Friday, March 1, 2024
HomePopLing Yan Ge 凌烟阁 Ling Smoke Pavilion Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Ling Yan Ge 凌烟阁 Ling Smoke Pavilion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jin Zhi Wen 金志文

Chinese Song Name: Ling Yan Ge 凌烟阁
English Tranlation Name: Ling Smoke Pavilion
Chinese Singer: Jin Zhi Wen 金志文
Chinese Composer: Zhong Ya Nan 钟亚男 Yang Zi Xuan 杨子轩
Chinese Lyrics: Zhong Ya Nan 钟亚男 Yang Zi Xuan 杨子轩

Ling Yan Ge 凌烟阁 Ling Smoke Pavilion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jin Zhi Wen 金志文

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jīn xiāo cháng ān hū mèng wǒ   wǒ mèng líng yān gé 
今  宵   长    安 忽 梦   我   我 梦   凌   烟  阁 
èr shí sì gōng yīng zài cè   cè fēng hǎo shān hé 
二 十  四 公   应   在  册   册 封   好  山   河 
zhū jūn gān dǎn yóu xiāng zhào   zhào liàng hòu lái zhě 
诸  君  肝  胆  犹  相    照     照   亮    后  来  者  
qīng shǐ céng liú nóng mò bǐ   bǐ luò dìng fēng bō 
青   史  曾   留  浓   墨 笔   笔 落  定   风   波 
shèng táng gù shi shuí chuán shuō   shuō lái gōng yǔ guò 
盛    唐   故 事  谁   传    说     说   来  功   与 过  
míng chén fēng liú táng qián huà   huà jìn yīng xióng sè 
名   臣   风   流  堂   前   画    画  尽  英   雄    色 
kě lián yǔ dǎ fēng chuī qù   qù hòu nán miáo mó 
可 怜   雨 打 风   吹   去   去 后  难  描   摹 
jīng nián bù jué   liáo yuán xīn huǒ 
经   年   不 绝    燎   原   薪  火  
qǐng jūn líng yān gé shàng  
请   君  凌   烟  阁 上     
fàng yǎn yì guān   wàn lǐ hǎo jiāng shān 
放   眼  一 观     万  里 好  江    山   
ér jīn shèng shì kě rú yuàn   mò hèn wǎn 
而 今  盛    世  可 如 愿     莫 恨  晚  
yuàn jūn qīng fàng wú gōu   gèng jìn bēi jiǔ  
愿   君  轻   放   吴 钩    更   进  杯  酒   
liú lián qiě wàng fǎn 
流  连   且  忘   返  
jiā guó mián cháng tiān xià ān   zhōng cháng ān 
家  国  绵   长    天   下  安   终    长    安 
shèng táng gù shi shuí chuán shuō   shuō lái gōng yǔ guò 
盛    唐   故 事  谁   传    说     说   来  功   与 过  
míng chén fēng liú táng qián huà   huà jìn yīng xióng sè 
名   臣   风   流  堂   前   画    画  尽  英   雄    色 
kě lián yǔ dǎ fēng chuī qù   qù hòu nán miáo mó 
可 怜   雨 打 风   吹   去   去 后  难  描   摹 
jīng nián bù jué   liáo yuán xīn huǒ 
经   年   不 绝    燎   原   薪  火  
qǐng jūn líng yān gé shàng  
请   君  凌   烟  阁 上     
fàng yǎn yì guān   wàn lǐ hǎo jiāng shān 
放   眼  一 观     万  里 好  江    山   
ér jīn shèng shì kě rú yuàn   mò hèn wǎn 
而 今  盛    世  可 如 愿     莫 恨  晚  
yuàn jūn qīng fàng wú gōu  
愿   君  轻   放   吴 钩   
gèng jìn bēi jiǔ   liú lián qiě wàng fǎn 
更   进  杯  酒    流  连   且  忘   返  
jiā guó mián cháng tiān xià ān   zhōng cháng ān 
家  国  绵   长    天   下  安   终    长    安 
zhōng cháng ān 
终    长    安 
qǐng jūn líng yān gé shàng  
请   君  凌   烟  阁 上     
fàng yǎn yì guān   wàn lǐ hǎo jiāng shān 
放   眼  一 观     万  里 好  江    山   
ér jīn shèng shì kě rú yuàn   mò hèn wǎn 
而 今  盛    世  可 如 愿     莫 恨  晚  
yuàn jūn qīng fàng wú gōu  
愿   君  轻   放   吴 钩   
gèng jìn bēi jiǔ   liú lián qiě wàng fǎn 
更   进  杯  酒    流  连   且  忘   返  
jiā guó mián cháng tiān xià ān   zhōng cháng ān 
家  国  绵   长    天   下  安   终    长    安 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags