Monday, April 22, 2024
HomePopJun Ke Zhi 君可知 Did You Know Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Jun Ke Zhi 君可知 Did You Know Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yao 灼夭 Xao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Chinese Song Name:Jun Ke Zhi 君可知 
English Translation Name:Did You Know 
Chinese Singer: Zhuo Yao 灼夭 Xao Tian Yin Yue She 小田音乐社
Chinese Composer:Peng Yang 彭扬
Chinese Lyrics:Ma Xiao Hui 马筱卉

Jun Ke Zhi 君可知 Did You Know Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yao 灼夭 Xao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jūn kě zhī wǒ jiāng yuè guāng cái xià yì lǚ 
君  可 知  我 将    月  光    裁  下  一 缕 
pū nǐ lái shí mò 
铺 你 来  时  陌 
jūn kě zhī wǒ bǎ zuó rì jiù shì rù cè 
君  可 知  我 把 昨  日 旧  事  入 册 
xì xì yòu lín mó 
细 细 又  临  摹 
jūn kě zhī wǒ xié xiāng sī niǎn suì chéng zhǒng 
君  可 知  我 撷  相    思 碾   碎  成    冢    
yuè xià zàng hún pò 
月  下  葬   魂  魄 
chī yǔ niàn   fēng yǔ yuè   cóng wèi gē shě jūn yǔ wǒ 
痴  与 念     风   与 月    从   未  割 舍  君  与 我 
fán huá dēng huǒ xīng hé   jǐn chéng diē rù yuè sè 
繁  华  灯   火  星   河   锦  城    跌  入 月  色 
shuí yǐ jiǔ sè huì lún kuò   pāi lán zòng què gē 
谁   以 酒  色 绘  轮  廓    拍  栏  纵   阕  歌 
qǐ wǔ lái yíng hé   shuí dī méi xiū sè 
起 舞 来  迎   合   谁   低 眉  羞  涩 
xián jīng duàn   hóng xiù báo 
弦   惊   断     红   袖  薄  
piē yì yǎn nǐ jǔ bēi wàng yǐn rén jīng è  
瞥  一 眼  你 举 杯  忘   饮  人  惊   谔 
qiān lǐ fēng xuě rù gé   zhuǎn niàn shān gāo hǎi kuò 
千   里 风   雪  入 阁   转    念   山   高  海  阔  
shuí yǐ duàn cháng rùn bǐ mò   huī lèi nán gē shě 
谁   以 断   肠    润  笔 墨   挥  泪  难  割 舍  
yòng děng wù kàn pò   shuí yǐn xià zhí zhuó 
用   等   悟 看  破   谁   隐  下  执  着   
liàng yú suì   shù lí suǒ 
量    余 岁    数  离 索  
fēng yòu lián wǒ shū xìn shēng chén wèi dǎn luò 
风   又  怜   我 书  信  生    尘   未  掸  落  
jūn kě zhī wǒ jiāng yuè guāng cái xià yì lǚ 
君  可 知  我 将    月  光    裁  下  一 缕 
pū nǐ lái shí mò 
铺 你 来  时  陌 
jūn kě zhī wǒ bǎ zuó rì jiù shì rù cè 
君  可 知  我 把 昨  日 旧  事  入 册 
xì xì yòu lín mó 
细 细 又  临  摹 
jūn kě zhī wǒ xié xiāng sī niǎn suì chéng zhǒng 
君  可 知  我 撷  相    思 碾   碎  成    冢    
yuè xià zàng hún pò 
月  下  葬   魂  魄 
chī yǔ niàn   fēng yǔ yuè   cóng wèi gē shě jūn yǔ wǒ 
痴  与 念     风   与 月    从   未  割 舍  君  与 我 
qiān lǐ fēng xuě rù gé   zhuǎn niàn shān gāo hǎi kuò 
千   里 风   雪  入 阁   转    念   山   高  海  阔  
shuí yǐ duàn cháng rùn bǐ mò   huī lèi nán gē shě 
谁   以 断   肠    润  笔 墨   挥  泪  难  割 舍  
yòng děng wù kàn pò   shuí yǐn xià zhí zhuó 
用   等   悟 看  破   谁   隐  下  执  着   
liàng yú suì   shù lí suǒ 
量    余 岁    数  离 索  
fēng yòu lián wǒ shū xìn shēng chén wèi dǎn luò 
风   又  怜   我 书  信  生    尘   未  掸  落  
jūn kě zhī wǒ jiāng yuè guāng cái xià yì lǚ 
君  可 知  我 将    月  光    裁  下  一 缕 
pū nǐ lái shí mò 
铺 你 来  时  陌 
jūn kě zhī wǒ bǎ zuó rì jiù shì rù cè 
君  可 知  我 把 昨  日 旧  事  入 册 
xì xì yòu lín mó 
细 细 又  临  摹 
jūn kě zhī wǒ xié xiāng sī niǎn suì chéng zhǒng 
君  可 知  我 撷  相    思 碾   碎  成    冢    
yuè xià zàng hún pò 
月  下  葬   魂  魄 
chī yǔ niàn   fēng yǔ yuè   cóng wèi gē shě jūn yǔ wǒ 
痴  与 念     风   与 月    从   未  割 舍  君  与 我 
jūn kě zhī wǒ jiāng liú nián zhé qǐ yí bàn 
君  可 知  我 将    流  年   折  起 一 半  
děng nǐ jīng hóng guò 
等   你 惊   鸿   过  
jūn kě zhī wǒ zhé méi huā tuò xià jǐ duǒ 
君  可 知  我 折  梅  花  拓  下  几 朵  
lín chuāng tiē qián é  
临  窗     贴  前   额 
jūn kě zhī wǒ tàn yuán fèn sān shì yòng jìn 
君  可 知  我 叹  缘   份  三  世  用   尽  
kǔ xiào wèi jiàn guǒ 
苦 笑   未  见   果  
shēng yǔ sǐ   shēn yǔ qiǎn   yì bǐ gōu mǒ xiè lái kè 
生    与 死   深   与 浅     一 笔 勾  抹 谢  来  客 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags