Kuai Le Nian 快乐年 Happy Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Jun Er 刘珺儿

Kuai Le Nian 快乐年 Happy Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Jun Er 刘珺儿

Chinese Song Name:Kuai Le Nian 快乐年
English Tranlation Name:Happy Year
Chinese Singer: Liu Jun Er 刘珺儿
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Kuai Le Nian 快乐年 Happy Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Jun Er 刘珺儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mén qián yòu jiàn bǎi huā kāi biàn biàn 
门  前   又  见   百  花  开  遍   遍   
tīng nà niǎo shēng gāo gē chàng yíng chūn tiān 
听   那 鸟   声    高  歌 唱    迎   春   天   
yì zhuán yǎn dào zuo xīn nián guāng yīn sì jiàn 
一 转    眼  到  咗  新  年   光    阴  似 箭   
rén rén chóu bèi xīn chūn jiā měi yàn 
人  人  筹   备  新  春   佳  美  宴  
jiā jiā qìng zhù qí lái gòng 
家  家  庆   祝  齐 来  共   
jǔ bēi qìng chūn tiān 
举 杯  庆   春   天   
bēi bēi yǐn dào shèng yòu zài tiān 
杯  杯  饮  到  胜    又  再  添   
gōng zhù yí jù shēn zhuàng jiàn 
恭   祝  一 句 身   壮     健   
rén hǎo yùn tiān tiān 
人  好  运  天   天   
jīn nián yì qiè shèng jiù nián 
今  年   一 切  胜    旧  年   
nián nián fù jiàn bǎi huā kāi piàn piàn 
年   年   复 见   百  花  开  片   片   
táo hóng lǜ liǔ jiāo měi rú chūn tiān 
桃  红   绿 柳  娇   美  如 春   天   
yì zhuán yǎn dào zuo xīn nián guāng yīn sì jiàn 
一 转    眼  到  咗  新  年   光    阴  似 箭   
qí qí tóng hè suì gōng xǐ biàn biàn 
齐 齐 同   贺 岁  恭   喜 遍   遍   
wǔ shī qìng zhù tīng pào zhàng gǔ shēng xuān tiān 
舞 狮  庆   祝  听   炮  杖    鼓 声    喧   天   
xīn chūn jí qìng huān lè bèi tiān 
新  春   吉 庆   欢   乐 倍  添   
zhù fú gē yǒu yǔ liáng péng 
祝  福 歌 友  与 良    朋   
tóng huān dù chūn tiān 
同   欢   度 春   天   
kāi kāi xīn guò kuài lè nián 
开  开  心  过  快   乐 年   
mén qián yòu jiàn bǎi huā kāi biàn biàn 
门  前   又  见   百  花  开  遍   遍   
tīng nà niǎo shēng gāo gē chàng yíng chūn tiān 
听   那 鸟   声    高  歌 唱    迎   春   天   
yì zhuán yǎn dào zuo xīn nián guāng yīn sì jiàn 
一 转    眼  到  咗  新  年   光    阴  似 箭   
rén rén chóu bèi xīn chūn jiā měi yàn 
人  人  筹   备  新  春   佳  美  宴  
jiā jiā qìng zhù qí lái gòng 
家  家  庆   祝  齐 来  共   
jǔ bēi qìng chūn tiān 
举 杯  庆   春   天   
bēi bēi yǐn dào shèng yòu zài tiān 
杯  杯  饮  到  胜    又  再  添   
gōng zhù yí jù shēn zhuàng jiàn 
恭   祝  一 句 身   壮     健   
rén hǎo yùn tiān tiān 
人  好  运  天   天   
jīn nián yì qiè shèng jiù nián 
今  年   一 切  胜    旧  年   
jīn nián yì qiè shèng jiù nián 
今  年   一 切  胜    旧  年   
jīn nián shèng jiù nián 
今  年   胜    旧  年   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.