Saturday, March 2, 2024
HomePopLai Sheng Zai Xu Yuan 来生再续缘 In The Next Life Lyrics 歌詞...

Lai Sheng Zai Xu Yuan 来生再续缘 In The Next Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Xue 林雪 Lam Suet

Chinese Song Name: Lai Sheng Zai Xu Yuan 来生再续缘 
English Tranlation Name: In The Next Life
Chinese Singer:  Lin Xue 林雪 Lam Suet
Chinese Composer:  Zhang Fang Lu 张方露
Chinese Lyrics:  Wang Jie 王杰

Lai Sheng Zai Xu Yuan 来生再续缘 In The Next Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Xue 林雪 Lam Suet

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bēi mò bēi guò rén shēng duǎn xiāng sī cháng 
悲  莫 悲  过  人  生    短   相    思 长    
āi mò āi guò xiāng féng chūn yǐ lǎo 
哀 莫 哀 过  相    逢   春   已 老  
huī cháng jiàn wú nài zhǎn duàn qíng sī jīn shēng zuì hèn 
挥  长    剑   无 奈  斩   断   情   丝 今  生    最  恨  
yuàn yǒu qíng rén shāng bié lí 
怨   有  情   人  伤    别  离 
chóu mò chóu guò qiū yǔ luò huā piāo líng 
愁   莫 愁   过  秋  雨 落  花  飘   零   
tòng mò tòng guò duō qíng sì wú qíng 
痛   莫 痛   过  多  情   似 无 情   
cháng cùn duàn bù zhī jiǔ xǐng hé chù jīn shēng wú huǐ 
肠    寸  断   不 知  酒  醒   何 处  今  生    无 悔  
tàn wǒ xīn yōu yōu shuí rén lái lián 
叹  我 心  悠  悠  谁   人  来  怜   
lái shēng zài xù yuán   yǔ nǐ gòng chán mián 
来  生    再  续 缘     与 你 共   缠   绵   
shēng shēng shì shì xiāng ài   suì suì nián nián gòng dù 
生    生    世  世  相    爱   岁  岁  年   年   共   度 
lái shēng zài xù yuán   yǔ nǐ fù hóng chén 
来  生    再  续 缘     与 你 赴 红   尘   
fán huá luò jìn   zhǐ yuàn bǐ yì shuāng fēi 
繁  华  落  尽    只  愿   比 翼 双     飞  
wǒ wàng bù chuān xīn shì tiān yá   shēng sǐ liǎng máng máng 
我 望   不 穿    心  事  天   涯   生    死 两    茫   茫   
guài cāng tiān xì nòng rén jiān   rú mèng rú yān 
怪   苍   天   戏 弄   人  间     如 梦   如 烟  
chóu mò chóu guò qiū yǔ luò huā piāo líng 
愁   莫 愁   过  秋  雨 落  花  飘   零   
tòng mò tòng guò duō qíng sì wú qíng 
痛   莫 痛   过  多  情   似 无 情   
cháng cùn duàn bù zhī jiǔ xǐng hé chù jīn shēng wú huǐ 
肠    寸  断   不 知  酒  醒   何 处  今  生    无 悔  
tàn wǒ xīn yōu yōu shuí rén lái lián 
叹  我 心  悠  悠  谁   人  来  怜   
lái shēng zài xù yuán   yǔ nǐ gòng chán mián 
来  生    再  续 缘     与 你 共   缠   绵   
shēng shēng shì shì xiāng ài   suì suì nián nián gòng dù 
生    生    世  世  相    爱   岁  岁  年   年   共   度 
lái shēng zài xù yuán   yǔ nǐ fù hóng chén 
来  生    再  续 缘     与 你 赴 红   尘   
fán huá luò jìn   zhǐ yuàn bǐ yì shuāng fēi 
繁  华  落  尽    只  愿   比 翼 双     飞  
wǒ wàng bù chuān xīn shì tiān yá   shēng sǐ liǎng máng máng 
我 望   不 穿    心  事  天   涯   生    死 两    茫   茫   
guài cāng tiān xì nòng rén jiān   rú mèng rú yān 
怪   苍   天   戏 弄   人  间     如 梦   如 烟  
guài cāng tiān xì nòng rén jiān   rú mèng rú yān 
怪   苍   天   戏 弄   人  间     如 梦   如 烟  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags