Monday, February 26, 2024
HomePopJiang Xiang He 将相和 The Phase And Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Jiang Xiang He 将相和 The Phase And Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lao Hu 老胡 Bai Jing Chen 白静晨 DaRealAllen

Chinese Song Name: Jiang Xiang He 将相和
English Tranlation Name: The Phase And
Chinese Singer: Lao Hu 老胡 Bai Jing Chen 白静晨 DaRealAllen
Chinese Composer: Lao Hu 老胡 Bai Jing Chen 白静晨 DaRealAllen
Chinese Lyrics: Lao Hu 老胡 Bai Jing Chen 白静晨 DaRealAllen

Jiang Xiang He 将相和 The Phase And Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lao Hu 老胡 Bai Jing Chen 白静晨 DaRealAllen

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lǎo hú : 
老  胡 : 
shǎo xiá shì fǒu jìn jīng gǎn kǎo 
少   侠  是  否  进  京   赶  考  
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
shì yě 
是  也 
lǎo hú : 
老  胡 : 
nà kě fǒu yǔ wǒ tóng háng 
那 可 否  与 我 同   行   
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
kě 
可 
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
jiā zhù jìn zhōu hù rén fǔ 
家  住  晋  州   户 人  府 
shēng zhǎng yú zhōng yuán hé nán dào 
生    长    于 中    原   河 南  道  
jiā fù jīng jìn gè fāng wǔ xué 
家  父 精   进  各 方   武 学  
pàn wǒ bǎ shì zú cháo zhōng yào 
盼  我 把 氏  族 朝   中    耀  
rì fù yí rì cuì liàn jīn gǔ 
日 复 一 日 淬  炼   筋  骨 
dài wǒ bǎ liè rì mó chéng dāo 
待  我 把 烈  日 磨 成    刀  
bú zuò zhí yǒng wú móu de pǐ fū 
不 做  直  勇   无 谋  的 匹 夫 
wǒ tàn wǒ zì jǐ zǒu de dào 
我 探  我 自 己 走  的 道  
yí zhù xiāng 
一 柱  香    
qiān lǐ mǎ fù gōng zhù wǒ bǎi bù chuān yáng 
千   里 马 负 弓   助  我 百  步 穿    杨   
liǎng chǐ fāng 
两    尺  方   
shì wǒ de shuāng xī bú bèi qiān jīn zhāo xiáng 
是  我 的 双     膝 不 被  千   斤  招   降    
sān bǎ dāo 
三  把 刀  
shì zhī chēng wǒ men lóng zú de jǐ liang 
是  支  撑    我 们  龙   族 的 脊 梁    
sì fāng dǐng 
四 方   鼎   
jiāng wǒ de rè xuè fēn xiàng sì miàn bā fāng 
将    我 的 热 血  分  向    四 面   八 方   
lǎo hú : 
老  胡 : 
wǒ lái zì tiān fǔ de gǔ dì 
我 来  自 天   府 的 古 地 
dài zhe bā shǔ de gǔ qì 
带  着  巴 蜀  的 骨 气 
suī méi yǒu yì shēn de wǔ yì 
虽  没  有  一 身   的 武 艺 
mǎn fù jīng lún yě pàn chū rén tóu dì 
满  腹 经   纶  也 盼  出  人  头  地 
sì shū wéi zhěn   bǎo dú chūn qiū shī shū lǐ yì 
四 书  为  枕     饱  读 春   秋  诗  书  礼 易 
màn màn cháng lù qí xiū yuǎn   tóu xuán liáng dǐ lì 
漫  漫  长    路 其 修  远     头  悬   梁    砥 砺 
fān làn   shū wàn juàn   biàn néng xià bǐ huì jiāng shān 
翻  烂    书  万  卷     便   能   下  笔 绘  江    山   
cháng fú àn   bù yán juàn 
常    伏 案   不 言  倦   
wéi cǐ kè tóng fù cháng ān 
为  此 刻 同   赴 长    安 
bá wàn lǐ tà pò tiě xié 
八 万  里 踏 破 铁  鞋  
hái zài bèi chūn hán liào qiào   dǎ mó 
还  在  被  春   寒  料   峭     打 磨 
wú nǎi bù yī 
吾 乃  布 衣 
zhǐ pàn wén dào hòu zài bào xiào   jiā guó 
只  盼  闻  道  后  再  报  效     家  国  
lǎo hú : 
老  胡 : 
jīn rì yǔ jūn xiāng bàn 
今  日 与 君  相    伴  
xiāng tán shèn huān 
相    谈  甚   欢   
kě fǒu yǔ wǒ zài lùn yí dào 
可 否  与 我 再  论  一 道  
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
qǐng 
请   
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
jiàng xiàng hé   qián kūn dìng 
将    相    和   乾   坤  定   
chàng zhe gē   qǔ gōng míng 
唱    着  歌   取 功   名   
shàng nà jīn bǎng tí míng 
上    那 金  榜   题 名   
záo yǐ yún dàn fēng qīng 
早  已 云  淡  风   轻   
lǎo hú : 
老  胡 : 
shào nián yí lù tóng háng 
少   年   一 路 同   行   
sǎ xià zhuàng zhì háo qíng 
洒 下  壮     志  豪  情   
wéi cāng shēng lí mín bǎi xìng 
为  苍   生    黎 民  百  姓   
liú xià bì xuè dān xīn 
留  下  碧 血  丹  心  
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
hé wèi wén zhì 
何 谓  文  治  
lǎo hú : 
老  胡 : 
rén yì lǐ zhì xìn wáng dào héng tiān xià 
仁  义 礼 智  信  王   道  行   天   下  
hé wèi wǔ zhì 
何 谓  武 治  
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
yǐ wǔ shì qiáng   fāng kě zhì guó ān jiā 
以 武 示  强      方   可 治  国  安 家  
lǎo hú : 
老  胡 : 
jì kě bīng bú xuè rèn yòu hé xū zhuàng shì mái gǔ 
既 可 兵   不 血  刃  又  何 须 壮     士  埋  骨 
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
wèi yǒu jiàng lǐng chí chěng   nǐ hé néng kǔ dú shī shū 
未  有  将    领   驰  骋      你 何 能   苦 读 诗  书  
lǎo hú : 
老  胡 : 
wéi wén lùn dào dìng fǎ zào fú zhè shè jì jiāng shān 
唯  文  论  道  定   法 造  福 这  社  稷 江    山   
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
wéi wǔ zhí jǐ píng luàn bǎo jiāng shān wàn lǐ hé chuān 
唯  武 执  戟 平   乱   保  江    山   万  里 河 川    
lǎo hú : 
老  胡 : 
guī gēn bǎi jiā zhēng míng wén bì yǒu dé wǔ bì yǒu gōng 
归  根  百  家  争    鸣   文  必 有  德 武 必 有  功   
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
yǔ jūn tán dé wén wǔ shuāng quán wú suī bài yóu róng 
与 君  谈  得 文  武 双     全   吾 虽  败  犹  荣   
lǎo hú : 
老  胡 : 
zhì tóng dào hé zhī rén duì jiǔ dāng gē 
志  同   道  合 之  人  对  酒  当   歌 
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
bù qiú chuán shì měi míng zhǐ yuàn   jiàng xiāng liǎng huò 
不 求  传    世  美  名   只  愿     将    相    两    和  
bái jìng chén : 
白  静   晨   : 
jiàng xiàng hé   qián kūn dìng 
将    相    和   乾   坤  定   
chàng zhe gē   qǔ gōng míng 
唱    着  歌   取 功   名   
shàng nà jīn bǎng tí míng 
上    那 金  榜   题 名   
záo yǐ yún dàn fēng qīng 
早  已 云  淡  风   轻   
lǎo hú : 
老  胡 : 
shào nián yí lù tóng háng 
少   年   一 路 同   行   
sǎ xià zhuàng zhì háo qíng 
洒 下  壮     志  豪  情   
wéi cāng shēng lí mín bǎi xìng 
为  苍   生    黎 民  百  姓   
liú xià bì xuè dān xīn 
留  下  碧 血  丹  心  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags