Thursday, April 25, 2024
HomePopMan Cheng Hua 满城花 Flowers Full Of The Whole City Lyrics 歌詞...

Man Cheng Hua 满城花 Flowers Full Of The Whole City Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Shao Ye 洛少爷

Chinese Song Name:Man Cheng Hua 满城花 
English Translation Name: Flowers Full Of The Whole City
Chinese Singer: Luo Shao Ye 洛少爷
Chinese Composer:Shao Nian Shuang 少年霜
Chinese Lyrics:Shao Nian Shuang 少年霜

Man Cheng Hua 满城花 Flowers Full Of The Whole City Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Shao Ye 洛少爷

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

piāo bó guò huāng wú duō qíng de shā qiū 
漂   泊 过  荒    芜 多  情   的 沙  丘  
bù jiǔ   dāng gù shi gào yí duàn luò 
不 久    当   故 事  告  一 段   落  
wǎng shì yōu yōu yòu tiān lí chóu 
往   事  悠  悠  又  添   离 愁   
zhōng xū jīng guò mén xiàng jǐ fān chūn qiū 
终    须 经   过  门  巷    几 番  春   秋  
sān xún hòu chàng bà yì qǔ lí rén chóu 
三  旬  后  唱    罢 一 曲 离 人  愁   
méi tóu zhòu yuè xià yǔ gū zhōu 
眉  头  皱   月  下  与 孤 舟   
hé suǒ qiú jìng wéi yì mǒ huáng hūn shòu 
何 所  求  竟   为  一 抹 黄    昏  瘦   
zhuǎn shēn hòu jūn yǔ wǒ bù sǐ bù xiū 
转    身   后  君  与 我 不 死 不 休  
zhōng shì qū luò sàn fēng huá 
终    是  曲 落  散  风   华  
duì chí jìng yì yán bù fā 
对  池  镜   一 言  不 发 
tài shǎ tài shǎ tài shǎ 
太  傻  太  傻  太  傻  
zhēng zhá nián huá fù chū dài jià 
挣    扎  年   华  付 出  代  价  
gù shi lǐ yǔ hái zài xià 
故 事  里 雨 还  在  下  
pǐn zhe diū le yán sè de chá 
品  着  丢  了 颜  色 的 茶  
rén men shuō shuí rén jia chū jià 
人  们  说   谁   人  家  出  嫁  
yǒu shuí rén wàng zhe xuán yá 
有  谁   人  望   着  悬   崖 
zǒu mǎ guān fēng yǔ cán huā 
走  马 观   风   雨 残  花  
xiāo sǎ xiāo sǎ xiāo sǎ 
潇   洒 潇   洒 潇   洒 
nèn yá cóng xīn shēng dào fǔ huà 
嫩  芽 从   新  生    到  腐 化  
yī xī hái zài jiù chéng xià 
依 稀 还  在  旧  城    下  
mǎn chéng huā róng yán bìng bái fà 
满  城    花  容   颜  并   白  发 
piāo bó guò huāng wú duō qíng de shā qiū 
漂   泊 过  荒    芜 多  情   的 沙  丘  
bù jiǔ dāng gù shi gào yí duàn luò 
不 久  当   故 事  告  一 段   落  
wǎng shì yōu yōu yòu tiān lí chóu 
往   事  悠  悠  又  添   离 愁   
zhōng xū jīng guò mén xiàng jǐ fān chūn qiū 
终    须 经   过  门  巷    几 番  春   秋  
sān xún hòu chàng bà yì qǔ lí rén chóu 
三  旬  后  唱    罢 一 曲 离 人  愁   
méi tóu zhòu yuè xià yǔ gū zhōu 
眉  头  皱   月  下  与 孤 舟   
hé suǒ qiú jìng wéi yì mǒ huáng hūn shòu 
何 所  求  竟   为  一 抹 黄    昏  瘦   
zhuǎn shēn hòu jūn yǔ wǒ bù sǐ bù xiū 
转    身   后  君  与 我 不 死 不 休  
zhōng shì qū luò sàn fēng huá 
终    是  曲 落  散  风   华  
duì chí jìng yì yán bù fā 
对  池  镜   一 言  不 发 
tài shǎ tài shǎ tài shǎ 
太  傻  太  傻  太  傻  
zhēng zhá nián huá fù chū dài jià 
挣    扎  年   华  付 出  代  价  
gù shi lǐ yǔ hái zài xià 
故 事  里 雨 还  在  下  
pǐn zhe diū le yán sè de chá 
品  着  丢  了 颜  色 的 茶  
rén men shuō shuí rén jia chū jià 
人  们  说   谁   人  家  出  嫁  
yǒu shuí rén wàng zhe xuán yá 
有  谁   人  望   着  悬   崖 
zǒu mǎ guān fēng yǔ cán huā 
走  马 观   风   雨 残  花  
xiāo sǎ xiāo sǎ xiāo sǎ 
潇   洒 潇   洒 潇   洒 
nèn yá cóng xīn shēng dào fǔ huà 
嫩  芽 从   新  生    到  腐 化  
yī xī hái zài jiù chéng xià 
依 稀 还  在  旧  城    下  
mǎn chéng huā róng yán bìng bái fà 
满  城    花  容   颜  并   白  发 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags