Saturday, December 2, 2023
HomePopLian Cang Lan 恋沧澜 Love Canglan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu...

Lian Cang Lan 恋沧澜 Love Canglan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia

Chinese Song Name:Lian Cang Lan 恋沧澜
English Translation Name:Love Canglan
Chinese Singer: Hu Xia 胡夏 Hu Xia
Chinese Composer:An Zhen Nan 安震南/Liu Xin Lei 刘鑫磊
Chinese Lyrics:An Zhen Nan 安震南/Wu Yue Xin 吴跃鑫

Lian Cang Lan 恋沧澜 Love Canglan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yí niàn ài hèn jiū gě wǎng xún 
一 念   爱 恨  纠  葛 往   循  
yí mèng yù shuǐ jiāo yóu wú jì 
一 梦   驭 水   鲛   游  无 迹 
hé huān líng fēng yìn le ài yì 
合 欢   铃   封   印  了 爱 意 
yuán qǐ yú cāng lán xiāng yù 
缘   起 于 沧   澜  相    遇 
liàn mù míng yuè què bù gǎn kào jìn 
恋   慕 明   月  却  不 敢  靠  近  
qín luó xiāng róng bù jí nǐ yú yīn 
琴  螺  相    融   不 及 你 余 音  
jìng huā shuǐ yuè xī   jiā rén jì 
镜   花  水   月  兮   佳  人  寄 
dī lèi níng zhū cáng rù hái dǐ 
滴 泪  凝   珠  藏   入 海  底 
huī shǒu zhàn fàng làng huā de juàn liàn duō měi lì 
挥  手   绽   放   浪   花  的 眷   恋   多  美  丽 
níng wàng cháo xī zhāo zhāo mù mù rèn guī qī 
凝   望   潮   汐 朝   朝   暮 暮 任  归  期 
niàn niàn bú wàng yì qǔ   qín yīn zhōng bù yú 
念   念   不 忘   一 曲   琴  音  终    不 渝 
cǐ shēng zěn néng fù nǐ 
此 生    怎  能   负 你 
sān qiān qīng sī nán liú nà qíng yì zhōng sàn qù 
三  千   青   丝 难  留  那 情   意 终    散  去 
yān bō mí lí tiān yá chuán yǔ nán xún mì 
烟  波 迷 离 天   涯 传    语 难  寻  觅 
bàn shēng piāo bó bù dé yǔ   wú jù fēng yǔ bú dìng 
半  生    漂   泊 不 得 语   无 惧 风   雨 不 定   
hé jù mò lù wú qī 
何 惧 陌 路 无 期 
yí niàn ài hèn jiū gě wǎng xún 
一 念   爱 恨  纠  葛 往   循  
yí mèng yù shuǐ jiāo yóu wú jì 
一 梦   驭 水   鲛   游  无 迹 
hé huān líng fēng yìn le ài yì 
合 欢   铃   封   印  了 爱 意 
yuán qǐ yú cāng lán xiāng yù 
缘   起 于 沧   澜  相    遇 
liàn mù míng yuè què bù gǎn kào jìn 
恋   慕 明   月  却  不 敢  靠  近  
qín luó xiāng róng bù jí nǐ yú yīn 
琴  螺  相    融   不 及 你 余 音  
jìng huā shuǐ yuè xī   jiā rén jì 
镜   花  水   月  兮   佳  人  寄 
dī lèi níng zhū cáng rù hái dǐ 
滴 泪  凝   珠  藏   入 海  底 
huī shǒu zhàn fàng làng huā de juàn liàn duō měi lì 
挥  手   绽   放   浪   花  的 眷   恋   多  美  丽 
níng wàng cháo xī zhāo zhāo mù mù rèn guī qī 
凝   望   潮   汐 朝   朝   暮 暮 任  归  期 
niàn niàn bú wàng yì qǔ   qín yīn zhōng bù yú 
念   念   不 忘   一 曲   琴  音  终    不 渝 
cǐ shēng zěn néng fù nǐ 
此 生    怎  能   负 你 
sān qiān qīng sī nán liú nà qíng yì zhōng sàn qù 
三  千   青   丝 难  留  那 情   意 终    散  去 
yān bō mí lí tiān yá chuán yǔ nán xún mì 
烟  波 迷 离 天   涯 传    语 难  寻  觅 
bàn shēng piāo bó bù dé yǔ   wú jù fēng yǔ bú dìng 
半  生    漂   泊 不 得 语   无 惧 风   雨 不 定   
hé jù mò lù wú qī 
何 惧 陌 路 无 期 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags