Friday, December 8, 2023
HomePopLuo Kong 落空 Frustrated Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Xuan 洛萱

Luo Kong 落空 Frustrated Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Xuan 洛萱

Chinese Song Name: Luo Kong 落空
English Translation Name: Frustrated
Chinese Singer: Luo Xuan 洛萱
Chinese Composer: Evalia
Chinese Lyrics: Nong Suo Pai Gu 浓缩排骨

Luo Kong 落空 Frustrated Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Xuan 洛萱

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dāng bēi shāng dōu yǐ jīng tuì chǎng 
当   悲  伤    都  已 经   退  场    
téng tòng 
疼   痛   
cóng jué wàng kāi shǐ shēng zhǎng 
从   绝  望   开  始  生    长    
xīn záo yǐ biàn tǐ lín shāng 
心  早  已 遍   体 鳞  伤    
xī wàng 
希 望   
wéi chí pò sǔn wěi zhuāng 
维  持  破 损  伪  装     
wú fǎ kàng jù mìng yùn 
无 法 抗   拒 命   运  
dī tóu 
低 头  
bèi mái zàng de mì mì 
被  埋  葬   的 秘 密 
zài nǎ zuò shān qiū 
在  哪 座  山   丘  
yǒu shuí néng tīng jiàn wǒ 
有  谁   能   听   见   我 
hū jiù 
呼 救  
shì shuí de shǒu héng kuà 
是  谁   的 手   横   跨  
wàn shì de wēn róu 
万  世  的 温  柔  
mèng 
梦   
wú shù xī wàng xuán kōng 
无 数  希 望   悬   空   
yù kě wàng yù pà dōu luò kōng 
愈 渴 望   愈 怕 都  落  空   
lún huí zhī hòu xiāng féng 
轮  回  之  后  相    逢   
wǒ shǐ zhōng 
我 始  终    
tài duō tiān zhēn měng dǒng 
太  多  天   真   懵   懂   
jí biàn shì jiè xiě mǎn shāng tòng 
即 便   世  界  写  满  伤    痛   
wǒ réng huì yǔ nǐ xiāng yōng 
我 仍   会  与 你 相    拥   
shēng sī lì jié de fēng 
声    嘶 力 竭  的 风   
fān gǔn xiōng yǒng 
翻  滚  汹    涌   
mó hu wǒ de zhè shuāng tóng 
模 糊 我 的 这  双     瞳   
mèng 
梦   
wú shù xī wàng xuán kōng 
无 数  希 望   悬   空   
yù kě wàng yù pà dōu luò kōng 
愈 渴 望   愈 怕 都  落  空   
lún huí zhī hòu zài xiāng féng 
轮  回  之  后  再  相    逢   
dāng shān qiū bǎi chuān zài zhèn dàng 
当   山   丘  百  川    在  震   荡   
zhuì yuè guāng 
坠   月  光    
dìng hǎi fēng jiāng 
定   海  封   疆    
kàn ào lái wù huā guǒ xiāng 
看  傲 来  雾 花  果  香    
gōng qǐng 
恭   请   
wàn wù dī tóu yí bàng 
万  物 低 头  一 棒   
rén xīn cǎi yún liú lí 
人  心  彩  云  琉  璃 
gù jiù 
故 旧  
yǒu shuí jī guān suàn jìn 
有  谁   机 关   算   尽  
jiāng gù shi pīn còu 
将    故 事  拼  凑  
qíng bù zhī cóng hé qǐ 
情   不 知  从   何 起 
dōng liú 
东   流  
shì shuí de shǒu héng kuà 
是  谁   的 手   横   跨  
wàn shì de wēn róu 
万  世  的 温  柔  
shēng 
生    
bù lí sǐ yì bú qì 
不 离 死 亦 不 弃 
sǐ shēng qì kuò yǔ zǐ chéng shuō 
死 生    契 阔  与 子 成    说   
tiān dì bù kě bìn 
天   地 不 可 殡  
mèng 
梦   
wú shù xī wàng xuán kōng 
无 数  希 望   悬   空   
yù kě wàng yù pà dōu luò kōng 
愈 渴 望   愈 怕 都  落  空   
lún huí zhī hòu xiāng féng 
轮  回  之  后  相    逢   
qíng zhì shēn 
情   至  深   
sǐ zhě dāng kě fù shēng 
死 者  当   可 复 生    
shēng zhě dāng kě jìn shī sān hún 
生    者  当   可 尽  失  三  魂  
zhǐ qiú yú chà nà yǒng héng 
只  求  于 刹  那 永   恒   
shēng sī lì jié de fēng 
声    嘶 力 竭  的 风   
fān gǔn xiōng yǒng 
翻  滚  汹    涌   
mó hu wǒ de zhè shuāng tóng 
模 糊 我 的 这  双     瞳   
mèng 
梦   
wú shù xī wàng xuán kōng 
无 数  希 望   悬   空   
yù kě wàng yù pà dōu luò kōng 
愈 渴 望   愈 怕 都  落  空   
lún huí zhī hòu zài xiāng féng 
轮  回  之  后  再  相    逢   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags