Tuesday, February 27, 2024
HomePopLiang Qing Xiang Yue 两情相悦 Attracted To Each Other Lyrics 歌詞 With...

Liang Qing Xiang Yue 两情相悦 Attracted To Each Other Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zeng Xue Qi 曾雪祁

Chinese Song Name:Liang Qing Xiang Yue 两情相悦
English Translation Name: Attracted To Each Other 
Chinese Singer: Zeng Xue Qi 曾雪祁
Chinese Composer:Liu Hao Hang 刘浩航
Chinese Lyrics:Liu Hao Hang 刘浩航

Liang Qing Xiang Yue 两情相悦 Attracted To Each Other Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zeng Xue Qi 曾雪祁

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

liǎng qíng fēi tóng lín què 
两    情   非  同   林  雀  
rú xīn sì huā gǎng yán 
如 心  似 花  岗   岩  
nǎi shì wèi hé huì ēn duàn yì jué 
乃  是  为  何 会  恩 断   义 绝  
liǎng xiāng sī tóng lín xuě 
两    相    思 同   淋  雪  
cǐ shēng yě suàn yǔ xié 
此 生    也 算   予 携  
jīng qǐ huí shǒu yǒu hèn wú rén yě 
惊   起 回  首   有  恨  无 人  也 
liáng rén zhǎng xiàng jué 
良    人  长    相    绝  
yóu mèng zhōng sī shàng xié 
犹  梦   中    思 上    邪  
sì zhōu kào àn biān xíng jiàn shū yuǎn 
似 舟   靠  岸 边   行   渐   疏  远   
ruò rú jīn shēng bù néng zài xiāng liàn 
若  如 今  生    不 能   再  相    恋   
nà lái shēng yě jiù cǐ gèng wú yuán 
那 来  生    也 就  此 更   无 缘   
yuàn wǒ rú xīng jūn rú yuè jiǎo jié 
愿   我 如 星   君  如 月  皎   洁  
yè yè liú guāng xiāng tóng yīng zhào miàn 
夜 夜 流  光    相    同   应   照   面   
wéi nǐ míng dēng sān qiān hù qīng zhōu quán 
为  你 明   灯   三  千   护 卿   周   全   
xìng dé shí qīng táo huā yí miàn 
幸   得 识  卿   桃  花  一 面   
liáng rén zhǎng xiàng jué 
良    人  长    相    绝  
yóu mèng zhōng sī shàng xié 
犹  梦   中    思 上    邪  
sì zhōu kào àn biān xíng jiàn shū yuǎn 
似 舟   靠  岸 边   行   渐   疏  远   
ruò rú jīn shēng bù néng zài xiāng liàn 
若  如 今  生    不 能   再  相    恋   
nà lái shēng yě jiù cǐ gèng wú yuán 
那 来  生    也 就  此 更   无 缘   
yuàn wǒ rú xīng jūn rú yuè jiǎo jié 
愿   我 如 星   君  如 月  皎   洁  
yè yè liú guāng xiāng tóng yīng zhào miàn 
夜 夜 流  光    相    同   应   照   面   
wéi nǐ míng dēng sān qiān hù qīng zhōu quán 
为  你 明   灯   三  千   护 卿   周   全   
xìng dé shí qīng táo huā yí miàn 
幸   得 识  卿   桃  花  一 面   
yuàn wǒ rú xīng jūn rú yuè jiǎo jié 
愿   我 如 星   君  如 月  皎   洁  
yè yè liú guāng xiāng tóng yīng zhào miàn 
夜 夜 流  光    相    同   应   照   面   
wéi nǐ míng dēng sān qiān hù qīng zhōu quán 
为  你 明   灯   三  千   护 卿   周   全   
xìng dé shí qīng táo huā yí miàn 
幸   得 识  卿   桃  花  一 面   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags