Thursday, May 23, 2024
HomePopJing Hong Meng 惊鸿梦 Wonderful Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gui...

Jing Hong Meng 惊鸿梦 Wonderful Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gui Ye 归野

Chinese Song Name:Jing Hong Meng 惊鸿梦 
English Translation Name:Wonderful Dream
Chinese Singer: Gui Ye 归野
Chinese Composer:Mu Qing L 幕青L
Chinese Lyrics:Di Ge 笛戈

Jing Hong Meng 惊鸿梦 Wonderful Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gui Ye 归野

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shān sè gòng yǔ méng yì wěi lán zhōu dù jiāng zhōng 
山   色 共   雨 蒙   一 苇  兰  舟   渡 江    中    
zhōu jí mǎn xīn shì wú fēi lái qù bù yóu zhōng 
舟   楫 满  心  事  无 非  来  去 不 由  衷    
gèng shēn lù hái zhòng qiě gē yì qǔ liǎng xīn tóng 
更   深   露 还  重    且  歌 一 曲 两    心  同   
wéi yǒu xīng hé qiān lǐ xié jūn lái rù mèng 
唯  有  星   河 千   里 携  君  来  入 梦   
yī xī dāng nián shì bìng jiān cè mǎ tà cháng kōng 
依 稀 当   年   事  并   肩   策 马 踏 长    空   
dēng qián huàn bēi zhǎn yuè xià xié shǒu zuì huā cóng 
灯   前   换   杯  盏   月  下  携  手   醉  花  丛   
yì xiǎng tān huān lǐ fàng zòng nián shào duō jīng hóng 
一 响    贪  欢   里 放   纵   年   少   多  惊   鸿   
wéi chà nà wēn róu jiāng xīn dòng jiē fèng sòng 
为  刹  那 温  柔  将    心  动   皆  奉   送   
ài ruò kōng shān 
爱 若  空   山   
yí mèng lái qù cōng cōng wú yǐng zōng 
一 梦   来  去 匆   匆   无 影   踪   
piān piān rán jìn gū yǒng 
偏   偏   燃  尽  孤 勇   
màn cháng suì yuè lǐ fān yǒng 
漫  长    岁  月  里 翻  涌   
rèn píng jiù yì 
任  凭   旧  忆 
cāo zòng tiáo tiáo shān hé dōu bīng dòng 
操  纵   迢   迢   山   河 都  冰   冻   
bù zhī shēn hòu yān yún shì jiān fēng qíng 
不 知  身   后  烟  云  世  间   风   情   
yú shēng yīng rú hé dòng róng 
余 生    应   如 何 动   容   
yì qǐ dāng nián shì jiē sì guò ěr cā jiān fēng 
忆 起 当   年   事  皆  似 过  耳 擦 肩   风   
xī rǎng rén shì lǐ jìng wú yí chù kě xiāng féng 
熙 攘   人  世  里 竟   无 一 处  可 相    逢   
suì yuè píng tiān bìn shàng dōng xuē jiǎn ài yì nóng 
岁  月  平   添   鬓  上    冬   削  减   爱 意 浓   
jì wéi guò kè jīn zhāo hé bì lái xiāng sòng 
既 为  过  客 今  朝   何 必 来  相    送   
ài ruò kōng shān 
爱 若  空   山   
yí mèng lái qù cōng cōng wú yǐng zōng 
一 梦   来  去 匆   匆   无 影   踪   
piān piān rán jìn gū yǒng 
偏   偏   燃  尽  孤 勇   
màn cháng suì yuè lǐ fān yǒng 
漫  长    岁  月  里 翻  涌   
rèn píng jiù yì 
任  凭   旧  忆 
cāo zòng tiáo tiáo shān hé dōu bīng dòng 
操  纵   迢   迢   山   河 都  冰   冻   
bù zhī shēn hòu yān yún shì jiān fēng qíng 
不 知  身   后  烟  云  世  间   风   情   
yú shēng yīng rú hé dòng róng 
余 生    应   如 何 动   容   
ài ruò kōng shān 
爱 若  空   山   
yí mèng yì zhāo xǐng zhuǎn biàn jù zhōng 
一 梦   一 朝   醒   转    便   剧 终    
jǔ mù cāng qióng 
举 目 苍   穹    
yīng zhī nǐ wǒ suǒ jiàn bù xiāng tóng 
应   知  你 我 所  见   不 相    同   
xíng biàn wàn lǐ shān chuān 
行   遍   万  里 山   川    
lì biàn fēng yuè zuò gū hóng 
历 遍   风   月  作  孤 鸿   
lái rì zài tán chóng féng 
来  日 再  谈  重    逢   
zài tán bái shǒu jìng zhǐ wéi yú xià mèng zhōng 
再  谈  白  首   竟   只  唯  余 下  梦   中    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags