Tuesday, June 25, 2024
HomePopJin Sheng Bu Xiu Geng Dai He Shi 今生不修更待何时 Lyrics 歌詞 With...

Jin Sheng Bu Xiu Geng Dai He Shi 今生不修更待何时 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ci Yu 慈玉

Chinese Song Name:Jin Sheng Bu Xiu Geng Dai He Shi 今生不修更待何时
English Translation Name:The Present Life Is The Best Time To Fix Something
Chinese Singer: Ci Yu 慈玉
Chinese Composer:Ci Yu 慈玉
Chinese Lyrics:Ci Yu 慈玉

Jin Sheng Bu Xiu Geng Dai He Shi 今生不修更待何时 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ci Yu 慈玉

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hónɡ chén shì shì rú mènɡ huàn
红 尘 世 事 如 梦 幻
jiē yīn tān zhí diān dǎo jiàn
皆 因 贪 执 颠 倒 见
qǐ xīn dònɡ niàn zào zhū yè
起 心 动 念 造 诸 业
nián zhuǎn lún huí wú xiū chán
辗 转 轮 回 无 休 缠
yí shì wéi rén mènɡ zhōnɡ zuì
一 世 为 人 梦 中 醉
lún huí zhī kǔ zì tǐ huì
轮 回 之 苦 自 体 会
bēi huān lí hé dōu cénɡ yǒu
悲 欢 离 合 都 曾 有
kǔ lè cān bàn mǎn xīn tóu
苦 乐 参 半 满 心 头
. . . jiān zòu . . .
. . . 间 奏 . . .
lì jìn cānɡ sānɡ fānɡ xǐnɡ wù
历 尽 苍 桑 方 醒 悟
hónɡ chén lái qù yì chǎnɡ mènɡ
红 尘 来 去 一 场 梦
mí tú zhī fǎn chénɡ chàn huǐ
迷 途 知 返 诚 忏 悔
zhī kǔ lè fǎ qiú jiě tuō
知 苦 乐 法 求 解 脱
rén shēn nán dé jīn yǐ dé
人 身 难 得 今 已 得
fó fǎ nán wén jīn yǐ wén
佛 法 难 闻 今 已 闻
cǐ shēn bú xiànɡ jīn shēnɡ dù
此 身 不 向 今 生 度
ɡènɡ dài hé shí dù cǐ shēn
更 待 何 时 度 此 身
rén shēn nán dé jīn yǐ dé
人 身 难 得 今 已 得
fó fǎ nán wén jīn yǐ wén
佛 法 难 闻 今 已 闻
cǐ shēn bú xiànɡ jīn shēnɡ dù
此 身 不 向 今 生 度
ɡènɡ dài hé shí dù cǐ shēn
更 待 何 时 度 此 身
ɡènɡ dài hé shí dù cǐ shēn
更 待 何 时 度 此 身

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags