Monday, March 4, 2024
HomePopLin Xing Tian 临行天 Departure Day Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun...

Lin Xing Tian 临行天 Departure Day Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Chinese Song Name: Lin Xing Tian 临行天
English Tranlation Name: Departure Day 
Chinese Singer: Lun Sang 伦桑
Chinese Composer: Bye
Chinese Lyrics: Shao Yao 芍杳

Lin Xing Tian 临行天 Departure Day Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xíng shí yì shēn suō yī zhuó hǎi tiān kuò 
行   时  一 身   蓑  衣 着   海  天   阔  
qiáo tiān sè shàng kě 
瞧   天   色 尚    可 
pī chén wù zú tà qīng lù 
披 晨   雾 足 踏 清   露 
wàng qù sì yǒu wù 
望   去 似 有  雾 
tián jiān bù zhī chóng zài míng 
田   间   不 知  虫    在  鸣   
zhī tóu sāng shèn yě qiǎo guǒ fù 
枝  头  桑   葚   也 巧   果  腹 
kōng jiē xiǎn yǒu guò kè cōng cōng bù 
空   街  鲜   有  过  客 匆   匆   步 
yuǎn qù chén xiāo rén bú jiàn 
远   去 尘   嚣   人  不 见   
tīng fēng dú xiāo sǎ běn dāng tú 
听   风   读 潇   洒 本  当   途 
sì jì duō tiān qīng cǎo sè 
四 季 多  天   青   草  色 
sù yǔ yǒu lǐ chū 
宿 雨 有  鲤 出  
yán xià luò zhū rú lián mù 
檐  下  落  珠  如 帘   幕 
tí yì bǐ dī mò shān hé tú 
提 一 笔 滴 墨 山   河 图 
shū bù zhī jǐ yǐ shēn zài cǐ tú 
殊  不 知  己 已 身   在  此 图 
yě céng yōu xīn yù fēng xuě nán yǐ xíng lù 
也 曾   忧  心  遇 风   雪  难  以 行   路 
yě céng jīng pà shān yě hùn dùn yuǎn xíng kǔ 
也 曾   惊   怕 山   野 混  沌  远   行   苦 
qù shí lù pú pú 
去 时  路 仆 仆 
xiàng shuí rén sù 
向    谁   人  诉 
bó yóu yè zhōng xīng hé qiě bú fù 
泊 游  夜 中    星   河 且  不 负 
rù zhōu qīng cóng bō lán guò 
入 舟   轻   从   波 澜  过  
zuò shān kè hú xīn jìng guāng ruò 
坐  山   客 湖 心  镜   光    若  
yí chù jǐng yí chù yán sè 
一 处  景   一 处  颜  色 
zuì yōu shì qiān mò 
最  悠  是  阡   陌 
jué jǐng bú lìn yuǎn xíng lù 
绝  景   不 吝  远   行   路 
shí yá bú yàn pán qīng luó 
石  崖 不 厌  盘  青   萝  
wǒ xiàn wàn shān mù sòng qiān fān guò 
我 羡   万  山   目 送   千   帆  过  
shān yǒu qiáo sǒu dú zì jū 
山   有  樵   叟  独 自 居 
sōng fēi wèi yǎn sì hòu rén guī 
松   扉  未  掩  似 候  人  归  
yuán shì dài guò kè zhī jǐ 
原   是  待  过  客 知  己 
tiān wēn shuǐ yì bēi 
添   温  水   一 杯  
shí huá qīng tái zú liú xià 
石  滑  青   苔  足 留  下  
shān quán líng líng cuì zhú xiū xiū 
山   泉   泠   泠   翠  竹  修  修  
zěn kě gū fù zhè shì jiān huān gē 
怎  可 辜 负 这  世  间   欢   歌 
xíng qián dān yōu xíng shí tiān qiē mò fán nǎo 
行   前   担  忧  行   时  天   切  莫 烦  恼  
yīn jù yǔ shuāng xuě shì fǒu yōng rén zì rǎo 
因  惧 雨 霜     雪  是  否  庸   人  自 扰  
guī rén sì pú pú 
归  人  似 仆 仆 
mǎn huái xīn xiào 
满  怀   欣  笑   
suǒ xìng tú zhōng wàn wù jiē bú fù 
所  幸   途 中    万  物 皆  不 负 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags