Jing Si Chou 静思愁 Meditation And Sorrow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Xue Xun 成学迅 Cheng Xue Xun Dong Jia Qi 董家琪

Jing Si Chou 静思愁 Meditation And Sorrow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Xue Xun 成学迅 Cheng Xue Xun Dong Jia Qi 董家琪

Chinese Song Name:Jing Si Chou 静思愁
English Translation Name:Meditation And Sorrow 
Chinese Singer: Cheng Xue Xun 成学迅 Cheng Xue Xun Dong Jia Qi 董家琪
Chinese Composer:Cheng Xue Xun 成学迅 Dai Ju Sheng 戴局胜
Chinese Lyrics:Cheng Xue Xun 成学迅 Dai Ju Sheng 戴局胜

Jing Si Chou 静思愁 Meditation And Sorrow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Xue Xun 成学迅 Cheng Xue Xun Dong Jia Qi 董家琪

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì hú lǎo jiǔ piāo bó sì fāng 
一 壶 老  酒  飘   泊 四 方   
bǎ jiǔ gāo gē kàn dàn rén shēng wú cháng 
把 酒  高  歌 看  淡  人  生    无 常    
shēn yè chóu chàng xī xī rǎng rǎng 
深   夜 惆   怅    熙 熙 攘   攘   
bù zhī míng tiān jiū jìng qù xiàng hé fāng 
不 知  明   天   究  竟   去 向    何 方   
shàn yú wěi zhuāng gù zuò jiān qiáng 
善   于 伪  装     故 作  坚   强    
pàn nà shēng huó néng gòu biàn gè mú yàng 
盼  那 生    活  能   够  变   个 模 样   
tǎn tǎn dàng dàng chéng fēng pò làng 
坦  坦  荡   荡   乘    风   破 浪   
xiào zhe jiē xià suó yǒu nèi xīn de shāng 
笑   着  接  下  所  有  内  心  的 伤    
chūn jìn xiǎo tíng luò huā rào xīn tóu 
春   尽  小   庭   落  花  绕  心  头  
píng lán jiàn shuāng méi jìng sī chóu 
凭   栏  鉴   双     眉  净   思 愁   
gū dēng zhǎng jìn yōu chù qiē mò zǒu 
孤 灯   掌    尽  幽  处  切  莫 走  
yì lǚ chún xiāng yì lǚ yōu 
一 缕 醇   香    一 缕 忧  
yì hú lǎo jiǔ piāo bó sì fāng 
一 壶 老  酒  飘   泊 四 方   
bǎ jiǔ gāo gē rén shēng wú cháng 
把 酒  高  歌 人  生    无 常    
yì hú lǎo jiǔ piāo bó sì fāng 
一 壶 老  酒  飘   泊 四 方   
bǎ jiǔ gāo gē kàn dàn rén shēng wú cháng 
把 酒  高  歌 看  淡  人  生    无 常    
shēn yè chóu chàng xī xī rǎng rǎng 
深   夜 惆   怅    熙 熙 攘   攘   
bù zhī míng tiān jiū jìng qù xiàng hé fāng 
不 知  明   天   究  竟   去 向    何 方   
shàn yú wěi zhuāng gù zuò jiān qiáng 
善   于 伪  装     故 作  坚   强    
pàn nà shēng huó néng gòu biàn gè mú yàng 
盼  那 生    活  能   够  变   个 模 样   
tǎn tǎn dàng dàng chéng fēng pò làng 
坦  坦  荡   荡   乘    风   破 浪   
xiào zhe jiē xià suó yǒu nèi xīn de shāng 
笑   着  接  下  所  有  内  心  的 伤    
chūn jìn xiǎo tíng luò huā rào xīn tóu 
春   尽  小   庭   落  花  绕  心  头  
píng lán jiàn shuāng méi jìng sī chóu 
凭   栏  鉴   双     眉  净   思 愁   
gū dēng zhǎng jìn yōu chù qiē mò zǒu 
孤 灯   掌    尽  幽  处  切  莫 走  
yì lǚ chún xiāng yì lǚ yōu 
一 缕 醇   香    一 缕 忧  
chūn jìn xiǎo tíng luò huā rào xīn tóu 
春   尽  小   庭   落  花  绕  心  头  
píng lán jiàn shuāng méi jìng sī chóu 
凭   栏  鉴   双     眉  净   思 愁   
gū dēng zhǎng jìn yōu chù qiē mò zǒu 
孤 灯   掌    尽  幽  处  切  莫 走  
yì lǚ chún xiāng yì lǚ yōu 
一 缕 醇   香    一 缕 忧  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.