Lang Qing Wang Yi 郎情妄意 Lang Feeling False Idea Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Qian Sui 文千岁 Mun Cheen Shuih Li Bao Ying 李宝莹

Lang Qing Wang Yi 郎情妄意 Lang Feeling False Idea Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Qian Sui 文千岁 Mun Cheen Shuih Li Bao Ying 李宝莹

Chinese Song Name: Lang Qing Wang Yi 郎情妄意
English Tranlation Name: Lang Feeling False Idea
Chinese Singer: Wen Qian Sui 文千岁 Mun Cheen Shuih Li Bao Ying 李宝莹
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Lang Qing Wang Yi 郎情妄意 Lang Feeling False Idea Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Qian Sui 文千岁 Mun Cheen Shuih Li Bao Ying 李宝莹

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qíng láng qì jiā jiàng yuǎn xíng 
情   郎   弃 家  将    远   行   
bié yǐ yì shēng àn duàn hún 
别  矣 一 声    暗 断   魂  
xì shēng dīng zhǔ fū jūn 
细 声    叮   嘱  夫 君  
jì jǐn zhēng qì zuò rén 
记 紧  争    气 做  人  
tián yán wèi jiě xīn ài ren 
甜   言  慰  解  心  爱 人  
wéi nǐ qīng qīng mǒ lèi hén 
为  你 轻   轻   抹 泪  痕  
quàn qī bú bì dān xīn 
劝   妻 不 必 担  心  
wǒ xiǎo zhēng qì zuò rén 
我 晓   争    气 做  人  
chéng yì zhù jūn lù shang yù guì rén 
诚    意 祝  君  路 上    遇 贵  人  
fán shì xì xīn bù kě qiú guò fèn 
凡  事  细 心  不 可 求  过  份  
yán tú yě huā jūn mò cǎi 
沿  途 野 花  君  莫 采  
yóu wàng nǐ cóng jīn zhī qín fèn 
犹  望   你 从   今  知  勤  奋  
wéi qiú duì qī biǎo ài chén 
为  求  对  妻 表   爱 忱   
yuàn yì dàng tiān zài shì méng 
愿   意 当   天   再  誓  盟   
shù zǎi qīn zhěn zhī ēn 
数  载  衾  枕   之  恩 
yǒng bù pāo qì yù rén 
永   不 抛  弃 玉 人  
míng chén wǒ xū zé yuǎn xíng 
明   晨   我 需 则 远   行   
wàng nǐ ān jū guò rì chén 
望   你 安 居 过  日 晨   
gèng yīng xiāng xìn fū jūn 
更   应   相    信  夫 君  
yǒng bù gǎi biàn rè chén 
永   不 改  变   热 忱   
qíng láng nǐ yōu shāng shén 
情   郎   你 优  伤    神   
shū fù gān xīn shí pín 
淑  妇 甘  心  食  贫  
cóng shǐ fū qī xiāng fēn 
从   使  夫 妻 相    分  
jué bù qīng ài bié rén 
决  不 轻   爱 别  人  
láo yàn fēn fēi shí zai wèi le pín 
劳  燕  分  飞  实  在  为  了 贫  
níng fù yuǎn fāng yì xīn qiú zhuǎn yùn 
宁   赴 远   方   一 心  求  转    运  
xián liáng ài qī yīng fèn liáo jiě 
贤   良    爱 妻 应   份  了   解  
wú wéi wǒ róng qiān tiān chóu kùn 
毋 为  我 荣   牵   添   愁   困  
pín pín zhì zhǔ xīn ài ren 
频  频  致  嘱  心  爱 人  
mò guò tān xīn qì jiù méng 
莫 过  贪  新  弃 旧  盟   
shù zǎi xiāng yī xiāng qīn 
数  载  相    依 相    亲  
qiē bù kě qì jiù rén 
切  不 可 弃 旧  人  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.