Wednesday, October 4, 2023
HomePopLang Ke 浪客 Rogue Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lu Qi 麓七

Lang Ke 浪客 Rogue Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lu Qi 麓七

Chinese Song Name: Lang Ke 浪客
English Tranlation Name: Rogue
Chinese Singer: Lu Qi 麓七
Chinese Composer: Mo Zhi Qin 莫智钦
Chinese Lyrics: Mo Zhi Qin 莫智钦

Lang Ke 浪客 Rogue Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lu Qi 麓七

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǐ lú zhī wàng   qiū yuè hán jiāng 
倚 庐 之  望     秋  月  寒  江    
xīn xì hú dié zhuāng 
心  系 蝴 蝶  庄     
chóu lái shēng zhāng   zuò yě sī liang 
愁   来  声    张      坐  也 思 量    
xīn shàng rén lín láng 
心  上    人  琳  琅   
xíng cáo xiě qiū yáng zhāo zhāo mù mù yáo xiāng wàng 
行   草  写  秋  阳   朝   朝   暮 暮 遥  相    望   
tīng yǔ gē lóu tái   kōng chóu chàng 
听   雨 歌 楼  台    空   惆   怅    
xūn lú shēng xiāng   fēng chuī mèng cháng 
熏  炉 生    香      风   吹   梦   长    
bié lí shì bēi liáng 
别  离 是  悲  凉    
yì yù shū fāng   zuò lì nán ān 
异 域 殊  方     坐  立 难  安 
dú zuì yè wèi yāng 
独 醉  夜 未  央   
rì fù yí rì dài dào lǜ yè jiàn biàn fàn huáng 
日 复 一 日 待  到  绿 叶 渐   变   泛  黄    
dào pò le fú shēng xū wàng 
道  破 了 浮 生    虚 妄   
cōng cōng guò kè   fēng zhú cǎo lù yǔ mù 
匆   匆   过  客   风   烛  草  露 雨 沐 
jiāng hú nán cè   yóu rú yún juǎn yún shū 
江    湖 难  测   犹  如 云  卷   云  舒  
yòu zěn shě dé   wéi gōng míng zǒu biàn tiān yá de lù 
又  怎  舍  得   为  功   名   走  遍   天   涯 的 路 
shū bù zhī nà xiāng sī jí kǔ 
殊  不 知  那 相    思 疾 苦 
nán chuán běi chē   yì yǎn qīng shān yān wù 
南  船    北  车    一 眼  青   山   烟  雾 
xián yún yě hè   yōu kǒng rén dào chí mù 
闲   云  野 鹤   忧  恐   人  到  迟  暮 
zhě zhòu shān hé   bǎ yì qiāng rè xuè shēn mái huáng tǔ 
褶  皱   山   河   把 一 腔    热 血  深   埋  黄    土 
rèn píng nián huá cuī dù 
任  凭   年   华  催  度 
xūn lú shēng xiāng   fēng chuī mèng cháng 
熏  炉 生    香      风   吹   梦   长    
bié lí shì bēi liáng 
别  离 是  悲  凉    
yì yù shū fāng   zuò lì nán ān 
异 域 殊  方     坐  立 难  安 
dú zuì yè wèi yāng 
独 醉  夜 未  央   
rì fù yí rì dài dào lǜ yè jiàn biàn fàn huáng 
日 复 一 日 待  到  绿 叶 渐   变   泛  黄    
dào pò le fú shēng xū wàng 
道  破 了 浮 生    虚 妄   
cōng cōng guò kè   fēng zhú cǎo lù yǔ mù 
匆   匆   过  客   风   烛  草  露 雨 沐 
jiāng hú nán cè   yóu rú yún juǎn yún shū 
江    湖 难  测   犹  如 云  卷   云  舒  
yòu zěn shě dé   wéi gōng míng zǒu biàn tiān yá de lù 
又  怎  舍  得   为  功   名   走  遍   天   涯 的 路 
shū bù zhī nà xiāng sī jí kǔ 
殊  不 知  那 相    思 疾 苦 
nán chuán běi chē   yì yǎn qīng shān yān wù 
南  船    北  车    一 眼  青   山   烟  雾 
xián yún yě hè   yōu kǒng rén dào chí mù 
闲   云  野 鹤   忧  恐   人  到  迟  暮 
zhě zhòu shān hé   bǎ yì qiāng rè xuè shēn mái huáng tǔ 
褶  皱   山   河   把 一 腔    热 血  深   埋  黄    土 
rèn píng nián huá cuī dù 
任  凭   年   华  催  度 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags