Liu Yao 六爻 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning

0
325
Liu Yao 六爻 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning
Liu Yao 六爻 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning

Chinese Song Name:Liu Yao 六爻
English Translation Name:Hexagram
Chinese Singer:Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning
Chinese Composer:Sun Ai Li 孙艾藜
Chinese Lyrics:Messa

Liu Yao 六爻 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shān hé jiān biàn huàn zǒng mò cè
山 河 间 变 幻 总 莫 测
fēng yǔ bān bó chén jiù shān mén
风 雨 斑 驳 陈 旧 山 门
wàng bù chuān lái shí de qū zhé
望 不 穿 来 时 的 曲 折
zài xīn shàng jiāo zhī chéng nián lún
在 心 上 交 织 成 年 轮
shàn è rú shuāng miàn de fēng rèn
善 恶 如 双 面 的 锋 刃
zhōng jiū nán táo xīn mó héng shēng
终 究 难 逃 心 魔 横 生
yú dāo guāng chū qiào nà yí shùn
于 刀 光 出 鞘 那 一 瞬
jiē kāi le huì mò rú shēn
揭 开 了 讳 莫 如 深
cǐ shēng rú hé zì zai tīng tiān mìng qián kūn
此 生 如 何 自 在 听 天 命 乾 坤
yì dāo yí jiàn yì zhāo yí shì huá pò hóng chén gún gǔn
一 刀 一 剑 一 招 一 式 划 破 红 尘 滚 滚
yù fú yáo ér shēng dēng shàng wàn zhàng qīng tiān
欲 扶 摇 而 升 登 上 万 丈 青 天
yíng fēng wàn lǐ péng chéng
迎 风 万 里 鹏 程
shuí réng shàng xià qiú suǒ yú màn màn qián chéng
谁 仍 上 下 求 索 于 漫 漫 前 程
shì yǔ yuàn wéi hóng huāng zhī xià rú shā chén
事 与 愿 违 洪 荒 之 下 如 沙 尘
shèng jí ér shuāi kùn cān tòu wàn xiàng hòu fǎn pú guī zhēn
盛 极 而 衰 困 参 透 万 象 后 返 璞 归 真
fēn luàn zhōng cháng jìn le lí hé
纷 乱 中 尝 尽 了 离 合
cán hún shì jiān bǎi nián fú chén
残 魂 世 间 百 年 浮 沉
piāo líng de luò yè zhōng guī gēn
飘 零 的 落 叶 终 归 根
děng dāi zhe kū mù zài féng chūn
等 待 着 枯 木 再 逢 春
dān xīn zài fēng shuāng zhōng cuī zhé
丹 心 在 风 霜 中 摧 折
zhú jiàn wù dé tiān dì tōng chè
逐 渐 悟 得 天 地 通 彻
chóng shēng hòu pán shí bān jiān rèn
重 生 后 磐 石 般 坚 韧
cái bú fù shēng ér wéi rén
才 不 负 生 而 为 人
cǐ shēng rú hé zì zai tīng tiān mìng qián kūn
此 生 如 何 自 在 听 天 命 乾 坤
yì dāo yí jiàn yì zhāo yí shì huá pò hóng chén gún gǔn
一 刀 一 剑 一 招 一 式 划 破 红 尘 滚 滚
yù fú yáo ér shēng dēng shàng wàn zhàng qīng tiān
欲 扶 摇 而 升 登 上 万 丈 青 天
yíng fēng wàn lǐ péng chéng
迎 风 万 里 鹏 程
shuí réng shàng xià qiú suǒ yú màn màn qián chéng
谁 仍 上 下 求 索 于 漫 漫 前 程
shì yǔ yuàn wéi hóng huāng zhī xià rú shā chén
事 与 愿 违 洪 荒 之 下 如 沙 尘
shèng jí ér shuāi kùn cān tòu wàn xiàng hòu fǎn pú guī zhēn
盛 极 而 衰 困 参 透 万 象 后 返 璞 归 真
cǐ shēng rú hé zì zai tīng tiān mìng qián kūn
此 生 如 何 自 在 听 天 命 乾 坤
yì dāo yí jiàn yì zhāo yí shì huá pò hóng chén gún gǔn
一 刀 一 剑 一 招 一 式 划 破 红 尘 滚 滚
yù fú yáo ér shēng dēng shàng wàn zhàng qīng tiān
欲 扶 摇 而 升 登 上 万 丈 青 天
yíng fēng wàn lǐ péng chéng
迎 风 万 里 鹏 程
shuí réng shàng xià qiú suǒ yú màn màn qián chéng
谁 仍 上 下 求 索 于 漫 漫 前 程
shì yǔ yuàn wéi hóng huāng zhī xià rú shā chén
事 与 愿 违 洪 荒 之 下 如 沙 尘
shèng jí ér shuāi kùn cān tòu wàn xiàng hòu fǎn pú guī zhēn
盛 极 而 衰 困 参 透 万 象 后 返 璞 归 真

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here