Ju Song 橘颂 Ode To Orange Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tang Can 汤灿 Tang Can

Chinese Song Name:Ju Song 橘颂
English Translation Name:Ode To Orange
Chinese Singer: Tang Can 汤灿 Tang Can
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Qu Yuan 屈原

Ju Song 橘颂 Ode To Orange Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tang Can 汤灿 Tang Can

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hòu huáng jiā shù 
后  皇    嘉  树  
jú lái fú xī 
橘 徕  服 兮 
shòu mìng bù qiān 
受   命   不 迁   
shēng nán guó xī 
生    南  国  兮 
shēn gù nán tú 
深   固 难  徒 
gèng yī zhì xī 
更   壹 志  兮 
lǜ yè sù róng 
绿 叶 素 荣   
fēn qí ké xǐ xī 
纷  其 可 喜 兮 
jiē ěr yòu zhì 
嗟  尔 幼  志  
yǒu yǐ yì xī 
有  以 异 兮 
nián suì suī shǎo 
年   岁  虽  少   
kě shī zhǎng xī 
可 师  长    兮 
sū shì dú lì 
苏 世  独 立 
héng ér bù liú 
横   而 不 流  
bǐng dé wú sī 
秉   德 无 私 
cān tiān dì xī 
参  天   地 兮 
hòu huáng jiā shù 
后  皇    嘉  树  
jú lái fú xī 
橘 徕  服 兮 
shòu mìng bù qiān 
受   命   不 迁   
shēng nán guó xī 
生    南  国  兮 
shēn gù nán tú 
深   固 难  徒 
gèng yī zhì xī 
更   壹 志  兮 
lǜ yè sù róng 
绿 叶 素 荣   
fēn qí ké xǐ xī 
纷  其 可 喜 兮 
jiē ěr yòu zhì 
嗟  尔 幼  志  
yǒu yǐ yì xī 
有  以 异 兮 
nián suì suī shǎo 
年   岁  虽  少   
kě shī zhǎng xī 
可 师  长    兮 
sū shì dú lì 
苏 世  独 立 
héng ér bù liú 
横   而 不 流  
bǐng dé wú sī 
秉   德 无 私 
cān tiān dì xī 
参  天   地 兮 
bǐng dé wú sī 
秉   德 无 私 
cān tiān dì xī 
参  天   地 兮 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.