Saturday, December 2, 2023
HomePopLing Hu 灵狐 Foxlegend Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tian Er Bei...

Ling Hu 灵狐 Foxlegend Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tian Er Bei 添儿呗

Chinese Song Name:Ling Hu 灵狐
English Translation Name:Foxlegend 
Chinese Singer: Tian Er Bei 添儿呗
Chinese Composer:Xu Peng 徐鹏
Chinese Lyrics:Li Xian Xuan 李贤轩

Ling Hu 灵狐 Foxlegend Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tian Er Bei 添儿呗

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

kě lián zhè qī fēng cán yuè jīn qiū bù lǎo 
可 怜   这  凄 风   残  月  今  秋  不 老  
céng jīn zūn bàn fāng cǎo 
曾   金  樽  伴  芳   草  
làng jì qiān gǔ dào luò mò yún jiān jūn mò xiào 
浪   迹 千   古 道  落  寞 云  间   君  莫 笑   
mò dào huā yuè xià chūn shàng zǎo 
莫 道  花  月  下  春   尚    早  
cháng yè juǎn zhū lián kōng jì liáo 
长    夜 卷   珠  帘   空   寂 寥   
tóng què duàn hún gōng shēn chù suǒ èr qiáo 
铜   雀  断   魂  宫   深   处  锁  二 乔   
zhè zài zhǐ jiān yì sī yōu chóu 
这  在  指  间   一 丝 忧  愁   
huà zuò suì yuè de bái tóu 
化  作  岁  月  的 白  头  
yòng shí jiān lái áo chū yí yè qiū 
用   时  间   来  熬 出  一 夜 秋  
zuì wò zài zhè xiān jiè zhǐ shì yì tiān 
醉  卧 在  这  仙   界  只  是  一 天   
yuán yǐ lún huí le qiān nián 
缘   已 轮  回  了 千   年   
bú wèi xīn rú liàn cǐ shēng rú chū jiàn 
不 谓  心  如 恋   此 生    如 初  见   
píng shēng tóu yí cì dào rén jiān 
平   生    头  一 次 到  人  间   
nán fēn huā yǔ miàn 
难  分  花  与 面   
yù jiāng yì shēn de bái líng biàn zhū yán 
欲 将    一 身   的 白  瓴   变   朱  颜  
dōng fēng chuī pò le bái yún jiān 
东   风   吹   破 了 白  云  间   
guī qù xī shì hé nián 
归  去 兮 是  何 年   
xiè hòu bú jiàn jūn miàn 
邂  逅  不 见   君  面   
jiāng qín sù liú rén jiān 
将    琴  诉 留  人  间   
kě lián zhè qī fēng cán yuè jīn qiū bù lǎo 
可 怜   这  凄 风   残  月  今  秋  不 老  
céng jīn zūn bàn fāng cǎo 
曾   金  樽  伴  芳   草  
làng jì qiān gǔ dào luò mò yún jiān jūn mò xiào 
浪   迹 千   古 道  落  寞 云  间   君  莫 笑   
mò dào huā yuè xià chūn shàng zǎo 
莫 道  花  月  下  春   尚    早  
cháng yè juǎn zhū lián kōng jì liáo 
长    夜 卷   珠  帘   空   寂 寥   
tóng què duàn hún gōng shēn chù suǒ èr qiáo 
铜   雀  断   魂  宫   深   处  锁  二 乔   
zhè zài zhǐ jiān yì sī yōu chóu 
这  在  指  间   一 丝 忧  愁   
huà zuò suì yuè de bái tóu 
化  作  岁  月  的 白  头  
yòng shí jiān lái áo chū yí yè qiū 
用   时  间   来  熬 出  一 夜 秋  
zuì wò zài zhè xiān jiè zhǐ shì yì tiān 
醉  卧 在  这  仙   界  只  是  一 天   
yuán yǐ lún huí le qiān nián 
缘   已 轮  回  了 千   年   
bú wèi xīn rú liàn cǐ shēng rú chū jiàn 
不 谓  心  如 恋   此 生    如 初  见   
píng shēng tóu yí cì dào rén jiān 
平   生    头  一 次 到  人  间   
nán fēn huā yǔ miàn 
难  分  花  与 面   
yù jiāng yì shēn de bái líng biàn zhū yán 
欲 将    一 身   的 白  瓴   变   朱  颜  
dōng fēng chuī pò le bái yún jiān 
东   风   吹   破 了 白  云  间   
guī qù xī shì hé nián 
归  去 兮 是  何 年   
xiè hòu bú jiàn jūn miàn 
邂  逅  不 见   君  面   
jiāng qín sù liú rén jiān 
将    琴  诉 留  人  间   
kě lián zhè qī fēng cán yuè jīn qiū bù lǎo 
可 怜   这  凄 风   残  月  今  秋  不 老  
céng jīn zūn bàn fāng cǎo 
曾   金  樽  伴  芳   草  
làng jì qiān gǔ dào luò mò yún jiān jūn mò xiào 
浪   迹 千   古 道  落  寞 云  间   君  莫 笑   
mò dào huā yuè xià chūn shàng zǎo 
莫 道  花  月  下  春   尚    早  
cháng yè juǎn zhū lián kōng jì liáo 
长    夜 卷   珠  帘   空   寂 寥   
tóng què duàn hún gōng shēn chù suǒ èr qiáo 
铜   雀  断   魂  宫   深   处  锁  二 乔   
kě lián zhè qī fēng cán yuè jīn qiū bù lǎo 
可 怜   这  凄 风   残  月  今  秋  不 老  
céng jīn zūn bàn fāng cǎo 
曾   金  樽  伴  芳   草  
làng jì qiān gǔ dào luò mò yún jiān jūn mò xiào 
浪   迹 千   古 道  落  寞 云  间   君  莫 笑   
mò dào huā yuè xià chūn shàng zǎo 
莫 道  花  月  下  春   尚    早  
cháng yè juǎn zhū lián kōng jì liáo 
长    夜 卷   珠  帘   空   寂 寥   
tóng què duàn hún gōng shēn chù suǒ èr qiáo 
铜   雀  断   魂  宫   深   处  锁  二 乔   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags