Tuesday, July 23, 2024
HomePopLiang Mu Qiu 凉暮秋 Cool Twilight Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Liang Mu Qiu 凉暮秋 Cool Twilight Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Du Yao 毒药

Chinese Song Name:Liang Mu Qiu 凉暮秋
English Translation Name: Cool Twilight Autumn
Chinese Singer: Du Yao 毒药
Chinese Composer:Huang Wen Wen 黄文文
Chinese Lyrics:Tao Jiu 陶旧

Liang Mu Qiu 凉暮秋 Cool Twilight Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Du Yao 毒药

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tíng qián huā sān liǎng xī fēng shù xiǎng 
庭   前   花  三  两    西 风   树  响    
yún dī wù chén lù yì mǒ cán yáng 
云  低 雾 沉   露 一 抹 残  阳   
yíng xiù àn xiāng mǐn yú qiū shuāng 
盈   袖  暗 香    泯  于 秋  霜     
hán yè shuǐ wēi máng dàn yuè àn hūn huáng 
寒  夜 水   微  茫   淡  月  暗 昏  黄    
lín lí de huāng liáng zì yì wāng yáng 
淋  漓 的 荒    凉    恣 意 汪   洋   
bō kāi yún néng fǒu guāng máng wàn zhàng 
拨 开  云  能   否  光    芒   万  丈    
shēng mìng xī rǎng xiāo suǒ jǐng xiàng 
生    命   熙 攘   萧   索  景   象    
yàn zhèn jīng hán yǐng rén lián qiū yè cháng 
雁  阵   惊   寒  影   人  怜   秋  夜 长    
yuè màn guò chuāng lín jiāng chàng wàng 
月  漫  过  窗     临  江    怅    望   
xiāo mó shū kuáng zuò yě sī liang 
消   磨 疏  狂    坐  也 思 量    
zì gǔ tiān dì liǎng máng rén duàn cháng 
自 古 天   地 两    茫   人  断   肠    
chóu chàng qīng kuáng yuàn rén shēng wú yàng 
惆   怅    清   狂    愿   人  生    无 恙   
tíng qián huā sān liǎng xī fēng shù xiǎng 
庭   前   花  三  两    西 风   树  响    
yún dī wù chén lù yì mǒ cán yáng 
云  低 雾 沉   露 一 抹 残  阳   
yíng xiù àn xiāng mǐn yú qiū shuāng 
盈   袖  暗 香    泯  于 秋  霜     
hán yè shuǐ wēi máng dàn yuè àn hūn huáng 
寒  夜 水   微  茫   淡  月  暗 昏  黄    
lín lí de huāng liáng zì yì wāng yáng 
淋  漓 的 荒    凉    恣 意 汪   洋   
bō kāi yún néng fǒu guāng máng wàn zhàng 
拨 开  云  能   否  光    芒   万  丈    
shēng mìng xī rǎng xiāo suǒ jǐng xiàng 
生    命   熙 攘   萧   索  景   象    
yàn zhèn jīng hán yǐng rén lián qiū yè cháng 
雁  阵   惊   寒  影   人  怜   秋  夜 长    
yuè màn guò chuāng lín jiāng chàng wàng 
月  漫  过  窗     临  江    怅    望   
xiāo mó shū kuáng zuò yě sī liang 
消   磨 疏  狂    坐  也 思 量    
zì gǔ tiān dì liǎng máng rén duàn cháng 
自 古 天   地 两    茫   人  断   肠    
chóu chàng qīng kuáng yuàn rén shēng wú yàng 
惆   怅    清   狂    愿   人  生    无 恙   
yáo luò qiū shuāng ān fàng qī liáng 
摇  落  秋  霜     安 放   凄 凉    
dié mǎn kū huáng fēng chuī piāo dàng 
叠  满  枯 黄    风   吹   飘   荡   
shùn zhe shēng mìng liú qù de fāng xiàng 
顺   着  生    命   流  去 的 方   向    
tiān gāo shuǐ kuò cháng fēng jǐng wèi yāng 
天   高  水   阔  长    风   景   未  央   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags