Jiang Mai Nai 姜埋奶 Milk Bang into Ginger Juice Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hui Quan 陈辉权

Jiang Mai Nai 姜埋奶 Milk Bang into Ginger Juice Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hui Quan 陈辉权

Chinese Song Name:Jiang Mai Nai 姜埋奶 
English Translation Name:Milk Bang into Ginger Juice
Chinese Singer: Chen Hui Quan 陈辉权
Chinese Composer:Chen Hui Quan 陈辉权
Chinese Lyrics:He Sui Hong 何穗鸿

Jiang Mai Nai 姜埋奶 Milk Bang into Ginger Juice Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hui Quan 陈辉权

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shā wān wǒ zuì ài 
沙  湾  我 最  爱 
wǒ zuì ài shā wān 
我 最  爱 沙  湾  
tóng shēng niàn bái : 
童   声    念   白  : 
yǒu shuǐ kě yú 
有  水   可 渔 
yǒu shān kě qiáo 
有  山   可 樵   
yǒu dì kě mù 
有  地 可 牧 
yǒu tián kě gēng 
有  田   可 耕   
bǎo dì yǎng shuǐ niú 
宝  地 养   水   牛  
zuì liàng shuǐ niú nǎi 
最  靓    水   牛  奶  
dāng jiāng zhī yù dào nǎi 
当   姜    汁  遇 到  奶  
yì tóu mái rù huái 
一 头  埋  入 怀   
shǎo shǎo là shǎo shǎo tián 
少   少   辣 少   少   甜   
sī huá ké kǒu hǎo hé ǎi 
丝 滑  可 口  好  和 蔼 
shí wán yí dìng zhōng tóu cǎi 
食  完  一 定   中    头  彩  
dāng jiāng zhī yù dào nǎi 
当   姜    汁  遇 到  奶  
yì tóu mái rù huái 
一 头  埋  入 怀   
jiāng xì lǎo kài là 
姜    系 老  嘅  辣 
nǎi xì nèn kài huá   wō 
奶  系 嫩  嘅  滑    喔 
dāng jiāng zhī yù dào nǎi 
当   姜    汁  遇 到  奶  
yì tóu mái rù huái 
一 头  埋  入 怀   
zhěng wǎn jiāng mái nǎi 
整    碗  姜    埋  奶  
shēng huó gèng chū cǎi 
生    活  更   出  彩  
bǎo dì yǎng shuǐ niú 
宝  地 养   水   牛  
zuì liàng shuǐ niú nǎi 
最  靓    水   牛  奶  
dāng jiāng zhī yù dào nǎi 
当   姜    汁  遇 到  奶  
yì tóu mái rù huái 
一 头  埋  入 怀   
shǎo shǎo là shǎo shǎo tián 
少   少   辣 少   少   甜   
nǎi niú huáng hòu tián jiě ài 
奶  牛  皇    后  甜   姐  嗌 
niàn bái : 
念   白  : 
nán : 
男  : 
tián jiě   zhěng wǎn jiāng mái nǎi lí shí shí 
甜   姐    整    碗  姜    埋  奶  嚟 食  食  
nǚ : 
女 : 
lí lā   lí lā 
嚟 啦   嚟 啦 
xiāng yīn yì zhí dōu wèi gǎi 
乡    音  一 直  都  未  改  
zuò dī zhěng wǎn jiāng mái nǎi 
坐  低 整    碗  姜    埋  奶  
dāng jiāng zhī yù dào nǎi 
当   姜    汁  遇 到  奶  
yì tóu mái rù huái 
一 头  埋  入 怀   
jiāng xì lǎo kài là 
姜    系 老  嘅  辣 
nǎi xì nèn kài huá   wō 
奶  系 嫩  嘅  滑    喔 
dāng jiāng zhī yù dào nǎi 
当   姜    汁  遇 到  奶  
yì tóu mái rù huái 
一 头  埋  入 怀   
zhěng wǎn jiāng mái nǎi 
整    碗  姜    埋  奶  
shēng huó gèng chū cǎi 
生    活  更   出  彩  
dāng jiāng zhī yù dào nǎi 
当   姜    汁  遇 到  奶  
yì tóu mái rù huái 
一 头  埋  入 怀   
jiāng xì lǎo kài là 
姜    系 老  嘅  辣 
nǎi xì nèn kài huá   wō 
奶  系 嫩  嘅  滑    喔 
dāng jiāng zhī yù dào nǎi 
当   姜    汁  遇 到  奶  
yì tóu mái rù huái 
一 头  埋  入 怀   
zhěng wǎn jiāng mái nǎi 
整    碗  姜    埋  奶  
shēng huó gèng chū cǎi 
生    活  更   出  彩  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.