Sunday, June 23, 2024
HomePopLiang Xiang Huan 两相欢 Love Each Other Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Liang Xiang Huan 两相欢 Love Each Other Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Que Shi Ting 音阙诗听 Kun Yu 昆玉

Chinese Song Name: Yi Ge Ren Xin Ka Qing 一个人心卡清
English Tranlation Name:Love Each Other
Chinese Singer: Yin Que Shi Ting 音阙诗听 Kun Yu 昆玉
Chinese Composer: Nan Xing Chen 南星辰
Chinese Lyrics: Nan Xing Chen 南星辰

Liang Xiang Huan 两相欢 Love Each Other Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Que Shi Ting 音阙诗听 Kun Yu 昆玉

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǒu bié lí suǒ 
有  别  离 索  
jiē èr yǒu yīn yuán cuò  
接  二 有  姻  缘   错   
zuì hòu de luò mò jǐn shì sān shēng guò 
最  后  的 落  寞 仅  是  三  生    过  
dài dé xiāng yù bái le tóu 
待  得 相    遇 白  了 头  
shī yǔ níng yē mǎn fù chóu   luò bó 
失  语 凝   噎 满  腹 愁     落  魄 
guò qīng qiū   wú nài fǒu 
过  清   秋    无 奈  否  
jūn zhī fǒu   qíng yí dǒu 
君  知  否    情   一 斗  
zhēn sī yì bǎ jūn liú 
斟   思 忆 把 君  留  
xiǎo chuāng hán   hóng jiān dàn 
小   窗     寒    红   笺   淡  
xiāng sī shuō yún yuè yuán 
相    思 说   云  月  缘   
dōng fēng dàn jìn pí pá xián 
东   风   弹  尽  琵 琶 弦   
zǒng dài chūn fēng chuī jìn luò liú nián 
总   待  春   风   吹   尽  落  流  年   
qīng xīn liǎng nán hái 
倾   心  两    难  还  
jīn rì yè lán shān 
今  日 夜 阑  珊   
yǐ kào lán shēn  
倚 靠  栏  身    
dú liú yì zhī yǐng dān 
独 留  一 只  影   单  
suì yuè suí fēng sàn 
岁  月  随  风   散  
fú shēng mèng guī mèng suì yì cán 
浮 生    梦   归  梦   碎  亦 残  
luò xiá fēn fēi zuì wò qiān fān 
落  霞  纷  飞  醉  卧 千   帆  
sù shuō yǔ qiān wàn 
诉 说   语 千   万  
chàng bú jìn yán huān 
畅    不 尽  言  欢   
yuàn dé yì rén 
愿   得 一 人  
yuán ruò lái bìng fēi nàn 
缘   若  来  并   非  难  
lǎo shù xià qí yuàn 
老  树  下  祈 愿   
xiāng sī zhī yì qǐng dài wǒ chuán 
相    思 之  意 请   待  我 传    
tuō fù zhōng shēn xīn zì yíng bàn 
托  付 终    身   心  自 萦   伴  
liǎng xiāng huān 
两    相    欢   
jūn zhī fǒu   qíng yí dǒu 
君  知  否    情   一 斗  
zhēn sī yì bǎ jūn liú 
斟   思 忆 把 君  留  
xiǎo chuāng hán   hóng jiān dàn 
小   窗     寒    红   笺   淡  
xiāng sī shuō yún yuè yuán 
相    思 说   云  月  缘   
dōng fēng dàn jìn pí pá xián 
东   风   弹  尽  琵 琶 弦   
zǒng dài chūn fēng chuī jìn luò liú nián 
总   待  春   风   吹   尽  落  流  年   
qīng xīn liǎng nán hái 
倾   心  两    难  还  
jīn rì yè lán shān 
今  日 夜 阑  珊   
yǐ kào lán shēn  
倚 靠  栏  身    
dú liú yì zhī yǐng dān 
独 留  一 只  影   单  
suì yuè suí fēng sàn 
岁  月  随  风   散  
fú shēng mèng guī mèng suì yì cán 
浮 生    梦   归  梦   碎  亦 残  
luò xiá fēn fēi zuì wò qiān fān 
落  霞  纷  飞  醉  卧 千   帆  
sù shuō yǔ qiān wàn 
诉 说   语 千   万  
chàng bú jìn yán huān 
畅    不 尽  言  欢   
yuàn dé yì rén 
愿   得 一 人  
yuán ruò lái bìng fēi nàn 
缘   若  来  并   非  难  
lǎo shù xià qí yuàn 
老  树  下  祈 愿   
xiāng sī zhī yì qǐng dài wǒ chuán 
相    思 之  意 请   待  我 传    
tuō fù zhōng shēn xīn zì yíng bàn 
托  付 终    身   心  自 萦   伴  
qīng xīn liǎng nán hái 
倾   心  两    难  还  
jīn rì yè lán shān 
今  日 夜 阑  珊   
yǐ kào lán shēn  
倚 靠  栏  身    
dú liú yì zhī yǐng dān 
独 留  一 只  影   单  
suì yuè suí fēng sàn 
岁  月  随  风   散  
fú shēng mèng guī mèng suì yì cán 
浮 生    梦   归  梦   碎  亦 残  
luò xiá fēn fēi zuì wò qiān fān 
落  霞  纷  飞  醉  卧 千   帆  
sù shuō yǔ qiān wàn 
诉 说   语 千   万  
chàng bú jìn yán huān 
畅    不 尽  言  欢   
yuàn dé yì rén 
愿   得 一 人  
yuán ruò lái bìng fēi nàn 
缘   若  来  并   非  难  
lǎo shù xià qí yuàn 
老  树  下  祈 愿   
xiāng sī zhī yì qǐng dài wǒ chuán 
相    思 之  意 请   待  我 传    
tuō fù zhōng shēn xīn zì yíng bàn 
托  付 终    身   心  自 萦   伴  
liǎng xiāng huān 
两    相    欢   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags