Sunday, May 19, 2024
HomePopLi Ren Xiang Si Lei 离人相思泪 Acacia Tears Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Li Ren Xiang Si Lei 离人相思泪 Acacia Tears Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cui Wei Li 崔伟立 Sun Yi Qi 孙艺琪

Chinese Song Name:Li Ren Xiang Si Lei 离人相思泪 
English Translation Name: Acacia Tears 
Chinese Singer: Cui Wei Li 崔伟立 Sun Yi Qi 孙艺琪
Chinese Composer:Cui Wei Li 崔伟立
Chinese Lyrics:Cui Wei Li 崔伟立

Li Ren Xiang Si Lei 离人相思泪 Acacia Tears Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cui Wei Li 崔伟立 Sun Yi Qi 孙艺琪

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nán : 
男  : 
jiāng nán chūn sè xiě yì rě rén zuì  
江    南  春   色 写  意 惹 人  醉   
xī hú àn biān pō mò yáng liǔ chuí  
西 湖 岸 边   泼 墨 杨   柳  垂    
nǚ : 
女 : 
yóu zhǐ sǎn xià sì shuǐ móu yì huí  
油  纸  伞  下  似 水   眸  一 回   
jīng dé èr yuè táo huā tǔ fāng fēi  
惊   得 二 月  桃  花  吐 芳   菲   
nán : 
男  : 
zuó yè lián juǎn xī fēng lěng lěng chuī  
昨  夜 帘   卷   西 风   冷   冷   吹    
cǐ qù yì bié chūn guī nán zài huí  
此 去 一 别  春   闺  难  再  回   
nǚ : 
女 : 
bàn lián yōu mèng wēi xūn yě nán shuì  
半  帘   幽  梦   微  醺  也 难  睡    
wàn qiān xīn shì xiān qǐ xī hú shuǐ  
万  千   心  事  掀   起 西 湖 水    
nán : 
男  : 
lí rén zuì pà xiāng sī lèi  
离 人  最  怕 相    思 泪   
pà liǔ xù màn tiān fēi  
怕 柳  絮 漫  天   飞   
pà yè bàn jì mò zhān mǎn xīn fēi  
怕 夜 半  寂 寞 沾   满  心  扉   
nǚ : 
女 : 
ài xiàng mì dié liàn huā ruǐ  
爱 像    蜜 蝶  恋   花  蕊   
xìng fú guò jiù fēn fēi  
幸   福 过  就  纷  飞   
dú liú wǒ mèng xǐng xīn suì qiān bǎi huí  
独 留  我 梦   醒   心  碎  千   百  回   
nán : 
男  : 
lí rén zuì pà xiāng sī lèi  
离 人  最  怕 相    思 泪   
xiàng màn tiān yǔ dī zhuì  
像    漫  天   雨 滴 坠    
xiàng wàn qiān xīn shì huà xuě chéng duī  
像    万  千   心  事  化  雪  成    堆   
nǚ : 
女 : 
duō xiǎng yǔ nǐ shuāng shuāng fēi  
多  想    与 你 双     双     飞   
kàn qiān shān hé wàn shuǐ  
看  千   山   和 万  水    
nài hé zhè hóng chén bù chéng ài zhī měi  
奈  何 这  红   尘   不 成    爱 之  美   
nán : 
男  : 
zuó yè lián juǎn xī fēng lěng lěng chuī  
昨  夜 帘   卷   西 风   冷   冷   吹    
cǐ qù yì bié chūn guī nán zài huí  
此 去 一 别  春   闺  难  再  回   
nǚ : 
女 : 
bàn lián yōu mèng wēi xūn yě nán shuì  
半  帘   幽  梦   微  醺  也 难  睡    
wàn qiān xīn shì xiān qǐ xī hú shuǐ  
万  千   心  事  掀   起 西 湖 水    
nán : 
男  : 
lí rén zuì pà xiāng sī lèi  
离 人  最  怕 相    思 泪   
pà liǔ xù màn tiān fēi  
怕 柳  絮 漫  天   飞   
pà yè bàn jì mò zhān mǎn xīn fēi  
怕 夜 半  寂 寞 沾   满  心  扉   
nǚ : 
女 : 
ài xiàng mì dié liàn huā ruǐ  
爱 像    蜜 蝶  恋   花  蕊   
xìng fú guò jiù fēn fēi  
幸   福 过  就  纷  飞   
dú liú wǒ mèng xǐng xīn suì qiān bǎi huí  
独 留  我 梦   醒   心  碎  千   百  回   
nán : 
男  : 
lí rén zuì pà xiāng sī lèi  
离 人  最  怕 相    思 泪   
xiàng màn tiān yǔ dī zhuì  
像    漫  天   雨 滴 坠    
xiàng wàn qiān xīn shì huà xuě chéng duī  
像    万  千   心  事  化  雪  成    堆   
nǚ : 
女 : 
duō xiǎng yǔ nǐ shuāng shuāng fēi  
多  想    与 你 双     双     飞   
kàn qiān shān hé wàn shuǐ  
看  千   山   和 万  水    
nài hé zhè hóng chén bù chéng ài zhī měi  
奈  何 这  红   尘   不 成    爱 之  美   
hé : 
合 : 
nài hé zhè hóng chén bù chéng ài zhī měi  
奈  何 这  红   尘   不 成    爱 之  美   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags