Friday, April 12, 2024
HomePopJun 隽 Our Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cao Mei Xiao Fei...

Jun 隽 Our Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cao Mei Xiao Fei Xiang 草莓小飞象

Chinese Song Name: Jun 隽 
English Tranlation Name: Our
Chinese Singer: Cao Mei Xiao Fei Xiang 草莓小飞象
Chinese Composer: Luo Juan Yong 罗隽永 Jonny Rose
Chinese Lyrics: Luo Juan Yong 罗隽永

Jun 隽 Our Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cao Mei Xiao Fei Xiang 草莓小飞象

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

Lock it down
jiě jué tā 
解  决  它 
běi guó tīng shuō qiān lǐ bīng fēng 
北  国  听   说   千   里 冰   封   

gún gǔn cháng jiāng táo jìn yīng xióng 
滚  滚  长    江    淘  尽  英   雄    

qiān gǔ jiāng shān bié wèn xī dōng 
千   古 江    山   别  问  西 东   

kàn kan jīn zhāo rén shēng rú mèng 
看  看  今  朝   人  生    如 梦   

cháng chéng nèi wài xuè mài zhī zhōng 
长    城    内  外  血  脉  之  中    

luàn shí chuān kōng qì shì rú hóng 
乱   石  穿    空   气 势  如 虹   

bú pò lóu lán wǒ zhōng bù hái 
不 破 楼  兰  我 终    不 还  

wǒ yào zuò zì jǐ de yīng xióng 
我 要  做  自 己 的 英   雄    

Lock lock lock it down
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock it down now
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock lock lock it down
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock it down now
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock lock lock it down
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock it down now
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock it down
jiě jué tā 
解  决  它 
What you gonna do what gonna do now
nǐ jiāng huì zěn me zuò ?
你 将    会  怎  么 做  ?
What you gonna do gonna do hey
nǐ jiāng huì zěn me zuò ?
你 将    会  怎  么 做  ?
What you gonna do gonna do now
nǐ jiāng huì zěn me zuò ?
你 将    会  怎  么 做  ?
Pick the one u really want now turn the key and lock it down
zhǎo dào yí gè jiě jué de tū pò diǎn   jiāng yào shi zhuǎn dòng ?
找   到  一 个 解  决  的 突 破 点     将    钥  匙  转    动   ?
běi guó nà bian qiān lǐ bīng fēng 
北  国  那 边   千   里 冰   封   

gún gǔn cháng jiāng táo jìn yīng xióng 
滚  滚  长    江    淘  尽  英   雄    

qiān gǔ jiāng shān wú wèn xī dōng 
千   古 江    山   无 问  西 东   

kàn kan jīn zhāo rén shēng rú mèng 
看  看  今  朝   人  生    如 梦   

Lock lock lock it down
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock it down now
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock lock lock it down
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock it down now
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock lock lock it down
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock it down now
jiě jué tā 
解  决  它 
Lock it down
jiě jué tā 
解  决  它 
What you gonna do what gonna do now
nǐ jiāng huì zěn me zuò ?
你 将    会  怎  么 做  ?
What you gonna do gonna do hey
nǐ jiāng huì zěn me zuò ?
你 将    会  怎  么 做  ?
What you gonna do gonna do now
nǐ jiāng huì zěn me zuò ?
你 将    会  怎  么 做  ?
Pick the one u really want now turn the key and lock it down
zhǎo dào yí gè jiě jué de tū pò diǎn   jiāng yào shi zhuǎn dòng ?
找   到  一 个 解  决  的 突 破 点     将    钥  匙  转    动   ?
Hey lock it down now hey hey
jiě jué tā ?
解  决  它 ?
Lock it down now hey
jiě jué tā ?
解  决  它 ?
Lock it down now hey
jiě jué tā ?
解  决  它 ?
Pick the one u really want now turn the key and lock it down
zhǎo dào yí gè jiě jué de tū pò diǎn   jiāng yào shi zhuǎn dòng ?
找   到  一 个 解  决  的 突 破 点     将    钥  匙  转    动   ?

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags