Sunday, February 25, 2024
HomePopJiang Hu Qing 江湖情 Love In Jianghu Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Jiang Hu Qing 江湖情 Love In Jianghu Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Jin 三斤

Chinese Song Name:Jiang Hu Qing 江湖情
English Translation Name: Love In Jianghu 
Chinese Singer: San Jin 三斤
Chinese Composer:BEN Xiao Yang BEN小样
Chinese Lyrics:Lu Xi Yue 路夕月

Jiang Hu Qing 江湖情 Love In Jianghu Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Jin 三斤

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiù shì jiù mèng lǐ zhuì yú gē wǔ shēng píng 
旧  事  旧  梦   里 坠   于 歌 舞 升    平   
fēng yán fēng yǔ lǐ jiāng hú wéi wǒ dú xǐng 
风   言  风   语 里 江    湖 唯  我 独 醒   
píng shā luò yàn tíng   yuè zhào wǎn kōng tíng 
平   沙  落  雁  停     月  照   晚  空   庭   
líng yún zhuàng zhì   mǎ tà yún qīng 
凌   云  壮     志    马 踏 云  轻   
jiù shì jiù mèng lǐ zhuì yú gē wǔ shēng píng 
旧  事  旧  梦   里 坠   于 歌 舞 升    平   
fēng yán fēng yǔ lǐ jiāng hú wéi wǒ dú xǐng 
风   言  风   语 里 江    湖 唯  我 独 醒   
jiāng hú duō xìng qíng   kàn pò gōng yǔ míng 
江    湖 多  性   情     看  破 功   与 名   
fēng yún rù shì   ēn yuàn jiē píng 
风   云  入 世    恩 怨   皆  平   
jiāng hú qíng   piān piān jié lú zài rén jìng 
江    湖 情     偏   偏   结  庐 在  人  境   
mǎn tiān xīng   xiāo yáo xīn shì suí fēng jìng 
满  天   星     逍   遥  心  事  随  风   净   
rén liǎng sān   xián yún yě hè xiàng nán xíng 
人  两    三    闲   云  野 鹤 向    南  行   
jiàn bù chū qiào   zǒu mǎ xī fēng 
剑   不 出  鞘     走  马 西 风   
qiāng luò hóng yīng 
枪    落  红   缨   
yì nán píng   xún dé jiāng hé hú hǎi jìng 
意 难  平     寻  得 江    河 湖 海  静   
shà jiāng qīng   fú yáo wàn lǐ sǎo qún yīng 
厦  将    倾     扶 摇  万  里 扫  群  英   
huā zhé sǎn   wēn róu xiāng lǐ xiá qì níng 
花  折  伞    温  柔  乡    里 侠  气 凝   
míng yuè bēi zhǎn   sōng jiān shí shàng 
明   月  杯  盏     松   间   石  上    
gǔ sè qín míng 
鼓 瑟 琴  鸣   
jiù shì jiù mèng lǐ zhuì yú gē wǔ shēng píng 
旧  事  旧  梦   里 坠   于 歌 舞 升    平   
fēng yán fēng yǔ lǐ jiāng hú wéi wǒ dú xǐng 
风   言  风   语 里 江    湖 唯  我 独 醒   
píng shā luò yàn tíng   yuè zhào wǎn kōng tíng 
平   沙  落  雁  停     月  照   晚  空   庭   
líng yún zhuàng zhì   mǎ tà yún qīng 
凌   云  壮     志    马 踏 云  轻   
jiù shì jiù mèng lǐ zhuì yú gē wǔ shēng píng 
旧  事  旧  梦   里 坠   于 歌 舞 升    平   
fēng yán fēng yǔ lǐ jiāng hú wéi wǒ dú xǐng 
风   言  风   语 里 江    湖 唯  我 独 醒   
jiāng hú duō xìng qíng   kàn pò gōng yǔ míng 
江    湖 多  性   情     看  破 功   与 名   
fēng yún rù shì   ēn yuàn jiē píng 
风   云  入 世    恩 怨   皆  平   
yì nán píng   xún dé jiāng hé hú hǎi jìng 
意 难  平     寻  得 江    河 湖 海  静   
shà jiāng qīng   fú yáo wàn lǐ sǎo qún yīng 
厦  将    倾     扶 摇  万  里 扫  群  英   
huā zhé sǎn   wēn róu xiāng lǐ xiá qì níng 
花  折  伞    温  柔  乡    里 侠  气 凝   
míng yuè bēi zhǎn   sōng jiān shí shàng 
明   月  杯  盏     松   间   石  上    
gǔ sè qín míng 
鼓 瑟 琴  鸣   
jiù shì jiù mèng lǐ zhuì yú gē wǔ shēng píng 
旧  事  旧  梦   里 坠   于 歌 舞 升    平   
fēng yán fēng yǔ lǐ jiāng hú wéi wǒ dú xǐng 
风   言  风   语 里 江    湖 唯  我 独 醒   
píng shā luò yàn tíng   yuè zhào wǎn kōng tíng 
平   沙  落  雁  停     月  照   晚  空   庭   
líng yún zhuàng zhì   mǎ tà yún qīng 
凌   云  壮     志    马 踏 云  轻   
jiù shì jiù mèng lǐ zhuì yú gē wǔ shēng píng 
旧  事  旧  梦   里 坠   于 歌 舞 升    平   
fēng yán fēng yǔ lǐ jiāng hú wéi wǒ dú xǐng 
风   言  风   语 里 江    湖 唯  我 独 醒   
jiāng hú duō xìng qíng   kàn pò gōng yǔ míng 
江    湖 多  性   情     看  破 功   与 名   
fēng yún rù shì   ēn yuàn jiē píng 
风   云  入 世    恩 怨   皆  平   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags