Monday, May 27, 2024
HomePopLiang Zhu 梁祝 Butterfly Lovers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu...

Liang Zhu 梁祝 Butterfly Lovers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang

Chinese Song Name:Liang Zhu 梁祝
English Translation Name:Butterfly Lovers
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang
Chinese Composer:He Zhan Hao 何占豪 Chen Gang 陈钢
Chinese Lyrics:Yan Su 阎肃

Liang Zhu 梁祝 Butterfly Lovers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bì cǎo qīng qīng huā shèng kāi 
碧 草  青   青   花  盛    开  
cǎi dié shuāng shuāng jiǔ pái huái 
彩  蝶  双     双     久  徘  徊   
qiān gǔ chuán sòng rén rén ài 
千   古 传    颂   人  人  爱 
shān bó yǒng liàn zhù yīng tái 
山   伯 永   恋   祝  英   台  
tóng chuāng gòng dú zhěng sān zǎi 
同   窗     共   读 整    三  载  
cù xī bìng jiān liǎng wú cāi 
促 膝 并   肩   两    无 猜  
shí bā xiāng sòng qíng qiè qiè 
十  八 相    送   情   切  切  
shuí zhī yì bié zài lóu tái 
谁   知  一 别  在  楼  台  
lóu tái yì bié hèn rú hǎi 
楼  台  一 别  恨  如 海  
lèi rǎn shuāng chì shēn huà cǎi dié 
泪  染  双     翅  身   化  彩  蝶  
piān piān huā cóng lái 
翩   翩   花  丛   来  
lì jìn mó nàn zhēn qíng zài 
历 尽  磨 难  真   情   在  
tiān cháng dì jiǔ bù fēn kāi 
天   长    地 久  不 分  开  
lì jìn mó nàn zhēn qíng zài 
历 尽  磨 难  真   情   在  
tiān cháng dì jiǔ bù fēn kāi 
天   长    地 久  不 分  开  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags