Jiu Ge 九歌 Nine Songs Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu Huan Ling Yin 九寰聆音 Ling Han Lei 凌寒蕾

Jiu Ge 九歌 Nine Songs Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu Huan Ling Yin 九寰聆音 Ling Han Lei 凌寒蕾

Chinese Song Name:Jiu Ge 九歌 
English Translation Name:Nine Songs
Chinese Singer: Jiu Huan Ling Yin 九寰聆音 Ling Han Lei 凌寒蕾
Chinese Composer:Zhou Xin Er 周鑫儿
Chinese Lyrics:Zhou Xin Er 周鑫儿 Xiao Xiao 潇潇

Jiu Ge 九歌 Nine Songs Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu Huan Ling Yin 九寰聆音 Ling Han Lei 凌寒蕾

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǎn fēng xì lián gū yǐng jiāo cuò 
晚  风   戏 帘   孤 影   交   错  
yān yǔ qīng bō méng lóng yè sè 
烟  雨 青   波 朦   胧   夜 色 
lèi pó suō  
泪  婆 娑   
xiào qīng shān yě jì mò 
笑   青   山   也 寂 寞 
yòu jǐ hé  
又  几 何  
shí rén jiān yān huǒ 
食  人  间   烟  火  
shī hún qīng shān qiān nián bù huǐ 
失  魂  青   山   千   年   不 悔  
shēn yuān duàn hún wàn lǐ zhuī zhú 
深   渊   断   魂  万  里 追   逐  
qiě cháng gē  
且  长    歌  
tīng bēi huān shēng shēng hé 
听   悲  欢   声    声    合 
zhǐ wén dé  
只  闻  得  
yì zhěn huáng liáng luò 
一 枕   黄    粱    落  
méi yǎn wān fēng qíng   wàn zhǒng 
眉  眼  弯  风   情     万  种    
chóu duàn cháng bǎi bān   mèng wú zōng 
愁   断   肠    百  般    梦   无 踪   
wēi hàn shǒu 
微  颔  首   
jiù rén   rǎo luàn   qīng mèng 
旧  人    扰  乱     清   梦   
wǎng xī zuì fēng liú   qīng fàng 
往   昔 醉  风   流    轻   放   
huí móu wèi jiàn jūn   bàn fú shēng 
回  眸  未  见   君    半  浮 生    
zài huí shǒu 
再  回  首   
rén yǐ sàn   qǔ zhōng 
人  已 散    曲 终    
chóng jù shí jié lèi yǔ fēn fēn  
重    聚 时  节  泪  雨 纷  纷   
sì rǔ fēi jūn xún nǐ wú zōng 
似 汝 非  君  寻  你 无 踪   
wàng ér yōu 
忘   而 忧  
cǐ xíng bié wú suǒ qiú 
此 行   别  无 所  求  
què nán shōu 
却  难  收   
jiù mèng shàng wèi zhōng 
旧  梦   尚    未  终    
méi yǎn wān fēng qíng   wàn zhǒng 
眉  眼  弯  风   情     万  种    
chóu duàn cháng bǎi bān   mèng wú zōng 
愁   断   肠    百  般    梦   无 踪   
wēi hàn shǒu 
微  颔  首   
jiù rén   rǎo luàn   qīng mèng 
旧  人    扰  乱     清   梦   
wǎng xī zuì fēng liú   qīng fàng 
往   昔 醉  风   流    轻   放   
huí móu wèi jiàn jūn   bàn fú shēng 
回  眸  未  见   君    半  浮 生    
zài huí shǒu 
再  回  首   
rén yǐ sàn   qǔ zhōng 
人  已 散    曲 终    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.