Tuesday, April 23, 2024
HomePopMei Ren Tan 美人叹 The Beauty Sighed Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Mei Ren Tan 美人叹 The Beauty Sighed Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Xi 何汐

Chinese Song Name:Mei Ren Tan 美人叹 
English Translation Name:The Beauty Sighed
Chinese Singer: He Xi 何汐
Chinese Composer:Yu Qian 雨前
Chinese Lyrics:He Xi 何汐

Mei Ren Tan 美人叹 The Beauty Sighed Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Xi 何汐

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hán jiàn qǐ bái xuě luò 
寒  剑   起 白  雪  落  
shān hé pò 
山   河 破 
jiàn yǔ bīng gē hán yè què tàn 
箭   羽 兵   戈 寒  夜 却  叹  
gōng chéng kōng shī shou zhòng 
宫   城    空   尸  首   重    
bǐng zhú huǒ rǎn rǎn 
秉   烛  火  冉  冉  
intro 
intro 
xìng huā yǔ luò rù qīng zhōu zǎi zǒu jiāng hé shān shuǐ chóu 
杏   花  雨 落  入 轻   舟   载  走  江    河 山   水   愁   
xì yǔ fēn fēn jìn suí fēng liú 
细 雨 纷  纷  尽  随  风   流  
liù bǎi qín jiāng rù bēi qiū wàn qǐng wáng guó gū jūn shǒu 
六  百  秦  疆    入 悲  秋  万  顷   王   国  孤 军  守   
wèn míng yuè hé yǐ piān rán huán jué liú qiān qiū 
问  明   月  何 以 翩   然  环   玦  留  千   秋  
zhí chǐ yān jiāng xīng méng lóng yáo yáo cán yǐng zhuì chéng zhōng 
咫  尺  烟  江    星   朦   胧   遥  遥  残  影   坠   城    中    
huà lóu kōng qī qī jǐ huān yōu 
画  楼  空   戚 戚 几 欢   忧  
suì yè chéng huāng jìn dōng qiáng lái qù jiù yàn sù diāo liáng 
碎  叶 城    荒    近  东   墙    来  去 旧  燕  宿 雕   梁    
shuāng máng máng yè yǔ chū zhuāng 
霜     茫   茫   夜 雨 初  妆     
hán jiàn qǐ bái xuě luò 
寒  剑   起 白  雪  落  
shān hé pò 
山   河 破 
jiàn yǔ bīng gē hán yè què tàn 
箭   羽 兵   戈 寒  夜 却  叹  
gōng chéng kōng shī shou zhòng 
宫   城    空   尸  首   重    
bǐng zhú huǒ rǎn rǎn lán shān tàn 
秉   烛  火  冉  冉  阑  珊   叹  
lǜ luó wǔ jiàng shì kū 
绿 萝  舞 将    士  枯 
shā chuāng zhàng xià wàng 
纱  窗     帐    下  望   
qī qī qín shēng fǔ 
戚 戚 琴  声    抚 
sì hǎi què nán guī chù 
四 海  却  难  归  处  
jùn gǔ gāo tái kōng pái huái róng jiǎ què nán hù sì hǎi 
骏  骨 高  台  空   徘  徊   戎   甲  却  难  护 四 海  
zhǐ pái huái wú yán dú zì āi 
只  徘  徊   无 言  独 自 哀 
huáng shā wàn lǐ zhuàng shì xī yīng hún hé nián guī gù lǐ 
黄    沙  万  里 壮     士  兮 英   魂  何 年   归  故 里 
hé bēi gē gōng chóu rù jiāng qù 
和 悲  歌 觥   筹   入 江    去 
hán jiàn qǐ bái xuě luò 
寒  剑   起 白  雪  落  
shān hé pò 
山   河 破 
jiàn yǔ bīng gē hán yè què tàn 
箭   羽 兵   戈 寒  夜 却  叹  
gōng chéng kōng shī shou zhòng 
宫   城    空   尸  首   重    
bǐng zhú huǒ rǎn rǎn lán shān tàn 
秉   烛  火  冉  冉  阑  珊   叹  
lǜ luó wǔ jiāng jūn kū 
绿 萝  舞 将    军  枯 
shā chuāng zhàng xià wàng 
纱  窗     帐    下  望   
qī qī qín shēng fǔ 
戚 戚 琴  声    抚 
sì hǎi què nán guī chù 
四 海  却  难  归  处  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags