Jin Xiu Shan He 锦绣山河 A Beautiful Land Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Xin Xin 张心心

Jin Xiu Shan He 锦绣山河 A Beautiful Land Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Xin Xin 张心心

Chinese Song Name:Jin Xiu Shan He 锦绣山河 
English Translation Name:A Beautiful Land
Chinese Singer: Zhang Xin Xin 张心心
Chinese Composer:Guan Tian Tian 关天天
Chinese Lyrics:He Zi 禾子

Jin Xiu Shan He 锦绣山河 A Beautiful Land Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Xin Xin 张心心

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shén zhōu rì yuè wéi guàn   luò xiá wéi cháng 
神   州   日 月  为  冠     落  霞  为  裳    
gōu huì shān hé wàn lǐ cháng 
勾  绘  山   河 万  里 长    
fēng wù cháng bàn shēn páng   suì yuè zhōng liú fāng 
风   物 常    伴  身   旁     岁  月  中    流  芳   
xī guāng máng máng   yào dōng fāng 
曦 光    茫   茫     耀  东   方   
yì shī rù yún yān   yì qǔ zuì huā jiān 
一 诗  入 云  烟    一 曲 醉  花  间   
qiū shuǐ jìn tóu wén luò yàn 
秋  水   尽  头  闻  落  雁  
yì shū jīng huá nián   yí huà jìn sāng tián 
一 书  经   华  年     一 画  尽  桑   田   
míng yuè yī jiù zhào wú mián 
明   月  依 旧  照   无 眠   
gāo shān liú shuǐ   qíng qǐ yāo xiāng jiàn 
高  山   流  水     情   起 邀  相    见   
wú jìn jiāng zhōng màn niǎn   pí pá xián 
无 尽  江    中    慢  捻     琵 琶 弦   
luò yì bǐ   xiāng chuán qiān nián de shī piān 
落  一 笔   相    传    千   年   的 诗  篇   
jǐn xiù rén jiān   huā màn tiān 
锦  绣  人  间     花  漫  天   
shén zhōu rì yuè wéi guàn   luò xiá wéi cháng 
神   州   日 月  为  冠     落  霞  为  裳    
gōu huì shān hé wàn lǐ cháng 
勾  绘  山   河 万  里 长    
fēng wù cháng bàn shēn páng   suì yuè zhōng liú fāng 
风   物 常    伴  身   旁     岁  月  中    流  芳   
xī guāng máng máng   yào dōng fāng 
曦 光    茫   茫     耀  东   方   
yì shī rù yún yān   yì qǔ zuì huā jiān 
一 诗  入 云  烟    一 曲 醉  花  间   
qiū shuǐ jìn tóu wén luò yàn 
秋  水   尽  头  闻  落  雁  
yì shū jīng huá nián   yí huà jìn sāng tián 
一 书  经   华  年     一 画  尽  桑   田   
míng yuè yī jiù zhào wú mián 
明   月  依 旧  照   无 眠   
gāo shān liú shuǐ   qíng qǐ yāo xiāng jiàn 
高  山   流  水     情   起 邀  相    见   
wú jìn jiāng zhōng màn niǎn   pí pá xián 
无 尽  江    中    慢  捻     琵 琶 弦   
luò yì bǐ   xiāng chuán qiān nián de shī piān 
落  一 笔   相    传    千   年   的 诗  篇   
jǐn xiù rén jiān   huā màn tiān 
锦  绣  人  间     花  漫  天   
shén zhōu rì yuè wéi guàn   luò xiá wéi cháng 
神   州   日 月  为  冠     落  霞  为  裳    
gōu huì shān hé wàn lǐ cháng 
勾  绘  山   河 万  里 长    
fēng wù cháng bàn shēn páng   suì yuè zhōng liú fāng 
风   物 常    伴  身   旁     岁  月  中    流  芳   
xī guāng máng máng   yào dōng fāng 
曦 光    茫   茫     耀  东   方   
shén zhōu rì yuè wéi guàn   luò xiá wéi cháng 
神   州   日 月  为  冠     落  霞  为  裳    
gōu huì shān hé wàn lǐ cháng 
勾  绘  山   河 万  里 长    
fēng wù cháng bàn shēn páng   suì yuè zhōng liú fāng 
风   物 常    伴  身   旁     岁  月  中    流  芳   
xī guāng máng máng   yào dōng fāng 
曦 光    茫   茫     耀  东   方   
xī guāng máng máng   yào dōng fāng 
曦 光    茫   茫     耀  东   方   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.