Long Wu Sheng Tang 龙武盛唐 Long Wu Tang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Long Wu Sheng Tang 龙武盛唐 Long Wu Tang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Chinese Song Name: Long Wu Sheng Tang 龙武盛唐
English Tranlation Name: Long Wu Tang
Chinese Singer: Lun Sang 伦桑
Chinese Composer: Xiao Xu Yin Yue 小旭音乐
Chinese Lyrics: Du Zhuo 独酌

Long Wu Sheng Tang 龙武盛唐 Long Wu Tang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zòng yóu tiān dì áo xiáng wú yín cāng cāng 
纵   游  天   地 翱 翔    无 垠  苍   苍   
pì nì zhòng shēng jīn sè lóng wáng 
睥 睨 众    生    金  色 龙   王   
fǔ kàn xīn zhōng chà nà shēng sǐ xìn yǎng 
俯 瞰  心  中    刹  那 生    死 信  仰   
hū xiào de mèng xiǎng yuán yuǎn liú cháng 
呼 啸   的 梦   想    源   远   流  长    
wú fǎ hàn dòng de jué xīn 
无 法 撼  动   的 决  心  
huà zuò nǔ lì qián mài 
化  作  努 力 前   迈  
lán sè bù gān chén āi 
蓝  色 不 甘  尘   埃 
jī jiǎ yùn hán liú tǎng zhe fèi téng qíng tài 
机 甲  蕴  含  流  淌   着  沸  腾   情   态  
fēng huà duò luò dú bái 
风   化  堕  落  独 白  
lóng yín yǎng tiān cháng xiào xīn shēng téng 
龙   吟  仰   天   长    啸   心  升    腾   
mèng fēi yáng shào nián pī jīng zhǎn jí wèn diān fēng 
梦   飞  扬   少   年   披 荆   斩   棘 问  巅   峰   
wǔ dòng jù lóng shí dài de fán róng chāng shèng 
舞 动   巨 龙   时  代  的 繁  荣   昌    盛    
wèi céng 
未  曾   
wàng què jīn shēng 
忘   却  今  生    
lóng shén fēng yìn jìn gù wú qióng lì liàng 
龙   神   封   印  禁  锢 无 穷    力 量    
wáng zhě níng shì shēng líng xī wàng 
王   者  凝   视  生    灵   希 望   
chuán qí zhī jì míng kè jīn sè lóng wáng 
传    奇 之  迹 铭   刻 金  色 龙   王   
shuō jìn xū kōng de piāo miǎo yuè guāng 
说   尽  虚 空   的 飘   渺   月  光    
wǔ chè yán dǐ diǎn diǎn bù qū jī áng 
舞 彻  眼  底 点   点   不 屈 激 昂  
míng jì qí guài xīn zhōng sī liang 
铭   记 七 怪   心  中    思 量    
shén lóng wǔ tiān shāng chéng jiù mèng fēi yáng 
神   龙   舞 天   殇    成    就  梦   飞  扬   
yuán sù cháo xī jī bàn jīn lóng wáng 
元   素 潮   汐 羁 绊  金  龙   王   
shì jiān mǐn zhě xìn yǎng 
世  间   敏  者  信  仰   
wú xiàn zì yóu de huò dá 
无 限   自 由  的 豁  达 
shuāng shēng jù yuán tǐng bá 
双     生    巨 猿   挺   拔 
xīng chén suǒ liàn gòng xiǎng yǒu yì jiān méng yá 
星   辰   锁  链   共   享    友  谊 间   萌   芽 
nì jìng bào fēng shuǎng sà 
逆 境   暴  风   爽     飒 
bān lán xīng guāng cuǐ càn shén jiàn liàng 
斑  斓  星   光    璀  璨  神   剑   亮    
lì zhì mèng jí shǐ ruò xiǎo yī jiù zhuī xún guāng 
励 志  梦   即 使  弱  小   依 旧  追   寻  光    
shén shèng tiān shǐ zhào liàng hēi àn zhōng mí wǎng 
神   圣    天   使  照   亮    黑  暗 中    迷 惘   
xìn yǎng 
信  仰   
jīn sè lóng wáng 
金  色 龙   王   
tán zhǐ lvè guò tiān dì shì shí jiǎo bù 
弹  指  掠  过  天   地 世  时  脚   步 
lán yín huáng zhě qiǎo rán zhēng mù 
蓝  银  皇    者  悄   然  睁    目 
yán dǐ wēi yā níng gù shì jiān wàn wù 
眼  底 威  压 凝   固 世  间   万  物 
mò mò qiǎo rán de fēng huà xū wú 
默 默 悄   然  的 风   化  虚 无 
qiān rì zàng lóng jiān áo rén shì gū mò 
千   日 葬   龙   煎   熬 人  世  孤 漠 
fēng chuī rì shài shí guāng cuō tuó 
风   吹   日 晒   时  光    蹉  跎  
zōng jì xún mí shī xīn zhōng zì wǒ 
踪   迹 寻  迷 失  心  中    自 我 
hǎi shén hú zhī shàng yì shēng xì luò 
海  神   湖 之  上    一 生    系 络  
yǎng tiān cháng xiào lóng yín wēi zhèn xiǎn bà 
仰   天   长    啸   龙   吟  威  震   显   霸 
lán yín téng màn hún líng chì zhà 
蓝  银  藤   蔓  魂  灵   叱  咤  
xiōng táng nián shào jì yì zǐ móu yín fā 
胸    膛   年   少   记 忆 紫 眸  银  发 
jù lóng mài dòng qián jìn de bù fá 
巨 龙   迈  动   前   进  的 步 伐 
liǎng wàn nián de yì lì zhàng jiàn tiān yá 
两    万  年   的 屹 立 仗    剑   天   涯 
huī hóng shí dài shì rén jīng chà 
恢  宏   时  代  世  人  惊   诧  
jué shì táng mén ào rán mài dòng bù fá 
绝  世  唐   门  傲 然  迈  动   步 伐 
shǐ lái kè jiā huà míng yáng tiān xià 
史  莱  克 佳  话  名   扬   天   下  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.