xiāng zài jiāng nán 
梦   乡    在  江    南  
bù zhī jīn xiāo shì hé shí de yún yān 
不 知  今  宵   是  何 时  的 云  烟  
yě bù zhī jīn xī shì hé xī de shuì lián 
也 不 知  今  夕 是  何 夕 的 睡   莲   
zhǐ yuàn néng huà zuò táng sòng shī piān 
只  愿   能   化  作  唐   宋   诗  篇   
cháng mián zài nǐ shēn biān 
长    眠   在  你 身   边   
bù zhī jīn xiāo shì hé shí de yún yān 
不 知  今  宵   是  何 时  的 云  烟  
yě bù zhī jīn xī shì hé xī de shuì lián 
也 不 知  今  夕 是  何 夕 的 睡   莲   
zhǐ yuàn néng huà zuò táng sòng shī piān 
只  愿   能   化  作  唐   宋   诗  篇   
cháng mián zài nǐ shēn biān 
长    眠   在  你 身   边   
yǔ máng máng qiáo wān wān 
雨 茫   茫   桥   弯  弯  
ā  bái fān piàn piàn shì mèng xiāng 
啊 白  帆  片   片   是  梦   乡    
mèng xiāng zài jiāng nán 
梦   乡    在  江    南  
bù zhī jīn xiāo shì hé shí de yún yān 
不 知  今  宵   是  何 时  的 云  烟  
yě bù zhī jīn xī shì hé xī de shuì lián 
也 不 知  今  夕 是  何 夕 的 睡   莲   
zhǐ yuàn néng huà zuò táng sòng shī piān 
只  愿   能   化  作  唐   宋   诗  篇   
cháng mián zài nǐ shēn biān 
长    眠   在  你 身   边   
zhǐ yuàn néng huà zuò táng sòng shī piān 
只  愿   能   化  作  唐   宋   诗  篇   
cháng mián zài nǐ shēn biān 
长    眠   在  你 身   边   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.