Thursday, April 25, 2024
HomePopMeng Hui Shan Hai 梦回山海 Dream Back To The Mountains And Seas...

Meng Hui Shan Hai 梦回山海 Dream Back To The Mountains And Seas Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gao Tian He 高天鹤

Chinese Song Name:Meng Hui Shan Hai 梦回山海 
English Translation Name:Dream Back To The Mountains And Seas 
Chinese Singer: Gao Tian He 高天鹤
Chinese Composer:Chen Yan Qian 陈妍茜
Chinese Lyrics:Gu Qing An 故倾安

Meng Hui Shan Hai 梦回山海 Dream Back To The Mountains And Seas Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gao Tian He 高天鹤

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān guāng yún yǐng   pái huái bù kě zhī dì 
天   光    云  影     徘  徊   不 可 知  地 
táng tū fù xíng   jīng yàn lóng fèng hé míng 
唐   突 赴 行     惊   艳  龙   凤   和 鸣   
yuán shì mèng huí shān hǎi jīng 
原   是  梦   回  山   海  经   
rén zhī yí zì   yǐ wǔ fàn jìn 
人  之  一 字   以 武 犯  禁  
bú ruò fú yóu xú xú   wén dào wǔ xī 
不 若  蜉 蝣  徐 徐   闻  道  五 溪 
shān hǎi mù míng   biàn lǎn jiǔ zhōu qǐ lì 
山   海  慕 名     遍   揽  九  州   绮 丽 
nài hé jiē kě píng 
奈  何 皆  可 平   
fēng xiāo xiāo xī   yì shuǐ qù xī 
风   萧   萧   兮   易 水   去 兮 
duō qíng yě zuò wú qíng 
多  情   也 作  无 情   
dāng shí zhǐ dào   bú guò xún cháng fēng qíng 
当   时  只  道    不 过  寻  常    风   情   
duō shén huà quán yú 
多  神   话  权   舆 
rú jīn yù xún   zhuī huǐ mò jí 
如 今  欲 寻    追   悔  莫 及 
piān rù mèng   jīng hóng miǎo miǎo   mí sàn zé tiān dì 
偏   入 梦     惊   鸿   渺   渺     弥 散  泽 天   地 
cháo jūn bù zhī   rén jiān lún zhuǎn huì shuò 
朝   菌  不 知    人  间   轮  转    晦  朔   
huì gū bú niàn   tiān gōng xīn xì chūn qiū 
蟪  蛄 不 念     天   公   心  系 春   秋  
dà chūn yín dé xiāo yáo yóu 
大 椿   吟  得 逍   遥  游  
mí dié bā qiān   mèng xiǎo zhuāng shēng 
迷 蝶  八 千     梦   晓   庄     生    
shǐ dì zuò wàng hán guāng   wàn wù kě méng 
史  地 坐  忘   含  光      万  物 可 萌   
shān hǎi mù míng   biàn lǎn jiǔ zhōu qǐ lì 
山   海  慕 名     遍   揽  九  州   绮 丽 
nài hé jiē kě píng 
奈  何 皆  可 平   
fēng xiāo xiāo xī   yì shuǐ qù xī 
风   萧   萧   兮   易 水   去 兮 
duō qíng yě zuò wú qíng 
多  情   也 作  无 情   
dāng shí zhǐ dào   bú guò xún cháng fēng qíng 
当   时  只  道    不 过  寻  常    风   情   
duō shén huà quán yú 
多  神   话  权   舆 
rú jīn yù xún   zhuī huǐ mò jí 
如 今  欲 寻    追   悔  莫 及 
piān rù mèng   jīng hóng miǎo miǎo   mí sàn zé tiān dì 
偏   入 梦     惊   鸿   渺   渺     弥 散  泽 天   地 
shān hǎi jì qíng   liú yǒu jiǔ zhōu qí jùn 
山   海  寄 情     留  有  九  州   奇 骏  
shàng gǔ huà wàn líng 
上    古 化  万  灵   
shí guāng qù xī   bú fù hái xī 
时  光    去 兮   不 复 还  兮 
wú qíng yě shì duō qíng 
无 情   也 是  多  情   
kūn lún shān běi   fēng shā yǎn mò tuó líng 
昆  仑  山   北    风   沙  掩  没 驼  铃   
sháo guāng jiàn yuǎn qù 
韶   光    渐   远   去 
jīng dòng cǐ juǎn nǎ piàn qǐ lì 
惊   动   此 卷   哪 片   绮 丽 
yě rù mèng   wēn róu fǔ nǐ   méi jiān de lěng qīng 
也 入 梦     温  柔  抚 你   眉  间   的 冷   清   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags