Monday, March 4, 2024
HomePopLi Yuan Tan 梨园叹 Liyuan Sigh Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni...

Li Yuan Tan 梨园叹 Liyuan Sigh Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni Qiu 泥鳅Niko

Chinese Song Name: Li Yuan Tan 梨园叹 
English Tranlation Name: Liyuan Sigh
Chinese Singer:  Ni Qiu 泥鳅Niko
Chinese Composer:  Ni Qiu 泥鳅Niko
Chinese Lyrics:  Ni Qiu 泥鳅Niko

Li Yuan Tan 梨园叹 Liyuan Sigh Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni Qiu 泥鳅Niko

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huǒ ji ( láng yuè lí ) : 
伙  计 ( 狼   玥  璃 ) : 
lí láo bǎn   kàn guān dōu sàn le   zán shōu le ba 
黎 老  板    看  官   都  散  了   咱  收   了 吧 
lí yuán ( láng yuè lí ) : 
黎 缘   ( 狼   玥  璃 ) : 
sàn jiù sàn le ba   xì hái méi chàng wán 
散  就  散  了 吧   戏 还  没  唱    完  
tíng bù liǎo   rén bù tīng le 
停   不 了     人  不 听   了 
guǐ shén yé xǔ hái zài ā  
鬼  神   也 许 还  在  啊 
dēng huǒ pó suō   zhòng bīn kè   xuān xiāo mǎn zuò 
灯   火  婆 娑    众    宾  客   喧   嚣   满  座  
shuǐ xiù sǎ tuō   bàn xì shēng qǐ luò   
水   袖  洒 脱    伴  戏 声    起 落    
fēng fú guò   lí bàn luò  
风   拂 过    梨 瓣  落   
bàn yǔ fēn fēi chéng kuò   
伴  雨 纷  飞  城    廓    
xì zhōng bēi xǐ wú rén néng cān pò 
戏 中    悲  喜 无 人  能   参  破 
chì yī bái cháng fěn dài yì mǒ 
赤  衣 白  裳    粉  黛  一 抹 
tái xià rén jù sàn chūn qiū jǐ duō 
台  下  人  聚 散  春   秋  几 多  
xuān nào shēng liáo luò 
喧   闹  声    寥   落  
sī jūn ěr pàn chéng yí nuò 
思 君  耳 畔  承    一 诺  
yǔ zǐ xié shǒu fēng mó chéng huó 
与 子 携  手   疯   魔 成    活  
qū fù rén sàn   dēng xì gé   gù rén jǐ hé   
曲 复 人  散    登   戏 阁   故 人  几 何   
gù yǐng bēi tàn qì lí hé 
顾 影   悲  叹  泣 离 合 
xì lèi qí xià nán chéng gē 
戏 泪  齐 下  难  成    歌 
gù mèng xiāo sè 
故 梦   萧   瑟 
qǔ wèi zhōng qì kè guǐ shén hé 
曲 未  终    弃 客 鬼  神   和 
dēng huǒ pó suō   zhòng bīn kè   xuān xiāo mǎn zuò 
灯   火  婆 娑    众    宾  客   喧   嚣   满  座  
shuǐ xiù sǎ tuō   bàn xì shēng qǐ luò   
水   袖  洒 脱    伴  戏 声    起 落    
fēng fú guò   lí bàn luò  
风   拂 过    梨 瓣  落   
bàn yǔ fēn fēi chéng kuò   
伴  雨 纷  飞  城    廓    
xì zhōng bēi xǐ wú rén néng cān pò 
戏 中    悲  喜 无 人  能   参  破 
chì yī bái cháng fěn dài yì mǒ 
赤  衣 白  裳    粉  黛  一 抹 
tái xià rén jù sàn chūn qiū jǐ duō 
台  下  人  聚 散  春   秋  几 多  
xuān nào shēng liáo luò 
喧   闹  声    寥   落  
sī jūn ěr pàn chéng yí nuò 
思 君  耳 畔  承    一 诺  
yǔ zǐ xié shǒu fēng mó chéng huó 
与 子 携  手   疯   魔 成    活  
qū fù rén sàn   dēng xì gé   gù rén jǐ hé   
曲 复 人  散    登   戏 阁   故 人  几 何   
gù yǐng bēi tàn qì lí hé 
顾 影   悲  叹  泣 离 合 
xì lèi qí xià nán chéng gē 
戏 泪  齐 下  难  成    歌 
gù mèng xiāo sè 
故 梦   萧   瑟 
qǔ wèi zhōng qì kè guǐ shén hé 
曲 未  终    弃 客 鬼  神   和 
qū fù rén sàn   dēng xì gé   gù rén jǐ hé   
曲 复 人  散    登   戏 阁   故 人  几 何   
gù yǐng bēi tàn qì lí hé 
顾 影   悲  叹  泣 离 合 
xì lèi qí xià nán chéng gē 
戏 泪  齐 下  难  成    歌 
gù mèng xiāo sè 
故 梦   萧   瑟 
qǔ wèi zhōng qì kè guǐ shén hé 
曲 未  终    弃 客 鬼  神   和 
qǔ wèi zhōng qì kè guǐ shén hé 
曲 未  终    弃 客 鬼  神   和 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags