Saturday, July 20, 2024
HomePopMan Xian 满弦 Full String Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu...

Man Xian 满弦 Full String Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Chinese Song Name: Man Xian 满弦
English Translation Name: Full String
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚
Chinese Composer: Yuan Wen Rui 袁文睿
Chinese Lyrics: Yuan Wen Rui 袁文睿

Man Xian 满弦 Full String Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yè jìng jì wèi mián 
夜 静   寂 未  眠   
píng shēng zǒng nán rú yuàn 
平   生    总   难  如 愿   
yān yǔ rào zhǐ jiān chī mí shù nián 
烟  雨 绕  指  间   痴  迷 数  年   
qíng chóu luò méi jiān 
情   愁   落  眉  间   
fán huá luò jìn yǐ jīng nián 
繁  华  落  尽  已 经   年   
qīng xiào jiù mèng yán chī chán qiǎn quǎn 
轻   笑   旧  梦   颜  痴  缠   缱   绻   
yì rén xiào yán tān liàn 
一 人  笑   颜  贪  恋   
yí gù zhī yǐng wú yuán 
一 顾 只  影   无 缘   
liǎng xiāng bú yàn yí jiàn yì shēng gù niàn 
两    相    不 厌  一 见   一 生    顾 念   
yí shùn chūn qiū gān yuàn 
一 瞬   春   秋  甘  愿   
zěn nài gù rén wǎng shì shèng cán piān 
怎  奈  故 人  往   事  剩    残  篇   
qiǎn qiǎn xiāng sī yì xiāng qíng yuàn 
浅   浅   相    思 一 厢    情   愿   
huí móu jiān tàn jìng yuán 
回  眸  间   叹  镜   圆   
yì qǔ diāo líng wèi liǎo yuán 
一 曲 凋   零   未  了   缘   
bì shuǐ yōu mèng wēi xūn rén jiān 
碧 水   幽  梦   微  醺  人  间   
yuè yǐng jiāo xiāng chán mián 
月  影   交   相    缠   绵   
hán jiāng yuè luò huā xián 
寒  江    月  落  花  闲   
yì qǔ āi yuàn lèi hén lián 
一 曲 哀 怨   泪  痕  涟   
yáo qín qíng yǐ duàn qiān què chóu 
瑶  琴  情   已 断   千   阙  愁   
yè jìng jì wèi mián 
夜 静   寂 未  眠   
píng shēng zǒng nán rú yuàn 
平   生    总   难  如 愿   
yān yǔ rào zhǐ jiān chī mí shù nián 
烟  雨 绕  指  间   痴  迷 数  年   
qíng chóu luò méi jiān 
情   愁   落  眉  间   
fán huá luò jìn yǐ jīng nián 
繁  华  落  尽  已 经   年   
qīng xiào jiù mèng yán chī chán qiǎn quǎn 
轻   笑   旧  梦   颜  痴  缠   缱   绻   
yì rén xiào yán tān liàn 
一 人  笑   颜  贪  恋   
yí gù zhī yǐng wú yuán 
一 顾 只  影   无 缘   
liǎng xiāng bú yàn yí jiàn yì shēng gù niàn 
两    相    不 厌  一 见   一 生    顾 念   
yí shùn chūn qiū gān yuàn 
一 瞬   春   秋  甘  愿   
zěn nài gù rén wǎng shì shèng cán piān 
怎  奈  故 人  往   事  剩    残  篇   
qiǎn qiǎn xiāng sī yì xiāng qíng yuàn 
浅   浅   相    思 一 厢    情   愿   
huí móu jiān tàn jìng yuán 
回  眸  间   叹  镜   圆   
yì qǔ diāo líng wèi liǎo yuán 
一 曲 凋   零   未  了   缘   
bì shuǐ yōu mèng wēi xūn rén jiān 
碧 水   幽  梦   微  醺  人  间   
yuè yǐng jiāo xiāng chán mián 
月  影   交   相    缠   绵   
hán jiāng yuè luò huā xián 
寒  江    月  落  花  闲   
yì qǔ āi yuàn lèi hén lián 
一 曲 哀 怨   泪  痕  涟   
yáo qín qíng yǐ duàn qiān què chóu mǎn xián 
瑶  琴  情   已 断   千   阙  愁   满  弦   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags