Monday, May 27, 2024
HomePopKan Kan 堪堪 Missed Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Kan Kan 堪堪 Missed Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Chinese Song Name: Kan Kan 堪堪 
English Tranlation Name: Missed
Chinese Singer: Lun Sang 伦桑
Chinese Composer: Jian Yin 简吟
Chinese Lyrics: He Yu 合愚

Kan Kan 堪堪 Missed Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mén qián liú shuǐ wēn róu 
门  前   流  水   温  柔  
xīn yuàn duō qǐ jiù lóu 
新  苑   多  起 旧  楼  
xián huā shù biàn gèng lòu 
闲   花  数  遍   更   漏  
bú dài chūn lái dōng zǒu 
不 待  春   来  冬   走  
nián yuè zhī jǐn xiù 
年   月  织  锦  绣  
huā shuì liǔ shāo tóu 
花  睡   柳  梢   头  
yì zhǐ hóng jiān xiě jiù xiāng shǒu 
一 纸  红   笺   写  就  相    守   
shào nián ā  
少   年   啊 
néng jǐ huí fēng liú 
能   几 回  风   流  
suàn lái shì rén jiān sú shī 
算   来  是  人  间   俗 诗  
sú shī bù zhǐ 
俗 诗  不 止  
bù zhǐ sān liǎng cí 
不 止  三  两    辞 
hòu lún wéi fāng jiān yì shì 
后  沦  为  坊   间   轶 事  
yì shì yán guò biàn shì 
轶 事  言  过  便   是  
suàn lái suǒ wèi sú shì 
算   来  所  谓  俗 世  
sú shì bú yì chí 
俗 世  不 易 迟  
kě jiāng yí yè xīn lǜ dōu jiāo shī 
可 将    一 夜 新  绿 都  浇   湿  
zhǐ shì mǒu mǒu nián shào shí 
只  是  某  某  年   少   时  
bù jiě kān kān èr zì 
不 解  堪  堪  二 字 
ruò liú shuǐ wēn róu 
若  流  水   温  柔  
míng yuè zhào zhòng lóu 
明   月  照   重    楼  
fēi yán yuán mǎn wú shù xiāng shǒu 
飞  檐  圆   满  无 数  相    守   
nián shào ā  
年   少   啊 
píng yì zhǐ xiě jiù 
凭   一 纸  写  就  
suàn lái shì rén jiān sú shī 
算   来  是  人  间   俗 诗  
sú shī bù zhǐ 
俗 诗  不 止  
bù zhǐ sān liǎng cí 
不 止  三  两    辞 
hòu lún wéi fāng jiān yì shì 
后  沦  为  坊   间   轶 事  
yì shì yán guò biàn shì 
轶 事  言  过  便   是  
suàn lái suǒ wèi sú shì 
算   来  所  谓  俗 世  
sú shì bú yì chí 
俗 世  不 易 迟  
kě jiāng yí yè xīn lǜ dōu jiāo shī 
可 将    一 夜 新  绿 都  浇   湿  
zhǐ shì mǒu mǒu nián shào shí 
只  是  某  某  年   少   时  
bù jiě kān kān èr zì 
不 解  堪  堪  二 字 
suàn lái shì qīng chūn yì cí 
算   来  是  青   春   一 词 
yì cí míng rì míng rì áo xiāng zhī 
一 词 明   日 明   日 熬 相    知  
hòu tīng wén lián yè qīng chí 
后  听   闻  莲   叶 清   池  
qīng chí hé shàng jiù zhǐ 
清   池  河 上    旧  址  
yòu jiàn gāo shù qīng shì qīng shì cái xīn zhī 
又  见   高  树  青   柿  青   柿  才  新  枝  
kě sì dāng nián chán chán liú shāng shí 
可 似 当   年   潺   潺   流  觞    时  
zhì yú zhèng féng chū chūn rì 
至  于 正    逢   初  春   日 
cái zhī kān kān èr zì 
才  知  堪  堪  二 字 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags