Categories
Pop

Man Xian 满弦 Full String Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Chinese Song Name: Man Xian 满弦
English Translation Name: Full String
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚
Chinese Composer: Yuan Wen Rui 袁文睿
Chinese Lyrics: Yuan Wen Rui 袁文睿

Man Xian 满弦 Full String Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yè jìng jì wèi mián 
夜 静   寂 未  眠   
píng shēng zǒng nán rú yuàn 
平   生    总   难  如 愿   
yān yǔ rào zhǐ jiān chī mí shù nián 
烟  雨 绕  指  间   痴  迷 数  年   
qíng chóu luò méi jiān 
情   愁   落  眉  间   
fán huá luò jìn yǐ jīng nián 
繁  华  落  尽  已 经   年   
qīng xiào jiù mèng yán chī chán qiǎn quǎn 
轻   笑   旧  梦   颜  痴  缠   缱   绻   
yì rén xiào yán tān liàn 
一 人  笑   颜  贪  恋   
yí gù zhī yǐng wú yuán 
一 顾 只  影   无 缘   
liǎng xiāng bú yàn yí jiàn yì shēng gù niàn 
两    相    不 厌  一 见   一 生    顾 念   
yí shùn chūn qiū gān yuàn 
一 瞬   春   秋  甘  愿   
zěn nài gù rén wǎng shì shèng cán piān 
怎  奈  故 人  往   事  剩    残  篇   
qiǎn qiǎn xiāng sī yì xiāng qíng yuàn 
浅   浅   相    思 一 厢    情   愿   
huí móu jiān tàn jìng yuán 
回  眸  间   叹  镜   圆   
yì qǔ diāo líng wèi liǎo yuán 
一 曲 凋   零   未  了   缘   
bì shuǐ yōu mèng wēi xūn rén jiān 
碧 水   幽  梦   微  醺  人  间   
yuè yǐng jiāo xiāng chán mián 
月  影   交   相    缠   绵   
hán jiāng yuè luò huā xián 
寒  江    月  落  花  闲   
yì qǔ āi yuàn lèi hén lián 
一 曲 哀 怨   泪  痕  涟   
yáo qín qíng yǐ duàn qiān què chóu 
瑶  琴  情   已 断   千   阙  愁   
yè jìng jì wèi mián 
夜 静   寂 未  眠   
píng shēng zǒng nán rú yuàn 
平   生    总   难  如 愿   
yān yǔ rào zhǐ jiān chī mí shù nián 
烟  雨 绕  指  间   痴  迷 数  年   
qíng chóu luò méi jiān 
情   愁   落  眉  间   
fán huá luò jìn yǐ jīng nián 
繁  华  落  尽  已 经   年   
qīng xiào jiù mèng yán chī chán qiǎn quǎn 
轻   笑   旧  梦   颜  痴  缠   缱   绻   
yì rén xiào yán tān liàn 
一 人  笑   颜  贪  恋   
yí gù zhī yǐng wú yuán 
一 顾 只  影   无 缘   
liǎng xiāng bú yàn yí jiàn yì shēng gù niàn 
两    相    不 厌  一 见   一 生    顾 念   
yí shùn chūn qiū gān yuàn 
一 瞬   春   秋  甘  愿   
zěn nài gù rén wǎng shì shèng cán piān 
怎  奈  故 人  往   事  剩    残  篇   
qiǎn qiǎn xiāng sī yì xiāng qíng yuàn 
浅   浅   相    思 一 厢    情   愿   
huí móu jiān tàn jìng yuán 
回  眸  间   叹  镜   圆   
yì qǔ diāo líng wèi liǎo yuán 
一 曲 凋   零   未  了   缘   
bì shuǐ yōu mèng wēi xūn rén jiān 
碧 水   幽  梦   微  醺  人  间   
yuè yǐng jiāo xiāng chán mián 
月  影   交   相    缠   绵   
hán jiāng yuè luò huā xián 
寒  江    月  落  花  闲   
yì qǔ āi yuàn lèi hén lián 
一 曲 哀 怨   泪  痕  涟   
yáo qín qíng yǐ duàn qiān què chóu mǎn xián 
瑶  琴  情   已 断   千   阙  愁   满  弦   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.