Wednesday, February 21, 2024
HomePopJiu Chong Jie 九重劫 Disasters Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li...

Jiu Chong Jie 九重劫 Disasters Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Chinese Song Name: Jiu Chong Jie 九重劫
English Tranlation Name: Disasters
Chinese Singer: Ye Li 叶里
Chinese Composer: Lei Zhen 雷震
Chinese Lyrics:Ye Li 叶里

Jiu Chong Jie 九重劫 Disasters Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yí zhòng qiū shuāng   yí zhòng wēi liáng  
一 重    秋  霜       一 重    微  凉     
yí chóng chóng yuǎn fāng 
一 重    重    远   方   
sì mèng sì xǐng  
似 梦   似 醒    
sì huàn yǐng zhōng xiāng shǒu yòu xiāng wàng 
似 幻   影   中    相    守   又  相    望   
yí zhòng chóu chàng   yí zhòng qīng kuáng  
一 重    惆   怅      一 重    轻   狂     
yí chóng chóng de niàn xiǎng 
一 重    重    的 念   想    
sì yuǎn sì jìn  
似 远   似 近   
sì tiān dì jiān wéi yī de xīng máng 
似 天   地 间   唯  一 的 星   芒   
xīn dǐ shāng   wéi ài ér nán wàng 
心  底 殇      为  爱 而 难  忘   
cǐ shēng zhǎng   wéi tā rén hóng zhuāng 
此 生    长      为  他 人  红   妆     
yǔ líng huà zuò qíng sī sān qiān zhàng 
羽 灵   化  作  情   思 三  千   丈    
hóng dòu wéi yìn chéng xiāng sī tāng 
红   豆  为  印  成    相    思 汤   
yù yǔ jūn xiāng zhī   mèng rù dié  
欲 与 君  相    知    梦   入 蝶   
zài yǔ jūn xiāng zhī   shuǐ wéi jié  
再  与 君  相    知    水   为  竭   
zòng rán shān wú líng   dōng léi xià yù xuě  
纵   然  山   无 陵     冬   雷  夏  遇 雪   
tiān dì hé   zěn gǎn yǔ jūn jué  
天   地 合   怎  敢  与 君  绝   
yí zhòng cāng huáng   yí zhòng xīn shāng  
一 重    仓   惶      一 重    心  伤     
yí chóng chóng de sī liang 
一 重    重    的 思 量    
sì àn sì míng  
似 暗 似 明    
sì jiǔ shì lǐ mái zàng de guò wǎng 
似 九  世  里 埋  葬   的 过  往   
xīn dǐ shāng   wéi ài ér nán wàng 
心  底 殇      为  爱 而 难  忘   
cǐ shēng zhǎng   wéi tā rén hóng zhuāng 
此 生    长      为  他 人  红   妆     
yǔ líng huà zuò qíng sī sān qiān zhàng 
羽 灵   化  作  情   思 三  千   丈    
hóng dòu wéi yìn chéng xiāng sī tāng 
红   豆  为  印  成    相    思 汤   
yù yǔ jūn xiāng zhī   mèng rù dié  
欲 与 君  相    知    梦   入 蝶   
zài yǔ jūn xiāng zhī   shuǐ wéi jié  
再  与 君  相    知    水   为  竭   
zòng rán shān wú líng   dōng léi xià yù xuě  
纵   然  山   无 陵     冬   雷  夏  遇 雪   
tiān dì hé   zěn gǎn yǔ jūn jué  
天   地 合   怎  敢  与 君  绝   
yù yǔ jūn xiāng zhī   mèng rù dié  
欲 与 君  相    知    梦   入 蝶   
zài yǔ jūn xiāng zhī   shuǐ wéi jié  
再  与 君  相    知    水   为  竭   
zòng rán shān wú líng   dōng léi xià yù xuě  
纵   然  山   无 陵     冬   雷  夏  遇 雪   
tiān dì hé   zěn gǎn yǔ jūn jué  
天   地 合   怎  敢  与 君  绝   
tiān dì hé   zěn gǎn yǔ jūn jué  
天   地 合   怎  敢  与 君  绝   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags