Friday, December 8, 2023
HomePopLiu Nian Quan 流年绻 Have A Curl Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Liu Nian Quan 流年绻 Have A Curl Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Rui 陈瑞

Chinese Song Name: Liu Nian Quan 流年绻
English Translation Name: Have A Curl
Chinese Singer: Chen Rui 陈瑞
Chinese Composer: Xi Bo 喜波
Chinese Lyrics: Xu Jie 徐杰

Liu Nian Quan 流年绻 Have A Curl Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Rui 陈瑞

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xī yáng tuì qù cán zhuāng   fú yóu rù yuǎn shān 
夕 阳   褪  去 残  妆       蜉 蝣  入 远   山   
ruò qīng zhōu dù fú shēng   yōu rán shuǐ yún jiān 
若  轻   舟   渡 浮 生      悠  然  水   云  间   
xiá guāng luò   xián fēi yàn   liú hén bō xīn guò qiān fān 
霞  光    落    衔   飞  雁    留  痕  波 心  过  千   帆  
àn xiāng yǒng dòng   jǐ rén fān yuè   gù shi lán shān 
暗 香    涌   动     几 人  翻  阅    故 事  阑  珊   
bái jū zòng xì zuò bié   diāo huā de mǎ ān 
白  驹 纵   隙 作  别    雕   花  的 马 鞍 
jiāng shí guāng de méi yǎn   qiǎo xiào yú yān rán 
将    时  光    的 眉  眼    巧   笑   于 嫣  然  
cí fěn mò   jìng sù yán   bō nòng fēng yuè de sī xián 
辞 粉  墨   净   素 颜    拨 弄   风   月  的 丝 弦   
xiù zhōng pú tí   zhǐ jiān qīng niān   fěi cè wú yán 
袖  中    菩 提   指  尖   轻   拈     悱  恻 无 言  
xiāng jiàn shí huān zài liú nián quǎn 
相    见   时  欢   在  流  年   绻   
yì qǔ mù dí   wàng jī tiān dì kuān 
一 曲 牧 笛   忘   机 天   地 宽   
jiāng hú shuāng xuě wèi céng rǎn 
江    湖 霜     雪  未  曾   染  
chū xīn guī lái qià shào nián 
初  心  归  来  恰  少   年   
xiāng bié shí nán zài liú nián quǎn 
相    别  时  难  在  流  年   绻   
yì shān yuè guāng   děng xián bì shàng guān 
一 山   月  光      等   闲   壁 上    观   
jù sàn lí hé shì chén yuán 
聚 散  离 合 是  尘   缘   
líng tái míng jìng bàn qīng ān 
灵   台  明   镜   伴  轻   安 
bái jū zòng xì zuò bié   diāo huā de mǎ ān 
白  驹 纵   隙 作  别    雕   花  的 马 鞍 
jiāng shí guāng de méi yǎn   qiǎo xiào yú yān rán 
将    时  光    的 眉  眼    巧   笑   于 嫣  然  
cí fěn mò   jìng sù yán   bō nòng fēng yuè de sī xián 
辞 粉  墨   净   素 颜    拨 弄   风   月  的 丝 弦   
xiù zhōng pú tí   zhǐ jiān qīng niān   fěi cè wú yán 
袖  中    菩 提   指  尖   轻   拈     悱  恻 无 言  
xiāng jiàn shí huān zài liú nián quǎn 
相    见   时  欢   在  流  年   绻   
yì qǔ mù dí   wàng jī tiān dì kuān 
一 曲 牧 笛   忘   机 天   地 宽   
jiāng hú shuāng xuě wèi céng rǎn 
江    湖 霜     雪  未  曾   染  
chū xīn guī lái qià shào nián 
初  心  归  来  恰  少   年   
xiāng bié shí nán zài liú nián quǎn 
相    别  时  难  在  流  年   绻   
yì shān yuè guāng   děng xián bì shàng guān 
一 山   月  光      等   闲   壁 上    观   
jù sàn lí hé shì chén yuán 
聚 散  离 合 是  尘   缘   
líng tái míng jìng bàn qīng ān 
灵   台  明   镜   伴  轻   安 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags