Lan Ruo Liu Xiang 兰若留香 Fragrance Lingered Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Tian Yi 洛天依 Luo Tianyi、Han Yu 涵昱

Lan Ruo Liu Xiang 兰若留香 Fragrance Lingered Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Tian Yi 洛天依 Luo Tianyi、Han Yu 涵昱

Chinese Song Name:Lan Ruo Liu Xiang 兰若留香 
English Tranlation Name:Fragrance Lingered
Chinese Singer: Luo Tian Yi 洛天依 Luo Tianyi、Han Yu 涵昱
Chinese Composer:Han Yu 涵昱
Chinese Lyrics:Lan Ruo 兰若

Lan Ruo Liu Xiang 兰若留香 Fragrance Lingered Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Tian Yi 洛天依 Luo Tianyi、Han Yu 涵昱

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shì shuí qīng zhé dòu kòu shāo tóu 
是  谁   轻   折  豆  蔻  梢   头  
àn xiāng yíng xiù suì yuè jīng hóng 
暗 香    盈   袖  岁  月  惊   鸿   
gāo qiáng mén tíng chóng chóng fēn gé líng lóng 
高  墙    门  庭   重    重    分  隔 玲   珑   
qíng gēn shēn zhòng wú chù jié guǒ 
情   根  深   重    无 处  结  果  
shì shuí mén wài héng dí chuī chè 
是  谁   门  外  横   笛 吹   彻  
cǐ xīn nán qiú ài ér bù dé 
此 心  难  求  爱 而 不 得 
wú nài fēng kuáng yǔ zhòu zhī zhé huā luò 
无 奈  风   狂    雨 骤   枝  折  花  落  
jiē tàn shì jiān yuán qiǎn qíng duō 
嗟  叹  世  间   缘   浅   情   多  
jǔ àn qí méi yì nán píng 
举 案 齐 眉  意 难  平   
xīn zhōng kǔ tòng nán yán tíng 
心  中    苦 痛   难  言  停   
zòng nà luò hé sān qiān xīng 
纵   那 洛  河 三  千   星   
piān piān bù dú zhào yuè míng 
偏   偏   不 独 照   月  明   
yuàn ér bù dé yě wàng bù dé 
怨   而 不 得 也 忘   不 得 
shì shuí mén wài héng dí chuī chè 
是  谁   门  外  横   笛 吹   彻  
cǐ xīn nán qiú ài ér bù dé 
此 心  难  求  爱 而 不 得 
wú nài fēng kuáng yǔ zhòu zhī zhé huā luò 
无 奈  风   狂    雨 骤   枝  折  花  落  
jiē tàn shì jiān yuán qiǎn qíng duō 
嗟  叹  世  间   缘   浅   情   多  
jǔ àn qí méi yì nán píng 
举 案 齐 眉  意 难  平   
xīn zhōng kǔ tòng nán yán tíng 
心  中    苦 痛   难  言  停   
zòng nà luò hé sān qiān xīng 
纵   那 洛  河 三  千   星   
piān piān bù dú zhào yuè míng 
偏   偏   不 独 照   月  明   
yuàn ér bù dé yě wàng bù dé 
怨   而 不 得 也 忘   不 得 
gù jiā táng qián tīng yǔ shāng 
顾 家  堂   前   听   雨 伤    
hái jūn míng zhū xīn páng huáng 
还  君  明   珠  心  彷   徨    
xióng yīng jiǎo jiàn jùn lǐng chuǎng 
雄    鹰   矫   健   峻  岭   闯     
yǔ yàn liǎn chì wū yán wàng 
雨 燕  敛   翅  屋 檐  望   
yǐ niàn dāng gē yǐ qíng dāng gē 
以 念   当   歌 以 情   当   歌 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.