Lu Jiu Yao 鹿韭谣 Deer Leek Rumours Lyrics 歌詞 With Pinyin By Crazy Bucket Ming Yue 冥月

Lu Jiu Yao 鹿韭谣 Deer Leek Rumours Lyrics 歌詞 With Pinyin By Crazy Bucket Ming Yue 冥月

Chinese Song Name: Lu Jiu Yao 鹿韭谣
English Tranlation Name: Deer Leek Rumours
Chinese Singer: Crazy Bucket Ming Yue 冥月
Chinese Composer: Crazy Bucket
Chinese Lyrics: Li Qi 李崎

Lu Jiu Yao 鹿韭谣 Deer Leek Rumours Lyrics 歌詞 With Pinyin By Crazy Bucket Ming Yue 冥月

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yún chē   hūn xiá 
云  车    昏  霞  
tā wù chuǎng shuí rén jia 
她 误 闯     谁   人  家  
bú jiàn   bǎi huā 
不 见     百  花  
yǎn lián zhǐ yìng rù yí gè tā 
眼  帘   只  映   入 一 个 他 
fēng xiāo   xī huá 
风   嚣     溪 哗  
zěn zhī xīn luàn rú má 
怎  知  心  乱   如 麻 
yí yè   wú xiá 
一 夜   无 暇  
zì gù xiāng sī   xiào yǎn rú huā 
自 顾 相    思   笑   魇  如 花  
chūn   yě bà 
春     也 罢 
bù jí tā yì yǎn qià rú fāng huá 
不 及 他 一 眼  恰  如 芳   华  
bié   yě bà 
别    也 罢 
yuàn xiāng zhī xiāng yù míng kè yí chà 
愿   相    知  相    遇 铭   刻 一 刹  
chén xī   wēi liàng 
晨   曦   微  亮    
shuāng yīng yī bàng liǔ àn 
双     莺   依 傍   柳  岸 
tú yuǎn   màn màn 
途 远     漫  漫  
dào zǔ qiě cháng   niàn niàn bú wàng 
道  阻 且  长      念   念   不 忘   
lā … … 
啦 … … 
chóng fēng   yǒng làng 
崇    峰     涌   浪   
ài dé dàng qì huí cháng 
爱 得 荡   气 回  肠    
zhòng shēng   qiān wàn 
众    生      千   万  
xìng dé yǔ tā   xiāng féng yì chǎng 
幸   得 与 他   相    逢   一 场    
chūn   yě bà 
春     也 罢 
bù jí tā yì yǎn qià rú fāng huá 
不 及 他 一 眼  恰  如 芳   华  
bié   yě bà 
别    也 罢 
yuàn xiāng zhī xiāng yù míng kè yí chà 
愿   相    知  相    遇 铭   刻 一 刹  
mù yǔ   xiāo xiāo 
暮 雨   潇   潇   
hū wén yí duàn gē yáo 
忽 闻  一 段   歌 谣  
chū lù   fú xiǎo 
初  露   拂 晓   
rén jiān chūn sè jìn shōu yì jiǎo 
人  间   春   色 尽  收   一 角   
lā … … 
啦 … … 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.