Saturday, September 23, 2023
HomePopLi Ren Lei 离人泪 Writes A Tear Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Li Ren Lei 离人泪 Writes A Tear Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 ‎Henry

Chinese Song Name: Li Ren Lei 离人泪 
English Tranlation Name: Writes A Tear
Chinese Singer:  Huo Zun 霍尊 ‎Henry
Chinese Composer:  Ye Qing Sai Lan 叶青赛蓝
Chinese Lyrics:  Ye Qing Sai Lan 叶青赛蓝

Li Ren Lei 离人泪 Writes A Tear Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 ‎Henry

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sān gēng yǔ luò qiū yì nóng 
三  更   雨 落  秋  意 浓   
sù niǎo nán fēi wú zōng 
宿 鸟   南  飞  无 踪   
rén qù yù lóu kōng 
人  去 玉 楼  空   
tíng yuàn mén jǐn suǒ 
庭   院   门  紧  锁  
mǎn fù xīn shì wú rén shuō 
满  腹 心  事  无 人  说   
shān cháng shuǐ kuò suì wǒ mèng 
山   长    水   阔  碎  我 梦   
lù yáo qiān lǐ yān bō 
路 遥  千   里 烟  波 
wǔ yè mèng huí shí hou nǐ 
午 夜 梦   回  时  候  你 
zǒng yíng rào xīn zhōng 
总   萦   绕  心  中    
hé shí néng yǔ nǐ zài chóng féng 
何 时  能   与 你 再  重    逢   
yè lán tīng   fēng chuī yǔ 
夜 阑  听     风   吹   雨 
yuán yǐ jìn   yú shēng yì 
缘   已 尽    余 生    忆 
xiāng sī qíng   wú chù jì 
相    思 情     无 处  寄 
táo shù xià   chàng yì qǔ 
桃  树  下    唱    一 曲 
yóu jì péng lái shèng jǐng 
尤  记 蓬   莱  盛    景   
sì hǎi chén yān yòu qǐ 
四 海  尘   烟  又  起 
rú jīn zhǐ shèng wǒ yì rén dú zhuī yì 
如 今  只  剩    我 一 人  独 追   忆 
tà biàn shān hé wàn lǐ 
踏 遍   山   河 万  里 
yōu yōu suì yuè zuì wú qíng 
幽  幽  岁  月  最  无 情   
huā jiàn luò sī jūn rén lǎo qù 
花  渐   落  思 君  人  老  去 
yè lán tīng   fēng chuī yǔ 
夜 阑  听     风   吹   雨 
yuán yǐ jìn   yú shēng yì 
缘   已 尽    余 生    忆 
xiāng sī qíng   wú chù jì 
相    思 情     无 处  寄 
táo shù xià   chàng yì qǔ 
桃  树  下    唱    一 曲 
yóu jì péng lái shèng jǐng 
尤  记 蓬   莱  盛    景   
sì hǎi chén yān yòu qǐ 
四 海  尘   烟  又  起 
rú jīn zhǐ shèng wǒ yì rén dú zhuī yì 
如 今  只  剩    我 一 人  独 追   忆 
tà biàn shān hé wàn lǐ 
踏 遍   山   河 万  里 
yōu yōu suì yuè zuì wú qíng 
幽  幽  岁  月  最  无 情   
huā jiàn luò sī jūn rén lǎo qù 
花  渐   落  思 君  人  老  去 
guī yǐn táo yuán zhī jìng 
归  隐  桃  源   之  境   
dú chéng xiān tài gū jì 
独 成    仙   太  孤 寂 
méi yǒu nǐ yì rén yǒng shēng yǒu hé yì 
没  有  你 一 人  永   生    有  何 益 
qī hǎi lián tiān zhī jì 
七 海  连   天   之  际 
nǐ záo yǐ fú xiù yuǎn qù 
你 早  已 拂 袖  远   去 
gū yǐng tàn lí rén lèi mǎn jīn 
孤 影   叹  离 人  泪  满  襟  
hǎi tiān zhī jì 
海  天   之  际 
nǐ záo yǐ fú xiù yuǎn qù 
你 早  已 拂 袖  远   去 
gū yǐng tàn lí rén lèi mǎn jīn 
孤 影   叹  离 人  泪  满  襟  
gū yǐng tàn lí rén lèi mǎn jīn 
孤 影   叹  离 人  泪  满  襟  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags