Liang Cheng Gu Xiang 凉城古巷 Liangcheng Ancient Lane Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Hua Jian 李华健

Liang Cheng Gu Xiang 凉城古巷 Liangcheng Ancient Lane Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Hua Jian 李华健

Chinese Song Name:Liang Cheng Gu Xiang 凉城古巷
English Tranlation Name:Liangcheng Ancient Lane 
Chinese Singer: Li Hua Jian 李华健
Chinese Composer:Zhang Han Yuan 张翰元
Chinese Lyrics:Ling Fan 灵凡

Liang Cheng Gu Xiang 凉城古巷 Liangcheng Ancient Lane Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Hua Jian 李华健

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yān lóng hán shān zhào bú zhù nèi xīn yì sī chóu 
烟  笼   寒  山   罩   不 住  内  心  一 丝 愁   
shuí huì jiāng cǐ shēng yòng jìn zhǎng xiàng shǒu 
谁   会  将    此 生    用   尽  长    相    守   
fēng dòng yún yān bú guò yì qiū 
风   动   云  烟  不 过  一 秋  
mǎn zhǐ guāng yīn yuǎn gé lóu 
满  纸  光    阴  远   阁 楼  
tà jìn yān chén wú cóng gōu lè yì zhōng zhuó jiǔ 
踏 尽  烟  尘   无 从   勾  勒 一 盅    浊   酒  
huí shǒu ruò fēi yān yí xiào hóng chén jiù 
回  首   若  飞  烟  一 笑   红   尘   旧  
cāng shēng fú tú suí bō zhú liú 
苍   生    浮 屠 随  波 逐  流  
kùn dùn kǔ jiǔ jūn zhī fǒu 
困  顿  苦 酒  君  知  否  
liáng chéng gǔ hàng dào bái shǒu 
凉    城    古 巷   道  白  首   
sān shēng yān huǒ jìng cāng gǒu 
三  生    烟  火  敬   苍   狗  
rù gǔ xiāng sī yí zì fǒu 
入 骨 相    思 一 字 否  
rén jiān liú bú zhù 
人  间   留  不 住  
yí niàn qǐ hái xiū 
一 念   起 还  休  
tíng qián kàn huā rén xiāo shòu 
庭   前   看  花  人  消   瘦   
sān yuè yān yǔ chéng piān zhōu 
三  月  烟  雨 乘    扁   舟   
bǎ jiǔ fèng péi bù huí tóu 
把 酒  奉   陪  不 回  头  
fēng yuè rén jiān shì 
风   月  人  间   事  
qīng sī yìng hóng xiù 
青   丝 映   红   袖  
tà jìn yān chén wú cóng gōu lè yì zhōng zhuó jiǔ 
踏 尽  烟  尘   无 从   勾  勒 一 盅    浊   酒  
huí shǒu ruò fēi yān yí xiào hóng chén jiù 
回  首   若  飞  烟  一 笑   红   尘   旧  
cāng shēng fú tú suí bō zhú liú 
苍   生    浮 屠 随  波 逐  流  
kùn dùn kǔ jiǔ jūn zhī fǒu 
困  顿  苦 酒  君  知  否  
liáng chéng gǔ hàng dào bái shǒu 
凉    城    古 巷   道  白  首   
sān shēng yān huǒ jìng cāng gǒu 
三  生    烟  火  敬   苍   狗  
rù gǔ xiāng sī yí zì fǒu 
入 骨 相    思 一 字 否  
rén jiān liú bú zhù 
人  间   留  不 住  
yí niàn qǐ hái xiū 
一 念   起 还  休  
tíng qián kàn huā rén xiāo shòu 
庭   前   看  花  人  消   瘦   
sān yuè yān yǔ chéng piān zhōu 
三  月  烟  雨 乘    扁   舟   
bǎ jiǔ fèng péi bù huí tóu 
把 酒  奉   陪  不 回  头  
fēng yuè rén jiān shì 
风   月  人  间   事  
qīng sī yìng hóng xiù 
青   丝 映   红   袖  
liáng chéng gǔ hàng dào bái shǒu 
凉    城    古 巷   道  白  首   
sān shēng yān huǒ jìng cāng gǒu 
三  生    烟  火  敬   苍   狗  
rù gǔ xiāng sī yí zì fǒu 
入 骨 相    思 一 字 否  
rén jiān liú bú zhù 
人  间   留  不 住  
yí niàn qǐ hái xiū 
一 念   起 还  休  
tíng qián kàn huā rén xiāo shòu 
庭   前   看  花  人  消   瘦   
sān yuè yān yǔ chéng piān zhōu 
三  月  烟  雨 乘    扁   舟   
bǎ jiǔ fèng péi bù huí tóu 
把 酒  奉   陪  不 回  头  
fēng yuè rén jiān shì 
风   月  人  间   事  
qīng sī yìng hóng xiù 
青   丝 映   红   袖  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.