Categories
Pop

Jin Sheng Bu Xiu Geng Dai He Shi 今生不修更待何时 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ci Yu 慈玉

Chinese Song Name:Jin Sheng Bu Xiu Geng Dai He Shi 今生不修更待何时
English Translation Name:The Present Life Is The Best Time To Fix Something
Chinese Singer: Ci Yu 慈玉
Chinese Composer:Ci Yu 慈玉
Chinese Lyrics:Ci Yu 慈玉

Jin Sheng Bu Xiu Geng Dai He Shi 今生不修更待何时 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ci Yu 慈玉

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hónɡ chén shì shì rú mènɡ huàn
红 尘 世 事 如 梦 幻
jiē yīn tān zhí diān dǎo jiàn
皆 因 贪 执 颠 倒 见
qǐ xīn dònɡ niàn zào zhū yè
起 心 动 念 造 诸 业
nián zhuǎn lún huí wú xiū chán
辗 转 轮 回 无 休 缠
yí shì wéi rén mènɡ zhōnɡ zuì
一 世 为 人 梦 中 醉
lún huí zhī kǔ zì tǐ huì
轮 回 之 苦 自 体 会
bēi huān lí hé dōu cénɡ yǒu
悲 欢 离 合 都 曾 有
kǔ lè cān bàn mǎn xīn tóu
苦 乐 参 半 满 心 头
. . . jiān zòu . . .
. . . 间 奏 . . .
lì jìn cānɡ sānɡ fānɡ xǐnɡ wù
历 尽 苍 桑 方 醒 悟
hónɡ chén lái qù yì chǎnɡ mènɡ
红 尘 来 去 一 场 梦
mí tú zhī fǎn chénɡ chàn huǐ
迷 途 知 返 诚 忏 悔
zhī kǔ lè fǎ qiú jiě tuō
知 苦 乐 法 求 解 脱
rén shēn nán dé jīn yǐ dé
人 身 难 得 今 已 得
fó fǎ nán wén jīn yǐ wén
佛 法 难 闻 今 已 闻
cǐ shēn bú xiànɡ jīn shēnɡ dù
此 身 不 向 今 生 度
ɡènɡ dài hé shí dù cǐ shēn
更 待 何 时 度 此 身
rén shēn nán dé jīn yǐ dé
人 身 难 得 今 已 得
fó fǎ nán wén jīn yǐ wén
佛 法 难 闻 今 已 闻
cǐ shēn bú xiànɡ jīn shēnɡ dù
此 身 不 向 今 生 度
ɡènɡ dài hé shí dù cǐ shēn
更 待 何 时 度 此 身
ɡènɡ dài hé shí dù cǐ shēn
更 待 何 时 度 此 身

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.