Monday, February 26, 2024
HomePopLiang Feng Qi 凉风起 Cool Breeze Coming Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Liang Feng Qi 凉风起 Cool Breeze Coming Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Wei Jia 张玮伽

Chinese Song Name:Liang Feng Qi 凉风起 
English Translation Name:Cool Breeze Coming
Chinese Singer: Zhang Wei Jia 张玮伽
Chinese Composer:Nie Xiao Hui 聂小慧
Chinese Lyrics:Wo Shi Feng 我是风

Liang Feng Qi 凉风起 Cool Breeze Coming Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Wei Jia 张玮伽

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì wān gū yuè gōu bú zhù lí bié 
一 弯  孤 月  钩  不 住  离 别  
méi yǐng héng xié mèng yǒu quē 
梅  影   横   斜  梦   有  缺  
yī mèi yíng fēng zhǎng xīn luò cán xuě 
衣 袂  迎   风   掌    心  落  残  雪  
shuí dú yǐn   bēi zhōng jiǔ bú liè 
谁   独 饮    杯  中    酒  不 烈  
huā xiāng rù bìn méi mù wǎn yuē 
花  香    入 鬓  眉  目 婉  约  
àn rán xiāo hún xīn zhé dié 
黯 然  销   魂  心  折  叠  
rú sī rú lǚ hé rén kě duàn jué 
如 丝 如 缕 何 人  可 断   绝  
niàn qù qù   mèng lǐ cháng zī jiē 
念   去 去   梦   里 长    咨 嗟  
liáng fēng qǐ xī   bù wén jīn xiāo yǔ qiè qiè 
凉    风   起 兮   不 闻  今  宵   语 切  切  
xiāng yī xiāng suí shì zhī shàng dié 
相    依 相    随  是  枝  上    蝶  
xiān kāi gù shi yǒu nǐ de nà yí yè 
掀   开  故 事  有  你 的 那 一 页 
duǒ bú guò kòng bái chù de lǐn liè 
躲  不 过  空   白  处  的 凛  冽  
liáng fēng qǐ xī   duō shǎo wǎng shì yǐ huàn miè 
凉    风   起 兮   多  少   往   事  已 幻   灭  
hóng shéng duàn kāi yòu chéng xīn jié 
红   绳    断   开  又  成    心  结  
cāng hǎi sāng tián yě bú guò shì yì piē 
沧   海  桑   田   也 不 过  是  一 瞥  
wǒ shǒu zhe chūn sè bú dù qíng jié 
我 守   着  春   色 不 渡 情   劫  
huā xiāng rù bìn méi mù wǎn yuē 
花  香    入 鬓  眉  目 婉  约  
àn rán xiāo hún xīn zhé dié 
黯 然  销   魂  心  折  叠  
rú sī rú lǚ hé rén kě duàn jué 
如 丝 如 缕 何 人  可 断   绝  
niàn qù qù   mèng lǐ cháng zī jiē 
念   去 去   梦   里 长    咨 嗟  
liáng fēng qǐ xī   bù wén jīn xiāo yǔ qiè qiè 
凉    风   起 兮   不 闻  今  宵   语 切  切  
xiāng yī xiāng suí shì zhī shàng dié 
相    依 相    随  是  枝  上    蝶  
xiān kāi gù shi yǒu nǐ de nà yí yè 
掀   开  故 事  有  你 的 那 一 页 
duǒ bú guò kòng bái chù de lǐn liè 
躲  不 过  空   白  处  的 凛  冽  
liáng fēng qǐ xī   duō shǎo wǎng shì yǐ huàn miè 
凉    风   起 兮   多  少   往   事  已 幻   灭  
hóng shéng duàn kāi yòu chéng xīn jié 
红   绳    断   开  又  成    心  结  
cāng hǎi sāng tián yě bú guò shì yì piē 
沧   海  桑   田   也 不 过  是  一 瞥  
wǒ shǒu zhe chūn sè bú dù qíng jié 
我 守   着  春   色 不 渡 情   劫  
liáng fēng qǐ xī   bù wén jīn xiāo yǔ qiè qiè 
凉    风   起 兮   不 闻  今  宵   语 切  切  
xiāng yī xiāng suí shì zhī shàng dié 
相    依 相    随  是  枝  上    蝶  
xiān kāi gù shi yǒu nǐ de nà yí yè 
掀   开  故 事  有  你 的 那 一 页 
duǒ bú guò kòng bái chù de lǐn liè 
躲  不 过  空   白  处  的 凛  冽  
liáng fēng qǐ xī   duō shǎo wǎng shì yǐ huàn miè 
凉    风   起 兮   多  少   往   事  已 幻   灭  
hóng shéng duàn kāi yòu chéng xīn jié 
红   绳    断   开  又  成    心  结  
cāng hǎi sāng tián yě bú guò shì yì piē 
沧   海  桑   田   也 不 过  是  一 瞥  
wǒ shǒu zhe chūn sè bú dù qíng jié 
我 守   着  春   色 不 渡 情   劫  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags