Lan Shui Jian Yue Yuan 揽水见月圆 Full Moon In Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zeng Xiao Min 曾小敏

Lan Shui Jian Yue Yuan 揽水见月圆 Full Moon In Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zeng Xiao Min 曾小敏

Chinese Song Name:Lan Shui Jian Yue Yuan 揽水见月圆
English Tranlation Name:Full Moon In Water 
Chinese Singer: Zeng Xiao Min 曾小敏
Chinese Composer:Chen Hui Zhi 陈辉之
Chinese Lyrics:Tian Yan You 田延友

Lan Shui Jian Yue Yuan 揽水见月圆 Full Moon In Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zeng Xiao Min 曾小敏

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shuǐ liú zǎi zhōu yuǎn 
水   流  载  舟   远   
shuǐ rùn tiān dì kuān 
水   润  天   地 宽   
lǎn shuǐ yuè zài shǒu 
揽  水   月  在  手   
shuǐ yùn yìng xīn jiān 
水   韵  映   心  间   
sān shuǐ wàn fú xiāng yī 
三  水   万  福 相    依 
gǔ jīn yí mài xiāng lián 
古 今  一 脉  相    连   
lóng qián fèng qī sān shēng xìng 
龙   潜   凤   栖 三  生    幸   
lǜ yùn chéng yāng zì chéng xiān 
绿 韵  城    央   自 成    仙   
gǔ zhèn qiān nián jiā yóu zài 
古 镇   千   年   家  尤  在  
zǔ miào dà qí yìng dān shān 
祖 庙   大 旗 映   丹  山   
céng yì fǒu 
曾   忆 否  
yún shuǐ hé xiāng lù fēi màn 
云  水   荷 香    鹭 飞  慢  
zhè shì zài mèng lǐ 
这  是  在  梦   里 
huí dào bǎi nián qián 
回  到  百  年   前   
chuān guò huǒ chē zhàn 
穿    过  火  车  站   
chuān guò huǒ chē zhàn 
穿    过  火  车  站   
zǒu guò jiù hǎi guān 
走  过  旧  海  关   
yuè rán rù yǎn lián 
跃  然  入 眼  帘   
nà shì yào jì chū de míng xìn piàn 
那 是  要  寄 出  的 明   信  片   
hóng tóu jīn xià jiā rén yuàn 
红   头  巾  下  佳  人  愿   
sī xiāng qǔ lǐ bào píng ān 
思 乡    曲 里 报  平   安 
shuǐ bù yáng bō 
水   不 扬   波 
yí xiào qiān nián 
一 笑   千   年   
yí xiào qiān nián 
一 笑   千   年   
zhè shì zài mèng lǐ 
这  是  在  梦   里 
huí dào bǎi nián qián 
回  到  百  年   前   
chuān guò huǒ chē zhàn 
穿    过  火  车  站   
chuān guò huǒ chē zhàn 
穿    过  火  车  站   
zǒu guò jiù hǎi guān 
走  过  旧  海  关   
yuè rán rù yǎn lián 
跃  然  入 眼  帘   
nà shì yào jì chū de míng xìn piàn 
那 是  要  寄 出  的 明   信  片   
hóng tóu jīn xià jiā rén yuàn 
红   头  巾  下  佳  人  愿   
sī xiāng qǔ lǐ bào píng ān 
思 乡    曲 里 报  平   安 
lǎn shuǐ jiàn yuè yuán 
揽  水   见   月  圆   
lǎn shuǐ jiàn yuè yuán 
揽  水   见   月  圆   
sān shuǐ wàn fú 
三  水   万  福 
huí dào bǎi nián qián 
回  到  百  年   前   
wàn fú xiāng yī 
万  福 相    依 
chuān guò huǒ chē zhàn 
穿    过  火  车  站   
gǔ jīn yí mài 
古 今  一 脉  
chuān guò huǒ chē zhàn 
穿    过  火  车  站   
zǒu guò jiù hǎi guān 
走  过  旧  海  关   
yí mài xiāng lián 
一 脉  相    连   
jiā xìng chéng guó yùn 
家  兴   乘    国  运  
lǎn shuǐ jiàn yuè yuán 
揽  水   见   月  圆   
zǒu guò huǒ chē zhàn 
走  过  火  车  站   
chuān guò jiù hǎi guān 
穿    过  旧  海  关   
shuǐ bù yáng bō 
水   不 扬   波 
yí xiào qiān nián 
一 笑   千   年   
lǎn shuǐ jiàn yuè yuán 
揽  水   见   月  圆   
jiàn yuè yuán 
见   月  圆   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.